Usługa - Efektywność działu handlowego - praktyczny program rozwoju moduł "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" *możliwa forma zdalna*

Logo AKAT Usługi Doradcze Tomasz Kurek

4.7/5 z 1061 ocen

Tytuł Efektywność działu handlowego - praktyczny program rozwoju moduł "ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ" *możliwa forma zdalna*

Numer usługi 2020/04/07/12327/552904

Dostawca usług AKAT Usługi Doradcze Tomasz Kurek

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 100,00 zł brutto za osobę

258,33 zł netto za osobogodzinę

258,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kierownicy, managerowie, dyrektorzy działów sprzedaży, właściciele przedsiębiorstw

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 16-08-2022
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Efektywność działu handlowego - praktyczny program rozwoju moduł "ZARZĄDZANIE SPRZEDAZĄ" *możliwa forma zdalna* 

Program ten wraz z modułem "BUDOWANIE SPRZEDAŻY" koncentruje się na kluczowych aspektach funkcjonowania działów handlowych. Weryfikacja jakości działań handlowych nastąpi w najbliższych tygodniach i miesiącach w wyjątkowej intensywności. Przetrwają najlepsi, charakteryzujący się największą efektywnością sprzedaży i jakością zarządzania procesami. Kto szybciej przystosuje się do nowej sytuacji ten z kryzysu wyjdzie najmocniejszy.


Dzień 1

Analiza Twoich działań na stanowisku kierowniczym i Twoich najmocniejszych stron​

 • Przeanalizujemy Twoje zadania i obowiązki oraz ich efektywność.

Z doświadczenia wiemy, że managerowie i dyrektorzy sprzedaży lokują swój czas i energię w działania, które przynoszą mniejsze od oczekiwanych efekty, zbudujemy optymalny harmonogram dnia, by polepszyć efektywność.

Analiza Twoich pracowników działu handlowego​

 • Przeanalizujemy kompetencje i efektywność Twoich pracowników,
 • Poukładamy działania zespołu handlowego, tak by maksymalnie wykorzystać umiejętności poszczególnych handlowców,
 • Zweryfikujemy ich efektywność,
 • Zbudujemy ścieżkę rozwoju i harmonogram dnia dla każdego z nich.

Dzień 2

Wyznaczanie celów w oparciu o analizę sprzedaży i opracowanie optymalnych sposób ich osiągnięcia

 • Przeanalizujemy dokładnie Waszą sprzedaż,
 • Zbudujemy realne cele i najlepsze formy ich osiągnięcia. 

Jednym z najczęstszych błędów w zarządzaniu sprzedażą jest wyznaczanie celów nieadekwatnych od okoliczności, wypracujemy je pod kątem kluczowych zmiennych oraz przygotujemy odpowiednią ich komunikację.

Delegowanie zadań, weryfikowanie pracy handlowca, skuteczna informacja zwrotna​

Indywidualne podejście w delegowaniu zadań (dla każdego z handlowców i każdego z zadań) to podstawa do efektywności /

 • Pokażemy skuteczne narzędzia do delegowania i stopniowania delegowania,
 • PodzielIimy się skutecznymi sposobami na skuteczną informację zwrotną w różnych sytuacjach.

Budowanie motywacji i odpowiedniego nastawienia handlowców do sprzedaży

 • Zajmiemy się motywacją w zespole rozproszonym,
 • Dopasujemy najlepsze sposoby motywacji indywidualnej i zespołowej
 • Porozmawiamy o systemach motywacyjnych i premiowych,
 • Będziemy pracowali nad budowaniem zaangażowania w dobie nowej sytuacji biznesowej

Narzędzia i metody pracy - JAK PRACUJEMY?

 1. Pełna aktywność i maksymalne skupienie na temacie, ponieważ sesje trwają od 45 do 90 minut każda, możesz odbyć do 3 sesji dziennie Pełna elastyczność i dopasowanie do trybu dnia i pracy, ponieważ sesje odbywają się w między godz. 8:00 a godz. 22:00 (obecny harmonogram usługi jest przykładowy)
 2. Pełna otwartość i maksymalne skupienie na Uczestniku, ponieważ odbywamy sesje indywidualne
 3. Integracja zespołu handlowego i ważna wymiana doświadczeń, ponieważ odbywamy także sesje grupowe
 4. Maksymalny możliwy komfort pracy, ponieważ ustalamy dokładny harmonogram sesji do Twoich oczekiwań i możliwości
 5. Błyskawiczna informacja zwrotna i wskazówki działań, ponieważ dzięki kanałom online możemy uczestniczyć w rozmowach sprzedażowych handlowców i spotkaniach managerów ze swoimi handlowcami

W przypadku realizacji w formie zdalnej:

Realizacja usługi odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem wybranej platformy.

