Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
ul. Sławkowska 10
31-016 Kraków
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 184
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Wszechnica UJ działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2005 r (od 2011r. po przekształceniu - jako spółka. z o.o. należąca do Uniwersytetu Jagiellońskiego). Wszechnica UJ korzysta z osiągnięć nauk stosowanych, aby dostarczać najwyższej jakości usług szkoleniowo-doradczych. Dzięki współpracy z uznanymi, międzynarodowymi instytucjami edukacyjnymi działającymi w obszarze kształcenia przez całe życie, Wszechnica UJ promuje i upowszechnia w Polsce wartościowe, innowacyjne metodologie wspierania rozwoju osób dorosłych.
Głównymi obszarami specjalizacji w działalności edukacyjnej Wszechnicy UJ jest rozwijanie ról zawodowych specjalistów z obszarów lifelong learning takich jak trener, coach, doradca, asesor, a także realizacja szkoleń dostarczających uczestnikom kompetencji z szeroko pojętych obszarów kompetencji społecznych (komunikacja, porozumiewanie w grupie, rozwiązywanie konfliktów, metody działania w grupie, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie emocjami, proaktywność, innowacyjność, podejmowanie decyzji, budowanie relacji, współpraca).    
Wszechnica UJ posiada również bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i innowacyjnych, finansowanych ze środków EFS (W latach 2006 -2012 zrealizowano projekty na łączną kwotę 21mln zł).

W latach 2011 - 2020 (po wyodrębnieniu ze struktur UJ) zrealizowała znaczą ilość projektów szkoleniowych dla firm oraz instytucji publicznych w ramach tzw. projektów "komercyjnych"oraz ponad 110 edycji szkół kształcących profesjonalistów Lifelong Learning (trenerów, coachów, doradców, facylitatorów), których efekty realizacji oceniane były bardzo wysoko przez zamawiających usługobiorców. 

Wszechnica UJ współpracuje z instytucjami publicznymi tworzącymi standardy edukacyjne oraz zaangażowanymi w realizację polityk edukacji dorosłych i rynku pracy.  Jest jednym z członków założycieli Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. 

Wszechnica UJ:

- posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych - wersja 2.0;

- prowadzi wspólnie z Ericson College International, akredytowaną przy International Coach Federation Szkołę Coachów - "The Art and Science of Coaching";

- prowadzi akredytowany przez International Association of Facilitators - kurs "Szkoła Facylitatorów";

- prowadzi proces certyfikacji kompetencji trenerskich w oparciu o Profil Kompetencji Trenera Wszechnicy UJ.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
rur@wszechnica.uj.pl
Telefon
(+48) 124 240 850