AM BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Możliwość dofinansowania
ul. Jeżycka 45/3
60-864 Poznań
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 92
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

AMBIZNES Sp. z o. o Sp. K jest  profesjonalną firmą zorientowaną na ścisłą współpracę z przedsiębiorcami sektora MŚP ukierunkowanymi na rozwój.

Świadczymy usługi w obszarze przygotowania i wspierania projektów inwestycyjnych, wdrażania projektów badawczych, doradztwa dla strategii rozwoju innowacyjności, doradztwo zarządczego i inwestycyjnego, coachingu i szkoleń.

AMBIZNES Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pod numerem 2.30/00162/2016

W 2017 roku firma otrzymała certyfilat ISO 9001:2015 oraz Certyfikat SUS 2.0

Jesteśmy pasjonatami i praktykami biznesu.

W pracy łączymy „twarde”  umiejętności biznesowe takie jak strategia, zarzadzanie, marketing, rynek, finanse z umiejętnościami „miękkimi” które postrzegamy  jako szczególnie wartościowe.

Jako Zespół posiadamy kwalifikacje i wiedze zdobytą poprzez ukończone  studia wyższych w obszarze ekonomii, marketingu, rolnictwa, socjologii oraz umiejętności miękkie poparte wyższymi studiami i certyfikatami w tym coachingu i trenerów biznesu.

W latach 2015-2017 przeprowadziliśmy dla ponad 30 podmiotów łącznie 1 290  godzin udokumentowanych usług doradczych i szkoleniowych w obszarze:

 • Doradztwa biznesowego ukierunkowanego na indywidualne potrzeby  firmy – 106 godz.
 • Doradztwa w zakresie rozwiązań innowacyjnych – 306 godz.
 • Doradztwa w zakresie prowadzenia prac B+R i ich wdrożenia w przedsiębiorstwie – 162 godz.
 • Doradztwa w zakresie możliwości finansowania inwestycji ze środków ze środków unijnych i innych źródeł – 104 godz.
 • Doradztwa w zakresie montażu finansowego projektów inwestycyjnych – 104 godz.
 • Doradztwa w zakresie zarządzani projektem i procesem inwestycyjnym, w tym pod kątem spełnienia warunków finansowania unijnego – 104 godz.
 • Szkoleń z zasad korzystania z SL-2014 Centralnego systemu teleinformatycznego – 168 godz.
 • Szkoleń z zasad wyboru dostawców i wykonawców zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych – 168 godz.
 • Szkoleń z zasad promocji  projektów współfinansowanych ze środków unijnych – 42 godz.
 • Szkoleń tematycznych ukierunkowanych na indywidualne potrzeby  firmy – 16 godz.

Wszystkie usługi doradcze i szkoleniowe są potwierdzone Rekomendacjami i Referencjami ponad 30 podmiotów, których firma obsługiwała.

Ponadto kadra zarządcza firmy w latach 2014-2016 przeprowadziła łącznie 442,5 godziny udokumentowanych usług doradczych w obszarze:

•             Executive Coaching/ Coaching Zarządczy dla kadry Zarządczej- 68,5 godz

•             Coaching zespołowy – 108,0 godz

•             Coachingowe przygotowanie do prezentacji publicznej – 6 godz

•             Doradztwo strategiczne -63 godz.

•             Doradztwo inwestycyjne -142 godz

•             Mentoring – 10 godz

•             Doradztwo w obszarze badawczo- rozwojowym- 5 godz

•             Szkolenia – 40 godz

 

Równolegle firma świadczy usługi rozwojowe dla firm w obszarze przygotowania i wspierania projektów inwestycyjnych oraz wdrażania projektów badawczych, w szczególności

 

 • Doradztwa - w przygotowaniu koncepcji przedwdrożeniowej projektów
 • Przygotowania projektu – przygotowujemy aplikację unijną w tym wniosek, biznes plan, studia wykonalności, analizy finansowe, analizy wskaźnikowe
 • Realizacji projektu – monitorujemy projekt inwestycyjny i audytujemy inwestycję w obszarze jej poprawnego rozliczenia
 • Rozliczania projektu – przygotowujemy wnioski o płatność wraz z weryfikacją niezbędnych dokumentów

 

Zapraszamy do współpracy.

Cała kadra firmy posiada wyższe wykształcenie: rolnictwo, ekonomia, marketing, zarządzanie.

Poniżej przedstawiamy wykaz certyfikatów i dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Alicja Majkowska

 • Coaching Profesjonalny - Studia podyplomowe Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa
 • Trener Biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu – Akademia SET
 • Marketing artykułów rolno-spożywczych - Studia podyplomowe Akademia Rolnicza Poznań
 • Prowo – Coaching Prowokatywny – Tomasz Kowalik
 • Transforming Communication – Creator and Trainer of transforming Communication Ryszard Bolstad
 • Certificate Zen of Coaching
 • Coach Profesjonalny – Akademia Leona Kozmińskiego
 • Trener Biznesu – Szkoła Trenerów Biznesu – Akademia SET
 • CoachWise Essentials - Coaching Center
 • Success Insights: Behavioral Models (DISC) i Workplace Motivators Model (Values) – Success Insights international. Inc
 • „Ocena Efektywności i Rentowności Projektów Rozwojowych”- Szkoła Trenerów Biznesu- Akademia SET
 • SET Elementary- Szkoła Trenerów Biznesu -Akademia SET
 • SET Training System- Szkoła Trenerów Biznesu- Akademia SET
 • Trener wewnętrzny ARiMR- ARiMR Warszawa
 • „Sztuka Skutecznego informowania i doradzania” Ernst i Young

Natalia Majkowska

 • Zaświadczenie ukończenia projektu szkoleniowego SET Training System
 • Zaświadczenie ukończenia projektu szkoleniowego SET Business Support
 • Certyfikat uczestnictwa Coach Prowokator A
 • Certyfikat – Ocena oddziaływania na środowisko
 • Dyplom ukończenia szkoły trenerów biznesu Akademii SET

Izabela Siarkiewicz

 • Zaświadczenie ukończenia projektu szkoleniowego SET Training System
 • Zaświadczenie ukończenia projektu szkoleniowego SET Business Support
 • Certyfikat - COACHING W FIRMIE
 • Certyfikat -  Socialising sztuka rozmowy w biznesie
 • Certyfikat – Komunikacja z klientem w ramach projektu Najlepsze Kadry dla Wielkopolski
 • Certyfikat – Ocena oddziaływania na środowisko
 • Dyplom ukończenia szkoły trenerów biznesu Akademii SET

 

Ewa Popielas

 • Certyfikat – Socialising sztuka rozmowy w biznesie
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
a.majkowska@ambiznes.pl, biuro@ambiznes.pl
Telefon
(+48) 505 005 375, (+48) 502 291 283