Moduł użytkownika
 
Menu

RMCK Robert Maciaszek


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym RMCK Robert Maciaszek
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6871065520 REGON 370336667
Dane adresowe
Cholerzyn 292
32-060 Liszki
województwo: małopolskie, powiat: krakowski
Dane kontaktowe
Email rm@rmck.eu Telefon +48600218400
Strona internetowa www.rmck.eu Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza