Moduł użytkownika
 
Menu

AUTONOMIA CONSULTING Lucyna Ławniczak


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym AUTONOMIA CONSULTING
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9720313281 REGON 630499291
Dane adresowe
Barwicka 14/C05
60-192 Poznań
województwo: wielkopolskie, powiat: Poznań
Dane kontaktowe
Email l.lawniczak@autonomia-consulting.pl Telefon +48 607613009
Strona internetowa www.autonomia-consulting.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza