"PRO-EDU SPÓŁKA JAWNA D.KARMAZYN, R.KROKOCKI"

Możliwość dofinansowania
ul. Mszczonowska 33/35
96-100 Skierniewice
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 121
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy
  • realizacja usług szkoleniowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
  • współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz jednostkami Ochotniczych Hufców Pracy przy realizacji projektów - szkolenia/kursy
  • organizacja i prowadzenie kursów zawodowych dla prywatnych przedsiębiorstw
  • organizacja i prowadzenie kursów/szkoleń dla organizacji pozarządowych

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00114/2015

Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 116/1/2015

Certyfikat Jakości ISO PN-EN ISO 9001:2015-10 nr 145518/C/5

Labolatorium Mobilne ECDL nr PL-LAB1810

Program opracowany przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku podczas szkoleń prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r.  Dz.U. nr 70, poz. 650 z późn.zm.: Bezpieczna wymiana butli nr 07/04/2016/BG

Program opracowany przez Urząd Dozoru Technicznego do użytku podczas szkoleń prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2001 r. Dz.U. nr 70, poz. 650 z późn.zm.: Obsługa wózków jezdniowych nr 08/04/2016/W-J, Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych nr 07/04/2016/W-P, Obsługa wózków jezdniowych unoszących nr 06/04/2016/W-U, Obsługa wózków jezdniowych naładownych nr 05/04/2016/W-N, Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych nr 04/04/2016/W-S.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@pro-edu.com.pl
Telefon
(+48) 468 113 407