Robert Maciaszek RMCK

Możliwość dofinansowania
Logo Robert Maciaszek RMCK

Robert Maciaszek RMCK

NIP 6871065520
292
32-060 Cholerzyn
Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 37
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzał projektami doradczymi i szkoleniowymi. Jako mentor i coach towarzyszył młodym przedsiębiorcom w kreowaniu i realizacji pomysłów na biznes, a w ramach międzynarodowego projektu Commercialise wspierał naukowców w komercjalizacji wyników ich badań. Jako członek zarządu i dyrektor handlowy firm technologicznych zdobywał  doświadczenie we wprowadzaniu innowacyjnych produktów na międzynarodowe rynki.

Działania wspierające przedsiębiorczość

Karierę doradczą rozpoczynał jako dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Sanoku (projekt Phare, Fundusz Współpracy). Działalność CWB, oprócz doradztwa i szkoleń dla firm, obejmowała  prowadzenie badań rynkowych i gromadzenie informacji gospodarczych, szczególnie z terenu Euroregionu Karpackiego.  Wspierał przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji oraz towarzyszył im w negocjacjach z partnerami biznesowymi podczas targów międzynarodowych.
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Inicjowani Przedsiębiorczości w Sanoku, aktywny członek Regionalnej Izby Gospodarczej. Uzyskał tytuł Człowieka Roku Ziemi Sanockiej przyznany za wkład w rozwój gospodarczy regionu i pomoc dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Realizował usługi doradztwa w zakresie audytów procesów biznesowych, opracowywania strategii rozwoju, badań rynku, tworzenia strategii marketingowych i biznes planów dla różnego rodzaju podmiotów rynkowych i instytucji, począwszy od przedsiębiorstw, poprzez organizacje i stowarzyszenia, samorządy, aż po jednostki badawczo-rozwojowe, gdzie w ramach międzynarodowego projektu wspierał naukowców w komercjalizacji wyników ich prac badawczych (rekomendacja PARP na stronie www firmy). Jako wykładowca współpracował z Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Jako wolontariusz wspierał osoby zainteresowane powrotem na rynek pracy, uczestników projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni” realizowanego przez Stowarzyszenie „WIOSNA”.

Doświadczenie biznesowe
Swoją pierwszą firmę założył w 1991 roku. Działał w branży handlowej i usługowej, zarządzał stworzoną przez siebie firmę doradczo-szkoleniową Grupa 3000 sp. z o.o. Jako współwłaściciel i członek zarządu Lab Net Plus Sp. z o.o. w Tychach, był odpowiedzialny za ekspansję rynkową i kontakty międzynarodowe. Firma stworzyła innowacyjną technologię digital CONTACT PRINTING™, która jest wykorzystywana w konstrukcjach cyfrowych maszyn fotograficznych (minilabach) jak i do konwersji minilabów analogowych. Od roku 2003, kiedy to Lab Net Plus na targach PMA w Las Vegas po raz pierwszy zaprezentowała swoje opatentowane rozwiązanie, zostało ono wykorzystane w tysiącach maszyn na całym świecie. Ponad 95% obrotów firmy pochodziło z eksportu i to przede wszystkim poza rynki unijne. Od 2007 roku prowadzi firmę doradczą RMCK http://rmck.eu/, której klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa nastawione na rozwój w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Wykształcenie i kwalifikacje
Magister ekonomii, absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1989), tytuł Executive MBA – Stockholm University School of Business (2007). W 2011 roku uzyskał certyfikat trenera biznesu wydany przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie. Od kilku lat pracuje jako coach, uzyskał akredytację International Coach Federation na poziomie ACC. Wykładał w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zapraszany był do prowadzenia warsztatów przedsiębiorczości na Uniwesytecie Jagielońskim. W grudniu 2019 roku firma RMCK po raz pierwszy uzyskała znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
rm@rmck.eu
Telefon
(+48) 600 218 400