Studia podyplomowe online ''Edukacja włączająca i integracyjna" Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ)

Możliwość dofinansowania
3 899,00 PLN
brutto
3 899,00 PLN
netto
7,77 PLN
brutto/h
7,77 PLN
netto/h
zdalna
Studia podyplomowe
502 h
26.02.2024 do 30.09.2025
0 zapisanych uczestników