Dostawca usług - ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Logo ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.4/5 z 275 ocen

ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Gajowicka 95/305, 53-421 Wrocław

NIP: 8943061924

Liczba zrealizowanych usług : 55Charakterystyka działalności firmy

Spółka Alnair została utworzona jako kontynuacja działalności firmy Alnair Cezary Rutka działającej na rynku od prawie 20 lat, a doradztwem biznesowym, coachingiem i szkoleniami zajmującej się nieprzerwanie od początku 2003 roku. Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz bogate doświadczenie z tego zakresu. Potwierdzają to setki zadowolonych klientów z obszaru biznesu, kultury i nauki. Ich zadowolenie znajduje odbicie w listach referencyjnych, ale przede wszystkim w kontunuowaniu współpracy i polecaniu nas kolejnym firmom, przedsiębiorstwom i instytucjom – a jak wiadomo rekomendacja jest najwyższą formą wyrażenia zadowolenia z usługi.  

W czasie swojej 20-letniej działalności firma Alnair pozyskała dla swoich klientów ponad 52 mln złotych dotacji, w ramach ponad 50 projektów, realizowanych w kilkunastu rożnych programach unijnych, a także na projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe oraz kredyty technologiczne.

Firma uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji 10 projektów dotowanych z EFS, o łącznej wartości przekraczającej 15 mln zł oraz 4 projektów FIO o łącznej wartości prawie miliona złotych.

Jedną z ciekawszych inicjatyw Alnaira był projekt Wrocławska Szkoła Przedsiębiorczości dla Starterów. W ramach tego projektu przeszkolone zostało z podstaw prowadzenia własnej działalności ponad 150 osób, a 32 z nich założyły własną działalność gospodarczą. Projekt ten powstał z potrzeby zwiększenia skali, na jaką mogliśmy działać i dzielić się doświadczeniem oraz pomagać innym realizować ich pomysły – na ten cel (szkolenia, wsparcie doradcze i inwestycyjne rozpoczęcia działalności) uzyskaliśmy ponad milion złotych dofinansowania ze środków UE.

Warto zwrócić szczególną uwagę na dwa bardzo znaczące projekty realizowane w latach 2013-2015 przez SEKA S.A. Firma Alnair zajmowała się realizacją części doradczej projektów „Konkurencyjna Firma z Dolnego Śląska” oraz „Kompleksowe wsparcie firm subregionu legnicko-głogowskiego”. Doradztwem objętych zostało 268 firm, co dało sumę ponad 6 tysięcy godzin doradczych. Niezależnie od realizowania tej części, Alnair odpowiadał za badanie luk kompetencyjnych na poziomie firmy - badanie objęło prawie 100 małych firm.

Właściciele firmy Alnair są pomysłodawcami i realizatorami strategicznej gry biznesowej pod nazwą „Biznes to nie bajka” – jest to symulator prowadzenia małej firmy. W latach 2006 – 2015, na zlecenie 14 firm i instytucji przeprowadziliśmy ponad 40 symulacji, co dało ponad 600 godzin zajęć, w których udział wzięło prawie 1000 zadowolonych uczestników. W ten sposób po raz kolejny powiększyło się grono zadowolonych odbiorców usług naszej firmy. Na bazie symulacji, w ramach projektu ESK 2016, Firma Alnair zorganizowała Pierwszy Wrocławski Turniej – "Wrocławskie Gry Biznesowe", w którym wzięło udział 31 drużyn licealistów, studentów i młodych przedsiębiorców.

