EUROFINANCE TRAINING Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
Logo EUROFINANCE TRAINING Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 49/213
00-042 Warszawa
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 24
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Eurofinance Training Sp. z o.o. powstała w 2001 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Posiadane doświadczenie, wysoka jakość, innowacje - gwarantują skuteczność realizowanych projektów.

Eurofinance Training Sp. z o.o.:

 • w ciągu ostatnich lat przeszkoliła ponad 35 tysięcy osób z różnych grup i szczebli zawodowych podczas realizowanych konferencji, seminariów, szkoleń, podczas ponad 1500 dni szkoleniowych
 • posiada szeroką bazę ponad 1000 autorskich programów szkoleniowych z zakresu finansów, rachunkowości, zmian uregulowań prawnych, zarządzania, możliwości pozyskania dofinansowania i zarządzania projektami z funduszy Unii Europejskiej
 • współpracuje z zespołem ponad 350 specjalistów - praktyków, do których należą przedstawiciele urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawnych, instytucji doradczych i finansowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw
 • prowadzi stałą obsługę firm w zakresie szkoleniowym, w tym klientów z sektora finansowego - jest autorem złożonych projektów rozwojowych, zakończonych sukcesem
 • od ponad 10 lat realizuje szkolenia dofinansowane ze środków UE, posiada doświadczenie zarówno w zakresie pozyskania, jak również zarządzania projektami unijnymi
 • zrealizowane seminaria i szkolenia spełniły oczekiwania Klientów, na co wskazują wysokie oceny w ankietach poszkoleniowych kształtujące się na poziomie 5,4 (w skali 6-stopniowej)
 • po zakończeniu szkolenia i dokonaniu jego oceny, gwarantuje możliwość korzystania z indywidualnych lub grupowych konsultacji z trenerami/specjalistami
 • redaguje liczne raporty, artykuły prasowe, biuletyny informacyjne dla Klientów, w których zamieszczane są bieżące informacje z zakresu zmian uregulowań prawnych, podatkowych i finansowych
 • w celu podniesienia efektywności oraz zapewnienia kompleksowego charakteru naszych usług współpracuje z Partnerami, prowadzącymi działalność w różnych dziedzinach gospodarki

Realizowane KOMPLEKSOWE SYSTEMY EDUKACYJNE, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy. Mają one charakter ścieżki kształcenia personelu, dostosowanej do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

MISJA FIRMY:

 • rozwój i ciągłe doskonalenie świadczonych usług
 • optymalne dostosowanie do zidentyfikowanych potrzeb Klienta
 • opracowanie kompleksowych systemów edukacyjnych
 • profesjonalna obsługa
 • skuteczność realizowanych projektów podlegających pogłębionej analizie
 • ewaluacja podejmowanych działań
 • nowatorskie projekty szkoleniowo - doradcze
 • wdrażanie koniecznych zmian, odpowiadającym wymaganiom rynku

Posiadane certyfikaty i akredytacje:

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10

Zgodnie z przyjętą polityką jakości Zarząd oraz wszyscy pracownicy Spółki zobowiązują się do ciągłego doskonalenia wszystkich działań zmierzających do osiągnięcia trwałego wkładu w rozwój nowoczesnych form edukacyjnych poprzez realizację profesjonalnych i innowacyjnych usług szkoleniowo – doradczych, wysoką jakość obsługi klienta, ciągły rozwój organizacji, stosowanie wdrożonych standardów i uczciwych reguł funkcjonowania.

PRIMUS INTER PARES

EurofinanceTraning jest Laureatem konkursu PRIMUS INTER PARES, jako firma inwestująca w kapitał ludzki, nowe technologie oraz wyróżniająca się na rynku i spełniająca wysokie standardy europejskie.

WPIS DO EWIDENCJI PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Eurofinance Training została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 891 K. Zaświadczenie nr 10/K/05.

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Eurofinance Training została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00324/2005.

CZŁONEK – ZAŁOŻYCIEL POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH

Wraz z PIFS chcemy inicjować i uczestniczyć w procesie tworzenia nowych rozwiązań  prawnych służących rozwojowi rynku szkoleń. Chcemy aktywnie przyczynić się  do budowy polskiego społeczeństwa opartego na wiedzy.

KRAJOWY LIDER INNOWACJI

Eurofinance Training wygrała konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji” w kategorii „innowacyjna usługa” w województwie mazowieckim za usługę szkolenia on-line.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
szkolenia@efszkolenia.pl
Telefon
(+48) 609 124 124