Usługa - Efektywność działu handlowego - praktyczny program rozwoju moduł "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" *możliwa forma zdalna*

Logo AKAT Usługi Doradcze Tomasz Kurek

4.7/5 z 1061 ocen

Tytuł Efektywność działu handlowego - praktyczny program rozwoju moduł "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" *możliwa forma zdalna*

Numer usługi 2020/04/07/12327/552913

Dostawca usług AKAT Usługi Doradcze Tomasz Kurek

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 100,00 zł brutto za osobę

258,33 zł netto za osobogodzinę

258,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kierownicy, managerowie, dyrektorzy działów sprzedaży, właściciele przedsiębiorstw

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 3
Data zakończenia rekrutacji: 11-03-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Efektywność działu handlowego - praktyczny program rozwoju moduł "ZARZĄDZANIE SPRZEDAZĄ" *możliwa forma zdalna* 

Program ten wraz z modułem "BUDOWANIE SPRZEDAŻY" koncentruje się na kluczowych aspektach funkcjonowania działów handlowych. Weryfikacja jakości działań handlowych nastąpi w najbliższych tygodniach i miesiącach w wyjątkowej intensywności. Przetrwają najlepsi, charakteryzujący się największą efektywnością sprzedaży i jakością zarządzania procesami. Kto szybciej przystosuje się do nowej sytuacji ten z kryzysu wyjdzie najmocniejszy.

Dzień 1

Analiza Twoich działań na stanowisku kierowniczym i Twoich najmocniejszych stron​

 • Przeanalizujemy Twoje zadania i obowiązki oraz ich efektywność.

Z doświadczenia wiemy, że managerowie i dyrektorzy sprzedaży lokują swój czas i energię w działania, które przynoszą mniejsze od oczekiwanych efekty, zbudujemy optymalny harmonogram dnia, by polepszyć efektywność.

Dzień 2

Analiza Twoich pracowników działu handlowego​

 • Przeanalizujemy kompetencje i efektywność Twoich pracowników,
 • Poukładamy działania zespołu handlowego, tak by maksymalnie wykorzystać umiejętności poszczególnych handlowców,
 • Zweryfikujemy ich efektywność,
 • Zbudujemy ścieżkę rozwoju i harmonogram dnia dla każdego z nich.

Dzień 3

Wyznaczanie celów w oparciu o analizę sprzedaży i opracowanie optymalnych sposób ich osiągnięcia

 • Przeanalizujemy dokładnie Waszą sprzedaż,
 • Zbudujemy realne cele i najlepsze formy ich osiągnięcia. 

Jednym z najczęstszych błędów w zarządzaniu sprzedażą jest wyznaczanie celów nieadekwatnych od okoliczności, wypracujemy je pod kątem kluczowych zmiennych oraz przygotujemy odpowiednią ich komunikację.

Dzień 4

Delegowanie zadań, weryfikowanie pracy handlowca, skuteczna informacja zwrotna​

Indywidualne podejście w delegowaniu zadań (dla każdego z handlowców i każdego z zadań) to podstawa do efektywności /

 • Pokażemy skuteczne narzędzia do delegowania i stopniowania delegowania,
 • PodzielIimy się skutecznymi sposobami na skuteczną informację zwrotną w różnych sytuacjach.

Dzień 5

Budowanie motywacji i odpowiedniego nastawienia handlowców do sprzedaży

 • Zajmiemy się motywacją w zespole rozproszonym,
 • Dopasujemy najlepsze sposoby motywacji indywidualnej i zespołowej
 • Porozmawiamy o systemach motywacyjnych i premiowych,
 • Będziemy pracowali nad budowaniem zaangażowania w dobie nowej sytuacji biznesowej

Narzędzia i metody pracy - JAK PRACUJEMY?

 1. Pełna aktywność i maksymalne skupienie na temacie, ponieważ sesje trwają od 45 do 90 minut każda, możesz odbyć do 3 sesji dziennie Pełna elastyczność i dopasowanie do trybu dnia i pracy, ponieważ sesje odbywają się w między godz. 8:00 a godz. 22:00 (obecny harmonogram usługi jest przykładowy)
 2. Pełna otwartość i maksymalne skupienie na Uczestniku, ponieważ odbywamy sesje indywidualne
 3. Integracja zespołu handlowego i ważna wymiana doświadczeń, ponieważ odbywamy także sesje grupowe
 4. Maksymalny możliwy komfort pracy, ponieważ ustalamy dokładny harmonogram sesji do Twoich oczekiwań i możliwości
 5. Błyskawiczna informacja zwrotna i wskazówki działań, ponieważ dzięki kanałom online możemy uczestniczyć w rozmowach sprzedażowych handlowców i spotkaniach managerów ze swoimi handlowcami

W przypadku realizacji w formie zdalnej:

 • Realizacja usługi odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem wybranego komunikatora/platformy.
 • Wymagania sprzętowe: komputer wraz z działającym zewnętrznym bądź wewnętrznym mikrofonem oraz głośnikiem, klawiatura,
 • Wymagania dot. łącza sieciowego:  Komputer musi być połączony do sieci internetowej (minimalna szybkość pobierania 30 kb/s, preferowana 128 kb/s)
 • Wymagania dot. oprogramowania: do ustalenia
 • Ważność spotkania: trener skontaktuje sie z uczestnikiem w celu zaproszenia za pomocą maila.

