Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Spółka Jawna

Możliwość dofinansowania
Logo Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Spółka Jawna
ul. Bartnicza 5
20-810 Lublin
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 451
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Jesteśmy doświadczoną firmą na rynku szkoleniowo - doradczym. Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu.

Działając od kilkunastu lat, dzięki wysokiej jakości naszych szkoleń zdobyliśmy zaufanie ponad 55 000 osób, które skorzystały z wiedzy naszych trenerów. Współpracowaliśmy z blisko 350 firmami reprezentującymi niemal wszystkie obecne na rynku branże. Nasi trenerzy to praktycy, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie i szeroką wiedzę merytoryczną, popartą licznymi certyfikatami. Podwyższali swoje kwalifikacje ucząc się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor.

W celu sprostania rosnącym oczekiwaniom Klientów – stale udoskonalamy naszą ofertę.

Skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, by osiągały najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach – krajowych i zagranicznych. Zadowolenie naszych klientów często przeradza się w stałą, długoterminową współpracę.

PROWADZIMY

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE („szyte na miarę”)są odpowiedzią na zapotrzebowanie klienta, są ściśle dostosowane do rodzaju działalności i oczekiwań zamawiającego. Dodatkową wartością jest budowanie wzajemnych relacji oraz zwiększanie wydajności pracy uczestników szkoleń jako zespołu.

SZKOLENIA OTWARTE - spotykają się na nich przedstawiciele różnych firm z całego kraju, co stwarza okazję do wymiany doświadczeń i zapoznania się ze specyfiką pracy osób na podobnych stanowiskach.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA MENEDŻERÓW – w ramach współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie  prowadzimy studia podyplomowe MENEDŻER XXI WIEKU. Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnicy studiów otrzymują przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, znają najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu.

COACHING INDYWIDUALNY - pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom przyspieszać tempo rozwoju, zwiększać efektywność działań, skuteczniej osiągać założone cele oraz podejmować trafniejsze decyzje. Aby zapisać się na sesje coachingowe - prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy - umówimy się na spotkanie wstępne w celu poznania potrzeb i zaplanowania zakresu coachingu.

Tematyka naszych szkoleń skupia się wokół umiejętności handlowych, menedżerskich, rozwoju osobistego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

TEMATYKA SZKOLEŃ


UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWE

 • Budowanie efektywnych relacji z klientami.
 • Trening profesjonalnej sprzedaży.
 • Negocjacje handlowe.
 • Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym.
 • Trening profesjonalnej obsługi klienta przez telefon.
 • Trening profesjonalnej prezentacji.

UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKIE

 • Akademia Menadżera - cykl praktycznych warsztatów zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.
 • Akademia profesjonalnego coachingu - cykl warsztatów dla osób, które chcą profesjonalnie zajmować się coachingiem.
 • Budowanie samodoskonalącej się organizacji.
 • Praktyczne zastosowanie metod coachingowych w biznesie.
 • Skuteczne zarządzanie zespołem.
 • System ocen okresowych - motywująca rozmowa oceniająca.
 • Twórcze myślenie menadżera - kluczem do innowacyjności przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie zmianą.

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Automotywacja i inteligencja emocjonalna w biznesie.
 • Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna.
 • Autoprezentacja - sztuka świadomego kreowania własnego wizerunku w sytuacjach wystąpień publicznych.
 • Job crafting. 
 • Psychologia perswazji - skuteczne techniki wywierania wpływu na ludzi.
 • Psychologia sukcesu - jak osiągać więcej?
 • Trening kreatywnego myślenia.
 • Zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem.
 • Zarządzanie energią i emocjami.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Assessment Centre - Trening Asesorów.
 • Trening profesjonalnej rekrutacji.
 • Train the trainer.

Dodatkowo istnieje możliwość współpracy z naszymi specjalistami w zakresie:

 • Doradztwa personalnego (pomoc w wyborze najbardziej kompetentnych osób na dane stanowisko poprzez zastosowanie metod profesjonalnej rekrutacji m.in. Assessment Centre, testy psychologiczne).
 • Oceny kompetencji kadry menadżerskiej.
 • Tworzenia i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników.
 • Badania klimatu w przedsiębiorstwach (kompleksowa ocena sytuacji firmy w celu dostosowania strategii szkoleniowej oraz wdrażania innych rozwiązań, aby zwiększyć efektywność funkcjonowania firmy na rynku).

W dniu 6 października 2014r. otrzymaliśmy ZNAK JAKOŚCI Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES). Należymy do grona firm, które spełniają najwyższe standardy w zakresie świadczenia usług edukacyjno – szkoleniowych.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Motywujemy do działania - dostarczamy narzędzi do skutecznej pracy (podczas szkoleń uczestnicy przy pomocy trenera wypracowują nowe metody działań, które mogą natychmiast zastosować w praktyce)

Działamy z pasją  - dbamy o ciekawą, inspirującą formę szkoleń (uczestnicy doskonalą nowe umiejętności szybciej i łatwiej biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu zadań, dyskusjach, odgrywaniu ról czy też rejestrowanych na video symulacjach).

Lubimy ludzi i staramy się ich zrozumieć - każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie.

Dostosowujemy programy szkoleń do potrzeb firmy i zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Doświadczeni trenerzy praktycy - kompetentnie prowadzone szkolenia pod względem merytorycznym i dydaktycznym Prowadzone szkolenia są wysoko oceniane przez uczestników.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eipb.pl

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@eipb.pl
Telefon
(+48) 815 322 176