CST Coaching Anita Orzechowska

Możliwość dofinansowania
ul. Młynarska 4
85-376 Bydgoszcz
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 43
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

I. Firma CST Coaching to firma coachingowo-szkoleniowa, zajmująca się rozwojem osobistym, firm i organizacji. Usługa rozwojowa wykonywana jest przez prowadzenie szkoleń zamkniętych i otwartych, procesów coachingowych, treningów of the job, doradztwa oraz mentoringu. Oferowane usługi świadczone są na najwyższym poziomie a zakres oraz poziom dostosowany jest do oczekiwań klientów poprzez wcześniejszą analizę potrzeb.

II. Głównym celem firmy jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie w zakresie obejmującym daną tematykę z zakresu zarządzania, sprzedaży, biznesu, umiejętności interpersonalnych, kreatywności, rozwoju osobistego.

Cel realizujemy poprzez:

 • rzetelne przygotowanie usługi w oparciu o potrzeby klienta oraz wytyczne zawarte w Polskiej Ramie Kwalifikacyjnej dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, dostosowane do poziomu edukacyjnego.
 • profesjonalne wykonywanie usług,
 • ewaluację wykonywanych usług,
 • analizę osiąganych efektów kształcenia,
 • doskonalenie programów edukacyjnych, dostosowywanych do zmieniającego się rynku,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry wykonującej usługi,
 • zdobywanie certyfikatów poświadczających umiejętności oraz prawo do ich wykonywania,
 • zdobywanie akredytacji świadczących o kontroli i stosowania odpowiednich procedur przy wykonywaniu usług.

Osoby prowadzące usługi rozwojowe nabywały swoje doświadczenie z biznesem, edukacją, administracją publiczną od ponad 15 lat.

Posiadamy rekomendacje do wglądu.

Obszar naszej działalności obejmuje: szkolenia, coaching oraz doradztwo.

SZKOLENIA

Prowadzimy warsztaty, treningi on the job, facylitację, superwizję pracy zespołu.

Rozwój osobisty:

 • komunikacja interpersonalna,
 • techniki wpływu,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • wyznaczanie i realizacja celów prywatnych i zawodowych,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • motywacja i automotywacja,
 • radzenie sobie ze stresem
 • wzmacnianie pewności siebie i budowanie wewnętrznego potencjału,
 • rozwój kreatywności,
 • myślenie wizualne,
 • savoir vivre
 • budowanie pozytywnych relacji,
 • rozwój kariery zawodowej,

Sprzedaż i obsługa klienta:

 • profesjonalna obsługa klienta,
 • psychologia obsługi klienta,
 • umiejętności osobiste a obsługa klienta,
 • standardy obsługi klienta,
 • praca z trudnym klientem, pacjentem,
 • obsługa klienta w administracji publicznej,
 • telemarketing,
 • sprzedaż B2B, B2C,
 • zarządzanie procesem sprzedażowym dla specjalistów sprzedaży,
 • techniki sprzedaży i wpływu,
 • rozmowa handlowa,
 • prospecting, pozyskiwanie nowego klienta,
 • prezentacja produktu, usługi, firmy
 • tworzenie strategii sprzedażowych,
 • kreowanie produktów, marki.

COACHING:

Forma:

 • indywidualny,
 • zespołowy,
 • grupowy,

Rodzaj:

 • biznesowy,
 • przywódczy (executive),
 • manadżerski,
 • sprzedażowy,
 • kariery dla młodzieży – wyznaczanie ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • kariery dla dorosłych – zmiana zawodu, awans,
 • edukacyjny,
 • life,

Superwizja:

 • grupowa
 • indywidulana

DORADZTWO BIZNESOWE:  

 • tworzenie strategii marketingowych,
 • tworzenie strategii sprzedażowych,
 • praca ze start-upem,
 • kreowanie wizerunku (osób i firm).

ROZWIJAMY KOMPETENCJE:

Kadry menedżerskiej - zakresie:

 • zarządzania zespołem i rozwijania umiejętności przywódczych,
 • budowania efektywnego zespołu,
 • komunikacji kierowniczej, w tym przekazywania efektywnej informacji zwrotnej,
 • coachingowego stylu zarządzania zespołem,
 • motywowania zespołu i automotywacji,
 • zapobiegania i rozwiązywanie konfliktów,
 • rozwijania umiejętności pracy zespołowej,
 • organizacji pracy własnej i zespołu,
 • wyznaczanie celów zespołowi,
 • wzmacniania proaktywności i postawy asertywnej,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • zarządzania zmianą.

 

Członków zespołów - pracowniczych i projektowych- w zakresie:

 • rozwijania umiejętności współpracy,
 • efektywnej komunikacji zespołowej,
 • budowania kompetentnych zespołów,
 • rozwijania świadomości dot. procesów grupowych i ról zespołowych,
 • efektywnego rozwiązywania konfliktów,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • rozwijania kreatywności i wizualnego myślenia,
 • wykorzystania rysunku w biznesie, w pracy projektowej,
 • umiejętności kreowania wizerunku kompetentnego pracownika i zasad savoir vivre.

 

Członków zespołów sprzedażowych i handlowych w zakresie:

 • logistyki procesów sprzedażowych (rynek-handlowiec-dział zamówień-marketing-magazyn- produkcja-transport-technolog-właściciel firmy/zarząd-komunikacja o marce)
 • profesjonalnej obsługi klienta,
 • umiejętności autoprezentacji i prezentacji produktu/usługi,
 • wykorzystania technik wpływu i perswazji w rozmowie handlowej,
 • wykorzystania rysunku biznesowego w prezentacji produktu/usługi.

 

Pracowników ochrony zdrowia w zakresie:

 • komunikacji medycznej (lekarz/pielęgniarka - chory/rodzina chorego)
 • obsługi pacjenta
 • pracy z tzw. trudnym pacjentem
 • komunikacji asertywnej w kontakcie z pacjentem/rodziną chorego

 

Rozwijamy kompetencje pojedynczych osób oraz zespołów korzystając z narzędzi rozwojowych:

a/ FRIS®

b/ Points of you®

c/ Testy Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W celu dopasowania Usługi dedykowanej, należy skontaktować się z nami. Po wypełnieniu przez Państwa ankiety Diagnoza Potrzeb i jej przeanalizowaniu przez Nas, dopytaniu w razie potrzeby, przygotujemy Usługę skrojoną na miarę dla Państwa firmy.

CST Coaching

 • jest firmą szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  nr 2.04/00151/2015 
 • jest członkiem Izby Coachingu
 • posiada Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000306

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
anita.orzechowska@cstcoaching.pl
Telefon
(+48) 691 213 623