Nie sposób opisać wszystkich podejmowanych projektów, inicjatyw czy współpracy z udziałem firmy Alnair w ostatnich latach, natomiast poniżej zestawione zostały najbardziej interesujące projekty szkoleniowe realizowane w latach 2005-2015:

 • Wrocławska Szkoła Przedsiębiorczości dla Starterów - 400 godzin
 • Mała Firma. Pierwsze kroki własnej działalności gospodarczej – 655 godzin
 • Zakładanie firm typu spin-out i spin-off – 285 godzin
 • Jak skutecznie aplikować o dotacje unijne 2007 – 2013 – 3280 godzin
 • Nowa Przystań – integracja obywateli państw trzecich – 144 godziny

Początkowo współwłaściciele spółki Alnair, Jan Wasilewski i Cezary Rutka współpracowali z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego. Udowadniali przedsiębiorcom, że warto pisać wnioski o dotację, podpowiadając jak takie wnioski złożyć i tłumacząc, co się dzieje po otrzymaniu dotacji. Gdy coraz więcej firm chciało zdobyć dotacje, zaczęliśmy pomagać przygotować wnioski tak, aby instytucje pośredniczące nie miały wątpliwości, że wszystkie wymogi formalne zostały w 100% spełnione. Zdobyta wiedza pozwoliła nam na prowadzenie szkoleń dla WARR, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz wrocławskich uniwersytetów.

Cezary Rutka Prezes Alnair sp. z o.o. - konsultant, mentor, magister administracji, absolwent studiów podyplomowych „Mediacje w standardzie Magnus” (UE). Dzieli się doświadczeniem w Radzie Konsultacyjnej AIP Politechniki Wrocławskiej i Konwencie Wydziału Nauk Społecznych (UWr). Współtwórca kilkudziesięciu studiów wykonalności, kilkunastu strategii, a także ponad stu biznes planów. Jako trener zajmował się promocją młodej przedsiębiorczości oraz współtworzył projekt „Mediacje w standardzie Magnus” realizowany w ramach studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Przyczynił się do komercjalizacji unikalnej technologii mikrofalowej dla firmy ATON-HT S.A. oraz suplementu diety Ovobiovita, autorstwa prof. T. Trziszki i dr. H. Różańskiego. Jako doradca pomaga Studenckiemu Forum BCC, rozwija Przedsiębiorczość Akademicką oraz wspiera powstawanie firm spinowych. Aktywnie wpiera młodych przedsiębiorców dzięki pozyskiwaniu funduszy unijnych w ramach współpracy z wrocławskimi uczelniami i DRPiN, a także współtworzył Wrocławską Szkołę Przedsiębiorczości dla Starterów. Skutecznie wdraża „Zarządzanie przez wartości” i „Strategiczną Kartę Wyników”. Współtwórca Symulatora decyzji menedżerskich w trudnych warunkach gospodarczych, który pozwala ocenić potencjał przydatności biznesowej uczestników, zidentyfikować naturalnych liderów, ocenić styl zarządzania.

Jan Wasilewski członek zarządu Alnair sp. z o.o. - coach, trener biznesu. Wykwalifikowany menedżer, członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej, konsultant i audytor Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (WARR S.A.). Certyfikowany praktyk metody Points of You. Dzieli się swoim doświadczeniem w Radzie Doradców Kanclerza Dolnośląskiej Loży BCC i Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN). Przyczynił się do komercjalizacji unikalnej technologii mikrofalowej dla firmy ATON-HT S.A. oraz suplementu diety Ovobiovita, autorstwa prof. T. Trziszki i dr. H. Różańskiego. Swoje doświadczenia wykorzystał przy tworzeniu Symulatora decyzji menedżerskich w trudnych warunkach gospodarczych, który pozwala ocenić potencjał przydatności biznesowej uczestników, zidentyfikować naturalnych liderów, ocenić styl zarządzania. Współtworzył Wrocławską Szkołę Przedsiębiorczości dla Starterów. Brał udziału w projekcie PLATO, który był realizowany przy udziale Wspólnoty Flamandzkiej. Pozwoliło to na zdobycie cennych doświadczeń w pracy z zagranicznymi firmami.

Benedykt Bryłka – wieloletni współpracownik spółki Alnair, trener biznesu/konsultant biznesowy, Przeprowadził ponad 1.000 godzin zajęć i 500 godzin doradztwa dla różnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych). Specjalizuje się w controllingu operacyjnym i finansowym, zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, prognozowaniu w biznesie, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i analizach ich ryzyka, zarządzaniu kosztami, zarządzaniu finansami itp. Jest doświadczonym konsultantem, który opracowuje biznes plany, feasibility study, due dilligence, plany strategiczne, analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw. Wykonuje oceny efektywności innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przeprowadza wyceny przedsiębiorstw i szacowania aktywów intelektualnych, takich jak wycena marki, kapitału relacyjnego czy wyceny patentu z wykorzystaniem opcji realnych. Jest wykładowcą akademickim, który od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami stacjonarnymi, niestacjonarnymi i podyplomowymi.

