Dostawca usług - Magdalena Robak ZAI

Logo Magdalena Robak ZAI

0/5

Magdalena Robak ZAI

Siedziba: ul. Synów Pułku 12/84, 01-354 Warszawa

NIP: 9511287622

Liczba zrealizowanych usług : 0Charakterystyka działalności firmy

Moim marzeniem jest, by firmy, zespoły i ludzie szli swoją drogą świadomie.

Bo każdy może... tylko nie każdy o tym wie.

W pracy łączę biznesowy konkret i orientację na rezultaty z uważnością i szacunkiem dla potrzeb i doświadczeń moich Klientów. W działania rozwojowej włączam podejście clean coaching dające bezpieczne, nieingerujące środowisko do zmiany i rozwoju na Twój własny sposób. 

Pomagam menedżerom i pracownikom rozwijać umiejętności i efektywność osobistą, usprawniać zarządzanie zespołem, współpracę wewnętrzną i zewnętrzną oraz jakość obsługi Klientów. Wspieram procesy personalne (systemy oceny, sesje SC/AC/DC). Realizuję szkolenia, warsztaty facylitowane, konsultacje "1 na 1" oraz dla zespołów. Pomagam także doskonalić zarządzanie projektami (wg IPMA Project Excelence Baseline).

Ciepło zapraszam do kontaktu

Magdalena Robak

Cetyfikaty:

 • Certyfikat ukończenia programu ewaluacji efektywności szkoleń Kirkpatricka na poziomie Brązowym (https://www.credential.net/d305897f-9207-4de4-8e09-9bbdac03a86d#gs.z2rahi) oraz Kirkpatrick Strategic Evaluation Planning (https://www.credential.net/cf788210-c852-430a-abc7-3804a777770a#gs.z2ra56)
 • Diagnoza ILM72 - stylu przywództwa (AQR International)
 • Diagnoza MTQ Family - odporności psychicznej (AQR International)
 • Asesor Polish Project Excellence Award (IPMA Polska)
 • Facylitator Clean Coaching - specjalizacja indywidualna i zespołowa (Clean Coaching Polska & IFM Fonction2)
 • Użytkownik BlitzGrow - kompleksowej metody transformacji organizajci (Blitz Group)
 • Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora - szkolenie zgodne ze Standardami Zawodu Mediatorów
 • Social BRAIN Coaching on-line, basic edition (Akademia Darka Niedzieskiego)

Członkostwo:

 • Polish Society for Training & Development (PSTD) skupiające managerów, szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów Ludzkich. Jednym z celów stowarzyszenia jest rozwój i promowanie profesjonalizmu oraz etyki działania osób działających na rynku szkoleń i doradztwa.
 • Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) działająca na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Stosuję Kodeks Dobrych Praktyk PIFS wskazujący dobre praktyki działania firm szkoleniowych.
 • International Project Management Association (IPMA) - międzynarodowa federacja stowarzyszeń zmierzająca do popularyzacji wiedzy na temat zarządzania projektami oraz integrująca środowisko project managerów na świecie. W kadencji 2021-2023 Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Grupy Regionalnej (2019-2021 - Członek Rady).
2017_SciencePR_JOK.pdf
2016_Costa_Coffee_Step2.pdf
2015_Eltel.pdf
2017_MTQ48.pdf
2017_ILM72.pdf
2017_IPMA_Asesor_PPEA.pdf
2016_FCC_Zespołowy.pdf
2013_Użytkownik_BlitzGrow.pdf
2016_MIK_Wspólny_cel2.pdf
2011_Regenersis_JOK.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@magdalenarobak.pl
Telefon: (+48) 607 380 439

Ciasteczka>