Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Możliwość dofinansowania
pl. Powstańców Śląskich 1/201
53-329 Wrocław-Krzyki
Studia podyplomowe / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 44
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to Uczelnia działająca od ponad 20 lat. Uczelnia jest wpisana do ewidencji uczelni RAD-on, pod numerem 208. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutem oraz uchwałami, uczelnia jest instytucją powołaną i uprawnioną do prowadzenia kierunków studiów, studiów podyplomowych, kursów zawodowych oraz innego typu form kształcenia, nadających uprawnienia zawodowe, zgodne z rozporządzeniami:
 

  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  • Ministra Edukacji Narodowej,

  • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nasze uprawnienia

  • Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół wyższych pod nr. 208 (decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r.; nr DSW-3- 0145-378/Eko/2001).

  • Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Nr (2659/04/2019/J/C) Dokument ten potwierdza fakt, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z międzynarodowymi normami oraz standardami jakości.

  • Dodatkowo znajdziesz nas w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem 2.18/00009/2019. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów studiów przez swój Urząd Pracy.

Oferta - ponad 600 kierunków

https://studia-online.pl/oferta

Nasza kadra - ponad 400 wykładowców

https://studia-online.pl/kadra

Referencje

https://studia-online.pl/referencje

Częste pytania

https://studia-online.pl/czeste_pytania

Formularze dotacyjne

https://studia-online.pl/dotacje_dla_bezrobotnych

https://studia-online.pl/dotacje_dla_firm_szkol

https://studia-pedagogiczne.pl/dotacje_dla_bezrobotnych

https://studia-pedagogiczne.pl/dotacje_dla_firm_szkol

Nasz blog - https://studia-online.pl/aktualnosci/

WSKZ Uczelnią Roku 2022 - https://studia-online.pl/aktualnosci/wskz-uczelnia-roku-2022/

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
dotacje@studia-online.pl, dotacje@studia-pedagogiczne.pl
Telefon
(+48) 22 6020 110, (+48) 226 020 100