 • Wymagania sprzętowe: komputer wraz z działającym zewnętrznym lub wewnętrznym mikrofonem, głośnik, klawiatura.
 • Wymagania dot. łącza sieciowego: Komputer musi być podłączony do sieci internetowej (minimalna szybkość pobierania 60 kb/s, preferowana 228 kb/s)
 • Wymagania dot. oprogramowania: Uczestnik powinien mieć pobraną aplikację wybranej platformy (do ustalenia)
 • Ważność spotkania: doradca skontaktuje sie z uczestnikami w celu zaproszenia za pomocą maila. Link do spotkania będzie aktywny podczas trwania usługi.

Szkolenie jest jednym z dwóch modułów projektu "Efektywność działu handlowego. Drugi to "Zarządzanie sprzedażą" - zapraszamy na oba w formie dedykowanej!

Harmonogram oraz zakres oszczególnych bloków jest możliwy do modyfikacji.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Analiza Twoich działań na stanowisku kierowniczym i Twoich najmocniejszych stron
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wyznaczanie celów w oparciu o analizę sprzedaży i opracowanie optymalnych sposób ich osiągnięcia
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Delegowanie zadań, weryfikowanie pracy handlowca, skuteczna informacja zwrotna
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie motywacji i odpowiedniego nastawienia handlowców do sprzedaży
Data realizacji zajęć
18-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym usługi jest:

na poziomie wiedzy:
- poznanie etapów sprzedaży i tego jak powinny być zarządzane, optymalizowanie,
- poznanie technik motywacyjnych,
- poznanie zasad skutecznej komunikacji w zespole sprzedażowym,

na poziomie umiejętności:
- budowanie większej sprzedaży,
- umiejętność motywowania handlowców,
- delegowanie zadań,
- umiejętność skutecznej komunikacji, w tym zwrotnej,

na poziomie postaw:
- zaagnażowanie, odpowiedzialność, rzetelność.

Efekty uczenia się

Efektami uczenia się, które nabędą uczestnicy usługi są:

1. Optymalna strategia sprzedaży, w tym m.in.: wzmocnienie najbardziej efektywnych procesów sprzedażowych <-- diagnoza i eliminacja działań nieefektywnych biznesowo <-- analiza konwersji sprzedaży (działania, produkty, doradcy handlowi) <-- analiza zysków i efektywności sprzedaży poszczególnych produktów <-- analiza kosztowa produkcji/dystrybucji/sprzedaży

2. Zarządzanie zespołem handlowym, w tym m.in.: budowanie odpowiedniej motywacji i efektywności handlowca <-- delegowanie i weryfikacja realizacji zadań właściwa komunikacja zwrotna <-- wyznaczanie i komunikacja celów <-- przekazanie właściwych narzędzi i nauczenie korzystania z nich <-- zindywidualizowany mentoring <-- zbudowanie ścieżki rozwoju handlowca <-- analiza kompetencji sprzedażowych handlowca

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się zostaną zweryfikowane na podstawie warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 258,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 258,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Warszawa, woj. mazowieckie

Spotkanie z klientem odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu wybranego narzędzia (Zoom, Google Meet, bądź inne narzędzie). Pozostałe terminy to praca własna doradcy. Kontakt z klientem będzie przebiegał w sposób zdalny za pośrednictwem maili, telefonu, itd. W związku ze zdalną realizacją usługi formalnym miejscem realizacji będzie siedziba naszej firmy tj. Kleczkowska 45, 50-227 Wrocław.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Błachowski

Rafał Błachowski

Prowadzę działalność od 2012 r. Moimi głównymi Klientami są m.in.: Volkswagen Group Polska, PZU Życie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Specjalizuję się w tematach dedykowanych sprzedaży (B2C i B2B), zarządzaniu zespołem (także rozproszonym) oraz budowaniu wartości i wypracowaniu zasad komunikacji w organizacjach.
Ponad 2800 przepracowanych godzin szkoleniowych dla ponad 3700 Uczestników.
W okresie ostatnich 2 lat od daty rozpoczęcia usługi zrealizowane ponad 120 godzin szkoleń i ponad 60 godzin usług doradczych z zakresu posiadanych specjalizacji.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Mącik

Aleksandra Mącik

email: a.macik@akatconsulting.pl

tel: (+48) 793 489 299

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w postaci wydrukowanych prezentacji oraz ćwiczeń.

Informacje dodatkowe

Usługę możemy dopasować do konkretnych potrzeb.

Realizujemy działania rozwojowe również w formie zamkniętej – dedykowanej. 


Przed zgłoszeniem na usługę prosimy o kontakt celem potwierdzenia dostępności wolnych miejsc/gwarancji terminu.


Oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskaniu DOFINANSOWANIA na tę usługę (i inne z naszej oferty).
Zapraszamy do kontaktu.

www.akatconsulting.pl


Ogólne warunki świadczenia uslugi
Dokonanie zapisu na usługę jest jednoznaczne z akceptacją ogólnych warunków świadczenia usługi (OWU), które dostępne są pod adresem https://akatconsulting.pl/ogolne-warunki-umowy-akat-consulting


Podatek VAT

Usługa szkoleniowa (nd doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczane jest 23% VAT

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 roz. Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w spr.zwolnień od podatku od towarów i usług (...) (Dz.U. z 2018 r., poz. 701)

Ciasteczka>