UMRK-USE (YOUR) MIND Rafał Komór

Możliwość dofinansowania
Logo UMRK-USE (YOUR) MIND Rafał Komór
ul. Kozacka 5/16
87-100 Toruń
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 433
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

2001-2003

- rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Rafał Komór i kontrakty menedżerskie w: Multimedia Polska Sp. z o.o., Studio Agmar, Bydgoskie Fabryki Mebli S.A. i realizacja szkoleń komercyjnych.


2004-2006

– w ramach współpracy z innymi trenerami współudział Rafała Komór z UMRK w uruchomieniu firmy GDS Falco i studiów podyplomowych – „Zarządzanie sprzedażą w praktyce” na WSB O/Toruń, gdzie prowadził zajęcia i seminarium dyplomowe marketingu a z F5 Konsulting Sp. z o.o. projektował programy edukacyjne w ramach „Phare 2001r – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” i kontynuacja szkoleń dla korporacji i MŚP (np. BP Neckermann w Toruniu).


2007/2008

kontynuacja współpracy z F5 Konsulting Sp. z o.o. i analiza potrzeb szkoleniowych i prowadzenie autorskich szkoleń z obszaru sprzedaży,obsługi klienta i biznesplanu współfinansowanych z UE – EFS: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”.


2008-2011

– udział Rafał Komór w projekcie szkoleniowym w zakresie obsługi klienta, zaawansowanych technik sprzedaży i materiałoznawstwa meblarskiego dla kilkuset sprzedawców i coachingu dla kierownictwa z firmy KPM Agata S.A., gdzie współtworzył standardy obsługi klienta.


2009-2014

– trenerzy UMRK uczestniczą w projekcie szkoleniowym DEWIZA firmy Brugamnn S.A. producenta systemów pcv do produkcji okien i drzwi skierowanym do pracowników fabryk okien i drzwi pcv, np: Fabryka Okien Kowalczyk i Multiform II Sp. z o. o..


2010-2014

– współpraca trenerów Rafała Komór i Andrzeja Banaszek z grupą zaprzyjaźnionych trenerów/konsultantów – specjalistów branżowych z różnorodnych dziedzin biznesu zorganizowanych w firmie Prospero Business Training w licznych projektach komercyjnych skierowanych do biznesu i administracji samorządowej, ZUS i dotowanych ze środków UE – EFS.


2012-2015

– Rafał Komór współpracuje ponadto z organizacjami: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, ARR Konin S.A., , Centrum Usług Specjalistycznych BC Kompleks PGB HR Sp. z o.o. w projektach szkoleniowo-doradczych współfinansowanych z UE-EFS i komercyjnych z BeProactive oraz bezpośrednio z klientami biznesowymi z listy.

05.2015-obecnie

– współpraca z PIGMIUR w ramach projektu szkoleniowego Akademii Handlu i Zarządzania.

07.2015-05.2020

– współpraca szkoleniowa UMRK z Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o

08.2017 - obecnie

- UMRK posiadając Certyfikat SUS 2.0. i będąc wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) PARP –  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=13325, realizuje dla firm usługi szkoleniowe i doradcze, które są dofinansowane ze środków UE. Wychodząc od analizy potrzeb rozwojowych pracowników firm, poprzez stworzenie programów szkoleniowo – doradczych „uszytych na miarę Państwa potrzeb", realizacje wraz z ewaluacją, (oceny w sytemie BUR, ponad 1200 ankiet z ponad 400 usług) doprowadziła do zwiększenia efektywności działania pracowników i firm.

Od 03.0223 - UMRK jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych  (PIFS).

Lista trenerów współpracujących z UMRK znajduje sę na: http://umrk.pl/trenerzy/.

Rafał Komór jako właściciel firmy działając w obaszrze szkoleń, coachingu i rekrutacji dla FIrm ukończył:

  • 2008 - 2009:Studia Podyplomowe : Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie,
  • 1999 - 2003: Studia Master of Business Administration (Executive MBA) - Dyplom brytyjski: Wielkopolska Szkoła Biznesu (AE w Poznaniu) i The Nottingham Trent Universit,
  • 1996 - 1997:  Studia Podyplomowe: Organizacja i zarządzanie dla kadr kierowniczych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – UMK Toruń,
  • 1987 - 1992: Dyplom studiów wyższych na Wydziale Humanistycznym,  kierunek - nauczyciel historii -  UMK Toruń.
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
umrk@umrk.pl
Telefon
(+48) 885 363 663