"OPTA" AGNIESZKA MAZIARZ-LIPKA I LILIANA WIELICZKO SPÓŁKA JAWNA

Możliwość dofinansowania
Logo "OPTA" AGNIESZKA MAZIARZ-LIPKA I LILIANA WIELICZKO SPÓŁKA JAWNA
ul. Saperów 21/16
53-151 Wrocław
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 386
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Dobry Trener to... 20 lat doświadczenia, ponad 34 000 przeszkolonych osób

OPTA powstała w 1997 roku. Tworzy ją zespół trenerów i konsultantów, posiadających wieloletnie, praktyczne doświadczenie z zakresu tworzenia i realizacji autorskich programów szkoleniowych wpierających rozwój zawodowy Kadry Menedżerskiej oraz pracowników Firm i Instytucji z różnych branż.

OPTA dysponuje grupą wysoko wykwalifikowanych trenerów – do tej pory uczestniczyli oni w wielu interesujących projektach o zróżnicowanej skali – od pojedynczych szkoleń aż po zaawansowane cykle szkoleniowe, którym towarzyszyły projekty doradcze mające na celu m.in. wdrożenie standardów obsługi Klienta czy też ujednolicenie procedur wewnątrz-firmowych, etc.

Trenerzy firmy OPTA są gwarancją, że korzystacie Państwo z wiedzy i doświadczenia osób proponujących podczas szkoleń wyłącznie praktyczne rozwiązania sytuacji pojawiających się na polu zawodowym Menedżera, Doradcy Klienta czy też Kierownika Projektu.

W latach 2010-2011 wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu realizowaliśmy projekt współfinansowany z UE pt. „EuroStandard 2012 w Turystyce” szkolenia otwarte dla branży HoReCa z zakresu standardów obsługi gościa oraz rozwoju umiejętności menedżerskich (trening menedżerski, motywowanie pracowników, delegowanie zadań, budowanie efektywnych zespołów) komunikacji interpersonalnej; łącznie 10 tematów szkoleń. W projekcie przeszkoliliśmy  65 grup szkoleniowych – tj. 734 osoby.

Od 2014r. jesteśmy jednym z wykonawców szkoleń realizowanych przez WSB w ramach projektu „BS lokalnym liderem kształtowania postaw pro środowiskowych”. W ramach projektu Opta jest odpowiedzialna za szkolenia pt. „Prezentacja produktów bankowych”.

W okresie od 2010 do 2013 roku przeszkoliliśmy 84 grupy doradców Banku Zachodniego WBK S.A. w projekcie TB916 Techniki sprzedaży przez telefon. Od października do grudnia 2015r. przeszkoliliśmy 27 grup doradców w projekcie TB030 Skuteczna rozmowa telefoniczna. Od marca do czerwca 2016r. realizowaliśmy projekt dla BZWBK Leasing S.A. – „Techniki sprzedaży dla Doradców Leasingowych”.

Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej oraz Zachodniej Izby Gospodarczej. Nasi trenerzy/konsultanci są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Klub MBA Wrocław  oraz Rady Programowej Dolnośląskiego Forum HR, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób zarządzających zasobami ludzkimi. Od 2016r. OPTA jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Od 2012 roku jesteśmy Partnerem Extended DISC Polska Sp. z o.o. należącej do międzynarodowej grupy działającej w ponad 40 krajach na świecie. Narzędzia Extended DISC, które wykorzystujemy w naszej pracy szkoleniowej i coachingowej pomagają organizacjom jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi i zespołów.

Od 20.04.2017r. jesteśmy licencjonowanym Partnerem FRIS

Znaczący Klienci w ostatnich 3 latach:

 • Bank Zachodni WBK S.A. 
 • Enea Centrum Sp. z o.o.
 • Ceneo.pl Sp. z o.o.
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
 • Różne spółki Grupy KOELNER / RAWLPLUG 
 • Bibby Financial Services Sp. z .o.o 
 • Diehl Controls Polska Sp. z o.o. 
 • Euro Bank S.A. 
 • NEONET S.A. oraz NEO24.PL Sp. z o.o. 
 • Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
 • WABCO Polska Sp. z o.o.
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Metodologia podczas szkoleń:

Stosujemy zasadę 80:20

 • 20% mini-wykładów służących jako wprowadzenie do poszczególnych bloków tematycznych
 • 80% praktycznych warsztatów, a podczas nich:
  • ćwiczenia indywidualne (np. związane ze zmianą postawy)
  • odgrywanie ról (np. rozmowa z klientem)
  • praca w grupach (np. wypracowanie rozwiązań, najlepsze praktyki)
  • testy
  • gry 

Materiały dydaktyczne:

 • Podręczniki / skrypty szkoleniowe  - każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych (w formie tradycyjnej (drukowanej) jak i elektronicznej.
 • Pigułki wiedzy - uczestnicy przez 6 tygodni od ukończenia szkolenia otrzymują pigułki utrwalające treść szkolenia. Do wyboru – powiadomienia e-mailem, sms-em. Korzystamy z zewnętrznej platformy marketing automation ipresso.pl

 

Wartość dodana:

 • „Trener na dyżurze” – udostępniamy uczestnikom na czas 1 miesiąca od zakończenia szkolenia trenera – konsultanta, którego zadaniem będzie wspieranie w rozwiązywaniu konkretnych spraw związanych z  tematyką warsztatów. 
 • Grupa zamknięta na Facebooku / Intranecie (jeśli istnieje techniczna możliwość) – stworzymy swego rodzaju platformę mobilizująco-inspirująco-wspierającą. Będziemy moderować grupę przez cały czas trwania cyklu szkoleń. Później grupę będą mogli przejąć Uczestnicy. Trenerzy po każdym szkoleniu będą zbierali najlepsze praktyki wypracowane przez grupę i dostarczali teksty do umieszczenia na forum / platformie.
 • Prowadzimy bloga firmowego, gdzie znajdziesz (zupełnie gratis) porady i techniki związane z efektywnym zarządzaniem, sprzedażą, rozwojem osobistym. Przekonaj się sam(a)!


Dobry Trener to zgrany zespół, który najpierw rozpoznaje problem i dopiero wtedy proponuje rozwiązania...

 • Certyfikat SUS 2.0 PIFS
 • Certyfikat Konsultanta Extended DISC (Liliana Wieliczko)
 • Certyfikat Trenera FRIS (Sylwia Pardus)
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
kontakt@dobrytrener.pl
Telefon
(+48) 717 258 878