Grzegorz Steinmetz – bardzo ceniony konsultant spółki Alnair, trener z zakresu inwentyki inżynierskiej, transferu i komercjalizacji wiedzy. Specjalista w zakresie technologii chemicznej, pirotechniki, zarządzania wiedzą, analizy systemowej i procesowej, audytu technologicznego. Konsultant do spraw wdrożeń Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Współtwórca kilkudziesięciu opracowań, analiz, biznesplanów w różnych obszarach rynkowych. Współpracuje z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, Polską Agencją Komercjalizacji Technologii, Inss-Pol sp. z o.o. Koordynator Zespołu ds. Komercjalizacji w Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki.

Podstawowe obszary działania:

Doradztwo strategiczne

 • Wdrażanie koncepcji zarządzania przez wartości wraz z przystosowaniem wizji i misji do aktualnych celów strategicznych
 • Wspólne wypracowanie wskaźników oceniających stopień realizacji strategii wg koncepcji strategicznej karty wyników (BSC)

Analizy finansowe dla właścicieli i menedżerów

 • Na podstawie wyliczonych i właściwie zinterpretowanych wskaźników finansowych:
  • pomagamy rozwiać wątpliwości dotyczące prawidłowości przyjętych sposobów działania,
  • wskazujemy te obszary w firmie, którym należy poświęcić więcej uwagi,
  • podpowiadamy, jakie podjąć działania by poprawić zyskowność. 
 • Tworzenie biznesplanów i wniosków o dofinansowanie projektów
 • Określanie warunków, w jakich inwestycja będzie opłacalna na podstawie analizy efektywności ekonomicznej nowych inwestycji

Doradztwo prawne, podatkowe i organizacyjne

 • Analiza przedstawionych umów
 • Przygotowanie indywidualnych umów wg potrzeb przedsiębiorcy
 • Analiza efektów przekształcenia firmy
 • Przygotowanie dokumentów dla sklepów internetowych
 • Opracowanie umów franczyzowych

Motywowanie i ocena pracowników

 • Symulacja biznesowa „Biznes to nie bajka”
 • Opracowanie systemów płacowych i pozapłacowych czynników motywowania oraz zasad ich przyznawania w działach niesprzedażowych
 • Pomoc w dopasowaniu ocen pracowniczych do nowych koncepcji zarządzania

Marketing i PR

 • Ułożenie indywidualnej ankiety do badania satysfakcji klientów oraz opracowanie jej wyników i propozycja działań marketingowych
 • Budowanie relacji z otoczeniem wspierających sprzedaż
 • Wyszukanie niskokosztowych systemów CRM dopasowanych do potrzeb firmy oraz pomoc przy ich wdrożeniu
 • Opracowanie strategii marketingowej B2C i B2B, zawierających sposoby  docierania do osób decyzyjnych w firmach

Wyróżnienia uzyskane przez Alnair:

 • Certyfikat nr 1397/2016 spełniania wymagań Normy ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług rozwojowych.
 • Laur Eksperta 2015/2016 dla produktu „Zarządzanie przez wartości ma sens” - znak przyznany przez Kapitułę złożoną z naukowców prestiżowych polskich uczelni.
 • tytuł Najwyższa Jakość QI 2018 oraz Złote Godło QI 2018 w kategorii QI services - usługi najwyższej jakości za usługę szkoleniowo-doradczą „Controlling strategiczny i operacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach” 
 • Znak Doskonałości e-jobs Oservatory - nadawany organizacjom szkoleniowym, utrzymującym uzgodnione w UE standardy w zakresie szkoleń internetowych.
 • Wyróżnienie Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego za promowanie przedsiębiorczości oraz stworzenie specjalnych i preferencyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej - wyróżnienie dla przedsiębiorczych osób, które budują polski sukces gospodarczy.

