Dostawca usług - Talent Exact Sp. z o.o.

Logo Talent Exact Sp. z o.o.

0/5

Talent Exact Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Żelazna 29/3, 00-806 Warszawa

NIP: 5213424488

Liczba zrealizowanych usług : 0Charakterystyka działalności firmy

O TALENT EXACT

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem narzędzia Harrison Assessments w Polsce, oprócz diagnozy oferujemy procesy szkoleniowe i rozwojowe, projektowane dla każdego klienta po zbadaniu potrzeb. 

Od 2006 roku wspieramy naszych Klientów w realizacji wyjątkowych procesów oceny i rozwoju kompetencji menedżerskich. Jesteśmy cenieni za skuteczność i kompleksowość w realizacji projektów.

 

Wspieramy ludzi w znajdowaniu swojego miejsca w organizacji, bo wiemy, jak wpływa to na ich efektywność.

W ten sposób zamieniamy miękki HR w twarde dane.

 

Co nas wyróżnia

 • unikatowe doświadczenie związane z diagnostyką predyspozycji osobowościowych i motywacyjnych w oparciu o różne narzędzia diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem uznanej na świecie metodologii Harrison Assessments Systems,
 • wysokie standardy etyczne,
 • zaangażowanie, bycie „tu i teraz” w 100%,
 • praktyka biznesowa: praca dla wielu firm z różnych branż,
 • wysokie kompetencje intra- oraz interpersonalne.

 

Zobowiązanie Talent Exact

 1. Gwarantujemy pełną poufność informacji dotyczących zarówno Klienta, jak i Pracowników.
 2. Kompetentnie i uczciwie przeprowadzamy i zdajemy sprawę z badania, postępując z przyjętymi naukowymi  standardami i stosownymi wytycznymi.
 3. W odpowiedni sposób przechowujemy i usuwamy zapisy badań i raportów, w sposób, który uwzględnia poufność, bezpieczeństwo, prywatność i przestrzeganie wszystkich stosownych.
 4. Unikamy konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów.
 5. Dbamy o precyzyjną komunikację.
 6. Dbamy o jasne umowy i kontrakty.
 7. Przestrzegamy wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji.
 8. Szanujemy obowiązujące prawo.

 

ZAUFALI NAM

Wśród Klientów, z którymi współpracujemy, znajdują się m.in. firmy:

 • Branży Wydawniczej
 • Branży Retail
 • Branży Motoryzacyjnej
 • Branży Telekomunikacyjnej
 • Branży Konsultingowej
 • Branży Bankowej
 • Branży Finansowej
 • Branży Farmaceutycznej
 • Branża FMCG
 • Branża Usługowa
 • Branża IT
 • Branża energetyczna
 • Przemysł Lotniczy
 • Spółki Państwowe

 

METODOLOGIA HARRISON ASSESSMENTS

20-minutowy Smart Questionnaire

Harrison Assessments zapewnia unikalną metodologię oceny, która pozwala na rzeczywiste zmiany. Nasze badania wskazują, że wszystko zaczyna się od satysfakcji, a pracownicy, którzy lubią przynajmniej 75% swoich codziennych obowiązków, mają trzykrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu w pracy i pozostają w niej dłużej niż inni. Dlatego też zarówno proces rekrutacji, jak i rozwoju pracownika, rozpoczynamy naszym 20-minutowym Smart Questionnaire, który dostarcza kompleksowej analizy na temat preferencji pracy, zainteresowań i tendencji interpersonalnych.

Rozpoznaj idealnych kandydatów

Narzędzie Harrison Assessments ocenia wszystkie ważne wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji w jednym zintegrowanym systemie, który identyfikuje idealnych kandydatów oraz pracowników. Jest stosowane na całym świecie od ponad 20 lat, badając efektywność biznesową. Stosowane jest przez takie firmy jak Oracle, Microsoft, Toyota i wiele innych.

Dzięki Harrison Assessments precyzyjnie dopasujecie wybranych kandydatów i pracowników do stanowiska pod kątem kwalifikacji, predyspozycji.

Jobcentric Assessment

Metodologia Harrison Assessments ocenia 175 cech, w tym postawy, umiejętności interpersonalne, zainteresowania, preferencje pracy, cechy oraz wartości i motywacje.  Cechy te porównywane są do behawioralnych wymagań odnośnie do konkretnego stanowiska lub kompetencji. System Harrison Assessments zapewnia wszechstronne i efektywne środki do mierzenia wszystkich wymagań względem stanowiska pracy.

