Dostawca usług - Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Logo Akademia Controllingu Sp. z o.o.

4.6/5 z 44 ocen

Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Towarowa 35/403A, 61-896 Poznań

NIP: 7781434368

Liczba zrealizowanych usług : 111Charakterystyka działalności firmy

Akademia Controllingu Sp. z o.o. działa od 2006 roku. W ramach realizacji usług rozwojowych organizujemy szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte oraz konferencje. Do obszarów szkoleniowych należą: Finanse i controlling, Zarządzanie, Analityka i Business Intelligence, Kompetencje społeczne, Sprzedaż i obsługa klienta. W ofercie posiadamy kilkadziesiąt tematów szkoleniowych. Szkolenia otwarte realizujemy w dwóch miastach: Poznań i Warszawa.  W przypadku szkoleń zamkniętych miejscami ich realizacji są siedziby klientów i uznane ośrodku hotelowo-szkoleniowe w Polsce.

Tematyka dotychczas organizowanych szkoleń odnosi się do najnowszych trendów z danej dziedziny. Często rekomendowana jest ona przez międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje.

Akademia Controllingu jest Partnerem i wyłącznym przedstawicielem w Polsce Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV - Internationaler Controller Verein. ). ICV to największa, prestiżowa społeczności controllerów w Europie, którego celem jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazanie ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.

Współpraca ICV z Akademią Controllingu daje możliwość skorzystania z synergii wynikającej z połączenia dostępu do zaawansowanej wiedzy dostarczanej przez Akademię Controllingu oraz praktyki i relacji osobistych, za którymi stoi ICV. Połączenie to sprawia, że można patrzeć na swój rozwój długoterminowo i rozwijać swoje kompetencje zarówno twarde jak i miękkie w kierunku bycia partnerem biznesowym kadry zarządzającej.

Akademia Controllingu ma ugruntowaną pozycję na rynku szkoleniowym a jej klientami są największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności pracowników na różnych szczeblach w nowoczesnych organizacjach.

Prowadzimy szkolenia otwarte oraz zamknięte (w siedzibie klienta oraz wyjazdowe). Posiadamy autorskie programy edukacyjne, realizowane tylko w ramach naszych szkoleń. Wprowadzamy wielostopniowe programy szkoleniowe, dające możliwość ugruntowania poznanej wiedzy i przećwiczenia nowych umiejętności. Włączymy nowe metody nauczania. W ramach szkoleń w obszaru controllignu stosujemy metodę „Learning by design” – czyli projektowanie rachunku kosztów w trakcie zajęć oraz w ramach zadania domowego pomiędzy stopniami szkolenia. 

Współpracujemy w kilkunastoma trenerami, cechującymi się dużą wiedzą, bogatym doświadczeniem praktycznym oraz wysokimi umiejętnościami trenerskimi, interpersonalnymi i oratorskimi.

Trenerzy to praktycy biznesu z bogatym doświadczeniem praktycznym i ugruntowaną wiedzą merytoryczną. To pracownicy najlepszych uczelni ekonomicznych oraz przedsiębiorcy. Część z naszych trenerów to trenerzy na wyłączność, co sprawia że posiadamy autorskie programy szkoleniowe zawierające odpowiednią równowagę pomiędzy częścią praktyczną i teoretyczną i niespotykane w innych firmach szkoleniowych.

W ramach realizacji usług rozwojowych podejmujemy szereg działań promocyjnych, wykorzystujących różne kanały sprzedaży. Kontakt z klientem na formę kontaktu bezpośredniego, telefonicznego, mailowego oraz listowego. Działania obejmują też wykorzystanie stron internetowych partnerów oraz portali social media.

Realizując usługę szkoleniową oferujemy realizację usług przed, w trakcie i po szkoleniowych. Najistotniejsze z nich dotyczą badania potrzeb, wykonania ewaluacji oraz przygotowania raportu poszkoleniowego zawierającego ocenę szkolenia, trenera oraz opinię trenera na temat grupy oraz rekomendowaną ścieżkę dalszego rozwoju. Rezultaty ewaluacji są też wnikliwie analizowane przez trenera i wpływają na modyfikację szkolenia oraz sposobu nauczania. Analiza potrzeb szkoleniowych pozwala na skrojenie dedykowanego projektu szkoleniowego. Dla części szkoleń uczestnicy zapewniony mają miesięczny kontakt z trenerem, celem przedyskutowania wdrażanych w przedsiębiorstwach inicjatyw.

Proces realizacji usługi rozwojowej podzielony jest na trzy etapy. Przygotowanie do szkolenia (usługi przed), realizacja szkolenia (usługi w trakcie), ewaluacja (usługi po).

Mając na uwadze zadowolenie uczestników szkoleń oraz stałe podnoszenie jakości prowadzonego kształcenia korzystamy z efektów poniższych narzędzi:

  1. ankiety ewaluacyjne
  2. wiedza poszkoleniowa trenera
  3. audyty wewnętrzne
  4. zebrania zespołu oceniającego jakość szkolenia
  5. utrzymywanie kontaktu z uczestnikami szkoleń
  6. zajęcia na polskich uczelniach ekonomicznych

Ankieta ewaluacyjna wypełniana jest przez uczestników pod koniec szkolenia. Ankieta ocenia trenera, szkolenie oraz organizację. W części dotyczącej trenera uczestnicy pytani są o: stopień przygotowania, sposób prezentacji, stosowane pomoce dydaktyczne, zaangażowanie trenera, dostępność wykładowcy dla słuchaczy oraz doświadczenie praktyczne. Ankieta ewaluacyjna służy do systematycznej i szczegółowej analizy wykonywanych szkoleń a informacje od uczestników są cennym źródłem informacji o satysfakcji z udziału w szkoleniu i uwzględniamy je przygotowując kolejne edycje. Wnioski z analizy ankiet poszkoleniowych oraz wnioski z audytu wewnętrznego pozwalają na doskonalenie procesu kształcenia poprzez modyfikację programu, dostosowywanie materiałów szkoleniowych oraz modyfikację sposobu prowadzenia części merytorycznej i praktycznej szkolenia. Zdolności oratorskie i interpersonalne trenerzy doskonalą w trakcie licznych zajęć prowadzonych na uczelniach ekonomicznych, wystąpieniach konferencyjnych, projektów doradczych i innych szkoleń. Doświadczenie praktyczne trenerów rozwijane jest poprzez udział w projektach doradczych a wiedza empiryczna poprzez pisanie artykułów, będących połączeniem wyników najnowszych badań naukowych z doświadczeniem praktycznym w efekcie realizowanych projektów konsultingowych.

Z dniem 7 maja 2018 roku Akademia Controllingu Sp. z o.o. spełniła wymagania Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) i otrzymała certyfikat DEKRA Certification Sp. z o.o. (nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000311)

Akredytacja_WKO.pdf
2016_FIC_NORK_Dega.pdf
2016_FIC_NORK_Borg_Automotive.pdf
2016_FIC_NORK_BIC_Electric.pdf
2015_FIC_Referencje_SO_PGNIG.pdf
2015_FIC_Referencje_Mesko.pdf
Certyfikat_S.U.S..pdf
Certyfikat SUS_Dekra.PDF

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: info@akademiacontrollingu.pl
Telefon: (+48) 618 523 353

Ciasteczka>