Szkolenie jest jednym z dwóch modułów projektu "Efektywność działu handlowego. Drugi to "Zarządzanie sprzedażą" - zapraszamy na oba w formie dedykowanej!

Harmonogram oraz zakres oszczególnych bloków jest możliwy do modyfikacji.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Analiza Twoich działań na stanowiskukierowniczym i Twoich najmocniejszychstron
Data realizacji zajęć
11-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyznaczanie celów w oparciu o analizęsprzedaży i opracowanie optymalnychsposób ich osiągnięcia
Data realizacji zajęć
11-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Delegowanie zadań, weryfikowanie pracy handlowca, skuteczna informacja zwrotna
Data realizacji zajęć
12-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie motywacji i odpowiedniego nastawienia handlowców do sprzedaży
Data realizacji zajęć
12-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym usługi jest poprawa działań sprzedażowych i generowanie większej liczby klientów oraz wzrost sprzedaży produktów, bądź usług.

Cel edukacyjny

wiedzy:
- poznanie etapów sprzedaży i tego jak powinny być zarządzane, optymalizowanie,
- poznanie technik motywacyjnych,
umiejętności:
- budowanie większej sprzedaży,
- umiejętność motyowania handlowców,
- delegowanie zadań,
- umiejętność skutecznej komunikacji, w tym zwrotnej,
- umiejętność identyfikacji i eliminacji działań nieefektywnych biznesowo,
- umiejętność dokonywania analizy kosztowej/produktowej/ efektywności sprzedaży
postaw:
- zaagnażowanie, odpowiedzialność, rzetelność,

Efekty uczenia się

Efektami uczenia się, które nabędą uczestnicy usługi są:

1. Optymalna strategia sprzedaży, w tym m.in.: wzmocnienie najbardziej efektywnych procesów sprzedażowych <-- diagnoza i eliminacja działań nieefektywnych biznesowo <-- analiza konwersji sprzedaży (działania, produkty, doradcy handlowi) <-- analiza zysków i efektywności sprzedaży poszczególnych produktów <-- analiza kosztowa produkcji/dystrybucji/sprzedaży

2. Zarządzanie zespołem handlowym, w tym m.in.: budowanie odpowiedniej motywacji i efektywności handlowca <-- delegowanie i weryfikacja realizacji zadań właściwa komunikacja zwrotna <-- wyznaczanie i komunikacja celów <-- przekazanie właściwych narzędzi i nauczenie korzystania z nich <-- zindywidualizowany mentoring <-- zbudowanie ścieżki rozwoju handlowca <-- analiza kompetencji sprzedażowych handlowca

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 258,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 258,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Łódź, woj. łódzkie

Usługa zostanie zrealizowana online za pośrednictwem wybranej platformy. W związku z realizacją zdalną usługi, formalnym miejscem realizacji będzie siedziba wnioskodawcy tj. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław, natomiast usługa odbędzie się w formie zdalnej, online za pomocą wybranej platformy internetowej: ZOOM

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Błachowski

Rafał Błachowski

Doświadczony menedżer i sprawdzony trener biznesu specjalizujący się m.in. w:
* procesach komunikacji: biznesowej, marketingowej, zespołowej
* zarządzaniu projektami, wdrażaniem wartości w organizacjach
* doradztwie biznesowym, głównie w ramach nowatorskich przedsięwzięć.
Posiadane kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami i realizacji strategicznych dla przedsiębiorstwa projektów zdobywał m.in. w ramach:
* pełnienia obowiązków Członka Zarządu Expo Mazury odpowiedzialnego za marketing korporacyjny, Centrum Konferencyjne oraz Dział Eventów
* pełnienia obowiązków Dyrektora Projektów Motor Show, Poznań Game Arena i Electronic Sports World Cup, realizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie
* pełnienia obowiązków prowadzącego i koordynatora autorskiego projektu w ramach procesu budowy misji, wizji i systemu wartości dla m.in. Aquanet, cdp.pl, Strima i Zamet Industry
Obecnie dzieli się doświadczeniami prowadząc warsztaty szkoleniowe dla kadry managerskiej średniego i wyższego szczebla.
Budowanie długoletnich relacji biznesowych z polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji, przede wszystkim w branży motoryzacyjnej i nowych technologii oraz z setkami mniejszych przedsiębiorstw:
- bieżąca obsługa Klientów, w tym ścisła współpraca przy kreowaniu i realizacji realizowanych przez Klientów projektów,
- przygotowywanie ofert,
- prezentacje biznesowe,
- negocjacje cenowe i warunków współpracy,
- przygotowywanie i finalizowanie umów, etc.
* Kreowanie, przygotowywanie i

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Mącik

Aleksandra Mącik

email: a.macik@akatconsulting.pl

tel: (+48) 793 489 299

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

PODATEK VAT

Usługa szkoleniowa (nie dotyczy doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Przed zgłoszeniem na usługę prosimy o kontakt celem potwierdzenia dostępności wolnych miejsc / gwarancji terminu szkolenia.
Dokonanie zapisu na usługę jest jednoznaczne z akceptacją OWU, które znajdują się na stronie www http://www.akatconsulting.pl/ogolne-warunki-umowy.

Usługa może być rejestrowana/nagrywana w celu kontroli w przypadku, gdy usługa jest realizowana z dofinansowaniem.

WSPARCIE W POZYSKANIU DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do kontaktu

Ciasteczka>