Certyfikaty i ukończone kursy:

(Jan Wasilewski)

 • Motywowanie pracowników, szkolenie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Explanator (12.06.2014 – 03.07.2015)
 • Szkolenie w zakresie stosowania metody Point of You w Coachingu z klientem indywidualnym oraz grupowym, prowadzone przez Certyfikowanego trenera metody Poin of You – Patrycję Franię (07.2015)
 • Wycena wartości przedsiębiorstwa w praktyce, szkolenie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Explanator (13.06.2014 – 04.07.2014)
 • Cash flow jako wsparcie managera w procesie zarządzania, szkolenie zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Explanator (08.11.2013 – 22.11.2013)
 • Zarządzanie zespołem w projekcie wzorniczym, warsztaty zorganizowane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. (7-8.04.2011)
 • Pomoc publiczna – szkolenie dla członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (5.11.2009)
 • Interaktywne kształcenie dorosłych. Prowadzenie i ewaluacja treningu, seminarium zorganizowane przez stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO (27.01.2007 – 28.01.2007)
 • Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy, szkolenie zorganizowane przez WYG International sp. z o.o. (11.12.2006 – 09.07.2007)

(Cezary Rutka)

 • Stosowanie metody Point of You w coachingu z klientem indywidualnym oraz grupowy, szkolenie zorganizowane przez Certyfikowanego Trenera metody Point of You Patrycję Franię (12.07.2015)
 • Mediator w standardzie Magnus, studia podyplomowe zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu (dwa semestry w roku akademickim 2007)
 • Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy, szkolenie zorganizowane przez WYG International sp z o.o. (11.12.2006 - 10.07.2007)
 • Interaktywne metody kształcenia dorosłych. Projektowanie, prowadzenie i ewaluacja treningów, kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Pro Publico Bono (28.01.2007)
 • Pozyskiwanie przez organizacje pozarządowe środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, warsztaty zorganizowane przez Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (12.10.2005 - 14.10.2005)
 • Zarządzanie zespołem w projekcie wzorniczym, warsztaty zorganizowane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. (7-8.04.2011)

(Benedykt Bryłka)

 • Metoda uczenia przez doświadczenie, kurs zorganizowany w ramach warsztatach trenerskich House of Skills, PARP (4.02.2012)
 • Standard jakości szkoleń i usług doradczych WYG International na tle wymagań POKL, seminarium zorganizowane przez WYG International sp. z o.o. (30.10.2008)
 • Zarządzanie, sprzedaż oraz warsztat trenera, szkolenie zorganizowane przez BIGRAM /BZ (21.09.1999)

(Grzegorz Steinmetz)

 • Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego, szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Euro-Concret (10.02.2014)
 • Akademicki przedsiębiorca, szkolenie organizowane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu We Wrocławiu (19.11-28.11.2010)
 • Kierowanie pracą zespołu, szkolenie zorganizowane przez Pozarządową Placówkę Kształcenia Dorosłych działającą przy Stowarzyszeniu Pro Publico Bono (8-9.09.2009)
1_REFERENCJE__Holtur.pdf
2_Rekomendacja_DWUP_Starterzy.pdf
3_referencje_ZPORR_1.3.2_GOPR_(ocena_formalna).PDF
6_SCRUM.pdf
7_Pozyskiwanie_przez_organizacje_pozarządowe_środków_z_EFS.pdf
8_CR_Interaktywne_kształcenie_dorosłych_projektowanie_treningów.pdf.pdf
9_Interaktywne_metody_kształcenia_dorosłych_Ukończenie_kursu__CR_.pdf
10_CR_wzmocnienie_potencjału_pracowników_n.i.r.p..pdf
4_referencje_Edukacja_2011.pdf
5_Referencje_Faber.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: info@alnair.pl, biuro@alnair.pl
Telefon: (+48) 501 699 391, (+48) 501 699 137

Ciasteczka>