6500+ Formuł Sukcesu Zawodowego

Wyniki dopasowania do stanowiska pod kątem kwalifikacji, predyspozycji miękkich oraz wywiadu zintegrowane są w ocenę końcową, która wskazuje na prawdopodobieństwo odniesienia przez daną osobę sukcesu na jednym
z ponad 6500 gotowych profili stanowisk (Formuł Sukcesu Zawodowego). Jednak prawdziwą siłą narzędzia jest możliwość dostosowywania Formuły Sukcesu Zawodowego do potrzeb Państwa firmy, np. za pomocą procesu Benchmarkingu i dopasowywania wyników do wymagań stanowisk w Państwa firmie.

 

Opis raportów:               

Wybierz najlepszego kandydata

Raport Analiza Sukcesu Zawodowego

Raport Analiza Sukcesu Zawodowego dostarcza pracodawcom istotnych informacji, które identyfikują najlepszego kandydata przy zatrudnianiu oraz pozwalają na bardziej efektywny i skuteczny rozwój pracowników. Obejmuje on łatwe do zrozumienia podsumowanie wyników procesu oceny, jak również kompleksową i szczegółową analizę. Składa się z czytelnych wykresów i opisu, które koncentrują się na wybranym zestawie wymagań dotyczących stanowiska.

 

Zaplanuj karierę, rozwój przywództwa

Raport Cechy i Definicje

Raport Cechy i Definicje ukazuje nam zestawienie wszystkich cech osoby badanej, uporządkowanych według ich ważności (dodatkowo można podkreślić cechy powiązane ze stanowiskiem).

Niezwykle przydatny przy analizie zachowań kompetencji luk oraz rozpoznaniu szeregu podstawowych wartości. Szczególnie istotny przy planowaniu sukcesji, kariery zawodowej, rozwoju przywództwa. Wykorzystywany również podczas analizy potrzeb szkoleniowych.

 

Unikalny wgląd w siebie

Raport Paradoks

Raport Paradoks zapewnia zrozumienie sposobu funkcjonowania Pracownika, ponieważ przedstawia cały system zachowań, a nie jedynie wgląd w poszczególne cechy. Raport Paradoks analizuje i w jasny i czytelny sposób określa szerokie spektrum cech, które wpływają na efektywność pracy. Przewiduje również zachowania w stresie, zapewnia warunki ułatwiające obiektywne zrozumienie siebie i wyznacza jasny kierunek samorozwoju.

Raport diagnozuje 12 obszarów w zakresie relacji, osiągnięć i przywództwa.

 

Badanie kompleksowe

Raport Główny

Raport Główny pozwala na przegląd relacji cech  w dziewięciu wymiarach (opcjonalnie podkreśla cechy powiązane ze stanowiskiem), umożliwia efektywną analizę związku występującego  między cechami. Bada ogólne nastawienie, proces podejmowania decyzji. Pokazuje poziom innowacji przy podejmowaniu decyzji oraz ich realizacji.

Zdobędziemy wiedzę, w jaki sposób osoba współdziała z innymi, koncentrując się na czynnikach interpersonalnych. Pozwala zrozumieć kluczowe czynniki motywacyjne dla każdej osoby. Dowiemy się również, jak osoba odnosi się do zamiany lub struktury. Zbadane zostaną również kwestie przywództwa czy stopień planowania na pozycji lidera.

 

3 kroki do precyzyjnej diagnozy

Krok 1              Wysłanie linku do kwestionariusza.

Krok 2              Wypełnienie kwestionariusza. Zajmuje to około 20 minut.

Krok 3              Generowanie raportu. Informacja zwrotna.

 

Korzyści:

 • Zbudowanie i możliwość wykorzystania w kolejnych procesach indywidualnej Formuły Sukcesu Zawodowego zgodnie z opisem stanowisk w procesie sukcesji
 • Zbadanie dopasowania – wybranie osoby o największym dopasowaniu do profilu sukcesora zgodnie z ustalonymi kryteriami
 • Przygotowanie procesu wdrożenia zarówno dla pracownika, jak i przełożonego,
 • Zbadanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych kandydatów na sukcesorów
 • Zdefiniowanie mocnych i słabych stron kandydatów na sukcesorów
 • Możliwość dopasowania do innej Formuły Sukcesu Zawodowego bez konieczności ponownego wypełniania kwestionariusza 
 • Zdefiniowanie obszarów koniecznych do zaangażowania kandydatów na sukcesorów
 • Możliwość zbadania dopasowania do przełożonego 
 • Uporządkowanie opisu stanowiska pod kątem predyspozycji

 

O TALENT EXACT

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem narzędzia Harrison Assessments w Polsce, oprócz diagnozy oferujemy procesy szkoleniowe i rozwojowe, projektowane dla każdego klienta po zbadaniu potrzeb. 

