Dostawca usług - PERSONEL PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Logo PERSONEL PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

0/5

PERSONEL PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba: ul. Nadwodna 2B, 80-336 Gdańsk

NIP: 7781415626

Liczba zrealizowanych usług : 123Charakterystyka działalności firmy

Jesteśmy  firmą prowadzącą działalność biznesową w obszarach: szkolenia pracowników, projektów doradczych dla organizacji, wsparcia rekrutacji i selekcji personelu w procesach zarządczych. Mamy wiedzę, doświadczenie i kompetencje zdobyte w najważniejszych sektorach gospodarki. Znamy złożoność i różnorodność potrzeb naszych Klientów, rozumiemy cele biznesowe współdziałających z nami Firm. Specjalizujemy się w długoterminowych i kompleksowych programach rozwojowych dedykowanych organizacjom.

Realizowane przez nas projekty dotyczą takich obszarów jak:

coaching

rekrutacja

budowa systemu ocen pracowniczych

szkolenia

development center                                                                                            

akademia trenera

akademia menedżera

outplacementtworzenie standardów obsługi klienta

tworzenie struktur organizacyjnych

badanie poziomu satysfakcji pracowników

audyt jakościowy

system sprzedaży detalicznej.

 Z sukcesem zaimplementowaliśmy w wielu organizacjach szereg naszych  autorskich rozwiązań.  Wszystkie zaproponowane narzędzia, metodologia i rozwiązania zostały wypracowane przez Personel Profit podczas 18 lat pracy na rynku polskim, jak i w oparciu o wiedzę i długoletnie doświadczenie biznesowe członków naszego zespołu. Nasze SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA to zamknięte merytorycznie produkty szkoleniowe z zakresu kompetencji trenerskich, menedżerskich i sprzedażowych takie jak: AKADEMIA TRENERA; AKADEMIA LIDERA; AKADEMIA PROFESJONALISTY; AKADEMIA MISTRZA-SZKOLENI EDLA KIEROWNIKÓW , PRACOWNIKÓW PRODUKCJI; ANALIZA TRANSAKCYJNA; PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO; PROGRAM SYSTEMOWEGO ROZWOJU KOMPETENCJI; SZKOŁA TRENERÓW PERSONEL PROFIT; SYSTEM ROZWOJU SIŁ SPRZEDAŻY; BELBIN

FAKTY

 • Współpracujemy z naszymi Klientami od 1996 roku.
 • W tym czasie zrealizowaliśmy 5000 dni szkoleniowych. Tylu dni potrzebuje nowonarodzone dziecko by rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły średniej.
 • Mieliśmy przyjemność spotkać 46.000 uczestników naszych szkoleń. Śmiało możemy twierdzić, że przeszkoliliśmy Średniej wielkości miasto w Polsce.
 • Praca z ludźmi zajęła nam 40.000 godzin. Tyle czasu zabierze zdolnemu pracowitemu studentowi ukończenie 5 kierunków studiów.

 

NASZE WARTOŚCI

W trakcie naszej pracy, przekazując wiedzę i umiejętności uczymy:

 • zaangażowania
 • sprawstwa
 • aktywności
 • akceptacji 
 • odpowiedzialności
 • otwartości
 • rozwoju
 • współpracy
 • lojalności
 • efektywności
 • doświadczenia
 • orientacji na cel

 Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Personel Profit  został oficjalnie wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.Oznacza to , iż Personel Profit jako instytucja szkoleniowa widnieje w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,  i dzięki temu wszystkie osoby,planujące rozwój swoich kompetencji  zawodowych w zakresie kompetencji kierowniczych, umijętności sprzedażowych czy osobistych będą mogły skorzystać ze środków publicznych, aby sfinansować udział w naszych szkoleniach.

Personel Profit stał się wiarygodnym dostawcą rozwiązań rozwojowych finansowanych ze środków publicznych.

Personel Profit wszystkie realizowane działania rozwojowe  wdraża stosując:

 •  Standard Pracy Trenera Personel Profit (wewnętrzny Certyfikat Jakości)
 •  Standard Usługi Szkoleniowej  w oparciu o wytyczne Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Oznacza to , iż niezależnie od ilości równolegle trwających szkoleń, ich realizacja jest wystandaryzowana w oparciu o oba powyższe. Wszystko w trosce o jak najwyższą jakość dostarczanej naszym Klientom usługi szkoleniowej / rozwojowej

 

REFERENCJE_CZ.1.pdf
REFERENCJE_CZ.2.pdf
REFERENCJE_CZ.3.pdf
REFERENCJE_CZ.4.pdf
REFERENCJE_CZ.5.pdf
PIFS.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@personelprofit.com.pl
Telefon: (+48) 585 553 399, (+48) 585 504 510, (+48) 585 504 509

Ciasteczka>