Studia podyplomowe online "Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego" Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ)

Możliwość dofinansowania
3 699,00 PLN
brutto
3 699,00 PLN
netto
9,02 PLN
brutto/h
9,02 PLN
netto/h
zdalna
Studia podyplomowe
410 h
26.02.2024 do 30.09.2025
0 zapisanych uczestników