Od 2006 roku wspieramy naszych Klientów w realizacji wyjątkowych procesów oceny i rozwoju kompetencji menedżerskich. Jesteśmy cenieni za skuteczność i kompleksowość w realizacji projektów.

 

Wspieramy ludzi w znajdowaniu swojego miejsca w organizacji, bo wiemy, jak wpływa to na ich efektywność.

W ten sposób zamieniamy miękki HR w twarde dane.

 

Co nas wyróżnia

 • unikatowe doświadczenie związane z diagnostyką predyspozycji osobowościowych i motywacyjnych w oparciu o różne narzędzia diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem uznanej na świecie metodologii Harrison Assessments Systems,
 • wysokie standardy etyczne,
 • zaangażowanie, bycie „tu i teraz” w 100%,
 • praktyka biznesowa: praca dla wielu firm z różnych branż,
 • wysokie kompetencje intra- oraz interpersonalne.

 

Zobowiązanie Talent Exact

 1. Gwarantujemy pełną poufność informacji dotyczących zarówno Klienta, jak i Pracowników.
 2. Kompetentnie i uczciwie przeprowadzamy i zdajemy sprawę z badania, postępując z przyjętymi naukowymi  standardami i stosownymi wytycznymi.
 3. W odpowiedni sposób przechowujemy i usuwamy zapisy badań i raportów, w sposób, który uwzględnia poufność, bezpieczeństwo, prywatność i przestrzeganie wszystkich stosownych.
 4. Unikamy konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów.
 5. Dbamy o precyzyjną komunikację.
 6. Dbamy o jasne umowy i kontrakty.
 7. Przestrzegamy wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji.
 8. Szanujemy obowiązujące prawo.

 

ZAUFALI NAM

Wśród Klientów, z którymi współpracujemy, znajdują się m.in. firmy:

 • Branży Wydawniczej
 • Branży Retail
 • Branży Motoryzacyjnej
 • Branży Telekomunikacyjnej
 • Branży Konsultingowej
 • Branży Bankowej
 • Branży Finansowej
 • Branży Farmaceutycznej
 • Branża FMCG
 • Branża Usługowa
 • Branża IT
 • Branża energetyczna
 • Przemysł Lotniczy
 • Spółki Państwowe

 

METODOLOGIA HARRISON ASSESSMENTS

20-minutowy Smart Questionnaire

Harrison Assessments zapewnia unikalną metodologię oceny, która pozwala na rzeczywiste zmiany. Nasze badania wskazują, że wszystko zaczyna się od satysfakcji, a pracownicy, którzy lubią przynajmniej 75% swoich codziennych obowiązków, mają trzykrotnie większą szansę na odniesienie sukcesu w pracy i pozostają w niej dłużej niż inni. Dlatego też zarówno proces rekrutacji, jak i rozwoju pracownika, rozpoczynamy naszym 20-minutowym Smart Questionnaire, który dostarcza kompleksowej analizy na temat preferencji pracy, zainteresowań i tendencji interpersonalnych.

Rozpoznaj idealnych kandydatów

Narzędzie Harrison Assessments ocenia wszystkie ważne wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji w jednym zintegrowanym systemie, który identyfikuje idealnych kandydatów oraz pracowników. Jest stosowane na całym świecie od ponad 20 lat, badając efektywność biznesową. Stosowane jest przez takie firmy jak Oracle, Microsoft, Toyota i wiele innych.

Dzięki Harrison Assessments precyzyjnie dopasujecie wybranych kandydatów i pracowników do stanowiska pod kątem kwalifikacji, predyspozycji.

Jobcentric Assessment

Metodologia Harrison Assessments ocenia 175 cech, w tym postawy, umiejętności interpersonalne, zainteresowania, preferencje pracy, cechy oraz wartości i motywacje.  Cechy te porównywane są do behawioralnych wymagań odnośnie do konkretnego stanowiska lub kompetencji. System Harrison Assessments zapewnia wszechstronne i efektywne środki do mierzenia wszystkich wymagań względem stanowiska pracy.

6500+ Formuł Sukcesu Zawodowego

Wyniki dopasowania do stanowiska pod kątem kwalifikacji, predyspozycji miękkich oraz wywiadu zintegrowane są w ocenę końcową, która wskazuje na prawdopodobieństwo odniesienia przez daną osobę sukcesu na jednym
z ponad 6500 gotowych profili stanowisk (Formuł Sukcesu Zawodowego). Jednak prawdziwą siłą narzędzia jest możliwość dostosowywania Formuły Sukcesu Zawodowego do potrzeb Państwa firmy, np. za pomocą procesu Benchmarkingu i dopasowywania wyników do wymagań stanowisk w Państwa firmie.

