Dostawca usług - Robert Maciaszek RMCK

Logo Robert Maciaszek RMCK

5/5 z 107 ocen

Robert Maciaszek RMCK

Siedziba: Cholerzyn 292, 32-060 Cholerzyn

NIP: 6871065520

Liczba zrealizowanych usług : 32Charakterystyka działalności firmy

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządzał projektami doradczymi i szkoleniowymi. Jako mentor i coach towarzyszył młodym przedsiębiorcom w kreowaniu i realizacji pomysłów na biznes, a w ramach międzynarodowego projektu Commercialise wspierał naukowców w komercjalizacji wyników ich badań. Jako członek zarządu i dyrektor handlowy firm technologicznych zdobywał  doświadczenie we wprowadzaniu innowacyjnych produktów na międzynarodowe rynki.

Działania wspierające przedsiębiorczość
W latach 90-tych, pracował jako dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Sanoku (projekt Phare, Fundusz Współpracy). Działalność CWB, oprócz doradztwa i szkoleń dla firm, obejmowała  prowadzenie badań rynkowych i gromadzenie informacji gospodarczych, szczególnie z terenu Euroregionu Karpackiego.  Wspierał przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji oraz towarzyszył im w negocjacjach z partnerami biznesowymi podczas targów międzynarodowych.
Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Inicjowani Przedsiębiorczości w Sanoku, aktywny członek Regionalnej Izby Gospodarczej. W 1999 roku uzyskał tytuł Człowieka Roku Ziemi Sanockiej przyznany za wkład w rozwój gospodarczy regionu i pomoc dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W ostatnich latach zapraszany jako konsultant, trener i coach do udziału w szeregu projektach unijnych skierowanych do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W okresie 2011 – 2017 pomagał w pisaniu wniosków, tworzeniu biznes planów, szkolił i doradzał głównie młodym adeptom przedsiębiorczości, którzy starali się o uzyskanie dotacji na start własnej firmy. Jako wolontariusz wspierał osoby zainteresowane powrotem na rynek pracy, uczestników projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni” realizowanego przez Stowarzyszenie „WIOSNA”.
W 2014 roku, jako jeden z pięciu coachów z Polski, wziął udział w międzynarodowym, pilotażowym projekcie Commercialise, którego celem było pomoc ośrodkom badań i rozwoju w opracowaniu strategii wprowadzania na rynek ich innowacyjnych produktów.

Doświadczenie biznesowe
Swoją pierwszą firmę założył w 1991 roku. Działał w branży handlowej i usługowej, zarządzał stworzoną przez siebie firmę doradczo-szkoleniową Grupa 3000 sp. z o.o. Jako współwłaściciel i członek zarządu Lab Net Plus Sp. z o.o. w Tychach, był odpowiedzialny za ekspansję rynkową i kontakty międzynarodowe. Firma stworzyła innowacyjną technologię digital CONTACT PRINTING™, która jest wykorzystywana w konstrukcjach cyfrowych maszyn fotograficznych (minilabach) jak i do konwersji minilabów analogowych. Od roku 2003, kiedy to Lab Net Plus na targach PMA w Las Vegas po raz pierwszy zaprezentowała swoje opatentowane rozwiązanie, zostało ono wykorzystane w tysiącach maszyn na całym świecie. Ponad 95% obrotów firmy pochodziło z eksportu i to przede wszystkim poza rynki unijne. Od 2007 roku prowadzi firmę doradczą RMConsultingKraków http://rmck.eu/, której klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa nastawione na rozwój w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Wykształcenie i kwalifikacje
Magister ekonomii, absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1989), tytuł Executive MBA – Stockholm University School of Business (2007). W 2011 roku uzyskał certyfikat trenera biznesu wydany przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie. Od kilku lat pracuje jako coach, uzyskał akredytację International Coach Federation na poziomie ACC. Wykładał w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zapraszany był do prowadzenia warsztatów przedsiębiorczości na Uniwesytecie Jagielońskim. W grudniu 2019 roku firma RMCK uzyskała znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

344_RMCK_Robert_Maciaszek__skan_pl.pdf
MBA_SE002.jpg
Certyfikat_PPES001.jpg
ICF_CERTIFICATE_0001.jpg
scan0201.pdf
PARP_referencje_RM.pdf
scan0024_(1).pdf
WIOSNA_-_referencje.pdf
Huta_Szkła_Justyna.jpg
584_2022_Robert Maciaszek RMCK_pl_skan.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: rm@rmck.eu
Telefon: (+48) 600 218 400

Ciasteczka>