Porównywarka cen usług

Poniżej przedstawiamy porównywarkę cen usług, gdzie możesz porównać dane z usług zrealizowanych w zakresie:

  • liczby usług
  • średniej ceny za osobogodzinę netto – suma cen za osobogodzinę netto wszystkich usług w ramach wybranych kryteriów podzielona przez ich liczbę
  • mediany – środkowa cena w ramach wybranych kryteriów
  • III kwartyla – 75% usług w ramach wybranych kryteriów ma cenę za osobogodzinę netto, równą lub niższą
  • I decyla – 10% usług w ramach wybranych kryteriów ma cenę za osobogodzinę netto, równą lub niższą
  • IX decyla – 90% usług w ramach wybranych kryteriów ma cenę za osobogodzinę netto, równą lub niższą
Filtry
Poprawny format daty DD-MM-RRRR
Poprawny format daty DD-MM-RRRR

Porównywarka cen

Skorzystaj z filtrów aby porównać dane usług.