 

Opis raportów:               

Wybierz najlepszego kandydata

Raport Analiza Sukcesu Zawodowego

Raport Analiza Sukcesu Zawodowego dostarcza pracodawcom istotnych informacji, które identyfikują najlepszego kandydata przy zatrudnianiu oraz pozwalają na bardziej efektywny i skuteczny rozwój pracowników. Obejmuje on łatwe do zrozumienia podsumowanie wyników procesu oceny, jak również kompleksową i szczegółową analizę. Składa się z czytelnych wykresów i opisu, które koncentrują się na wybranym zestawie wymagań dotyczących stanowiska.

 

Zaplanuj karierę, rozwój przywództwa

Raport Cechy i Definicje

Raport Cechy i Definicje ukazuje nam zestawienie wszystkich cech osoby badanej, uporządkowanych według ich ważności (dodatkowo można podkreślić cechy powiązane ze stanowiskiem).

Niezwykle przydatny przy analizie zachowań kompetencji luk oraz rozpoznaniu szeregu podstawowych wartości. Szczególnie istotny przy planowaniu sukcesji, kariery zawodowej, rozwoju przywództwa. Wykorzystywany również podczas analizy potrzeb szkoleniowych.

 

Unikalny wgląd w siebie

Raport Paradoks

Raport Paradoks zapewnia zrozumienie sposobu funkcjonowania Pracownika, ponieważ przedstawia cały system zachowań, a nie jedynie wgląd w poszczególne cechy. Raport Paradoks analizuje i w jasny i czytelny sposób określa szerokie spektrum cech, które wpływają na efektywność pracy. Przewiduje również zachowania w stresie, zapewnia warunki ułatwiające obiektywne zrozumienie siebie i wyznacza jasny kierunek samorozwoju.

Raport diagnozuje 12 obszarów w zakresie relacji, osiągnięć i przywództwa.

 

Badanie kompleksowe

Raport Główny

Raport Główny pozwala na przegląd relacji cech  w dziewięciu wymiarach (opcjonalnie podkreśla cechy powiązane ze stanowiskiem), umożliwia efektywną analizę związku występującego  między cechami. Bada ogólne nastawienie, proces podejmowania decyzji. Pokazuje poziom innowacji przy podejmowaniu decyzji oraz ich realizacji.

Zdobędziemy wiedzę, w jaki sposób osoba współdziała z innymi, koncentrując się na czynnikach interpersonalnych. Pozwala zrozumieć kluczowe czynniki motywacyjne dla każdej osoby. Dowiemy się również, jak osoba odnosi się do zamiany lub struktury. Zbadane zostaną również kwestie przywództwa czy stopień planowania na pozycji lidera.

 

3 kroki do precyzyjnej diagnozy

Krok 1              Wysłanie linku do kwestionariusza.

Krok 2              Wypełnienie kwestionariusza. Zajmuje to około 20 minut.

Krok 3              Generowanie raportu. Informacja zwrotna.

 

Korzyści:

 • Zbudowanie i możliwość wykorzystania w kolejnych procesach indywidualnej Formuły Sukcesu Zawodowego zgodnie z opisem stanowisk w procesie sukcesji
 • Zbadanie dopasowania – wybranie osoby o największym dopasowaniu do profilu sukcesora zgodnie z ustalonymi kryteriami
 • Przygotowanie procesu wdrożenia zarówno dla pracownika, jak i przełożonego,
 • Zbadanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych kandydatów na sukcesorów
 • Zdefiniowanie mocnych i słabych stron kandydatów na sukcesorów
 • Możliwość dopasowania do innej Formuły Sukcesu Zawodowego bez konieczności ponownego wypełniania kwestionariusza 
 • Zdefiniowanie obszarów koniecznych do zaangażowania kandydatów na sukcesorów
 • Możliwość zbadania dopasowania do przełożonego 
 • Uporządkowanie opisu stanowiska pod kątem predyspozycji
[Bez_tytułu]_0603202010561700.pdf
[Bez_tytułu]_0603202010530900.pdf
[Bez_tytułu]_0603202010524000.pdf
[Bez_tytułu]_0603202010523300.pdf
[Bez_tytułu]_0603202010525200.pdf
[Bez_tytułu]_0603202010560100.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@talentexact.pl
Telefon: (+48) 664 040 092

Ciasteczka>