ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
ul. Hetmańska 13
35-045 Rzeszów
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 450
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

On Sp z o.o. powstała w 2008 r. w wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia oraz umiejętności i wiedzy w zakresie inteligentnych systemów zarządzania energią oraz odnawialnych źródeł energii.

Misją Spółki jest promowanie „zielonej energii” jako pro-ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii oraz wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie. Działalność firmy obejmuje skoncentrowane działania w branży energetycznej w zakresie optymalizacji napięcia, służące poprawie efektywności energetycznej z wykorzystaniem innowacyjnej i unikalnej technologii redukcji zużycia energii elektrycznej.

Akademia On jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w branży energii odnawialnej. Akademia szkoleniowa pomaga firmom i osobom prywatnym oferować szeroką gamę rozwiązań energetycznych i uzyskać wiedzę oraz stosowne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego pozwalające na eksploatację i dozorowanie urządzeń energetycznych, oraz wprowadzanie nowych technologii OZE zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Od podstaw odnawialnych źródeł energii, poprzez założenia ekonomiczne, dobór optymalnych rozwiązań technicznych do rozruchu systemu, uczestnicy szkoleń mają okazję poznać każdy aspekt instalacji OZE, włącznie z podłączeniem. Dzięki praktycznym i teoretycznym zajęciom, uczestnicy dowiadują się o aktualnych przepisach, celach rynku jak również zapoznają się z elementami systemu i sprzętem. Poznają korzyści ze stosowania OZE, mechanizmy wspierania OZE(taryfy gwarantowane, zielone certyfikaty),stopy zwrotu inwestycji, czas realizacji, wsparcie w pozyskaniu finansowania inwestycji, racjonalizowania kosztów, warunki do uzyskiwania odszkodowań. Uczestnicy kursu zapoznają się również z przepisami i warunkami jakie należy spełnić w celu podłączenia instalację OZE do sieci energetycznej.

Firma On Sp. z o.o. pozytywnie przeszła ocenę Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do akredytacji w sprawie prowadzenia szkoleń dla instalatorów OZE zarówno w zakresie szkoleń z systemów fotowoltaicznych, jak i pomp ciepła.
W wyniku oceny stwierdzono, że firma On Sp. z o.o. spełnia wymagania stawiane organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii, zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne ( Dz. U. 1997 Nr 54 poz.348 z późn. zm. ) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii ( Dz.U. z 2014 r. poz. 505).

Jako instytucja szkoleniowa posiadamy uprawnienia i certyfikaty:

Wpis do RIS nr: 2.18/00045/2021
Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego nr: OZE-A/22/00076/19
Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego nr : OZE-A/22/00101/20
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nr: 294/2019

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
info@on-eco.pl
Telefon
(+48) 178 623 098