DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA Agnieszka Karpacz

Możliwość dofinansowania
Logo DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA Agnieszka Karpacz
ul. Stanisława Wyspiańskiego 6/7
25-409 Kielce
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 151
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Szkolenia, audyty, wdrożenia w zakres systemów zarządzania:

 • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015,
 • System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, 
 • System Zarzadzania Bezpieczeństwm i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
 • System Zarządzania Energią wg Normą ISO 50001:2018
 • System Zarzadzania Bezpieczeństwm Żwyności wg ISO 22000:2018
 • Zintegrowany System Zarządzania
 • System HACCP
 • BRC
 • IFS

Prowadzenie szkoleń, w tym e-learning:

 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015
 • Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2015
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy ISO 14001:2015
 • Pełnomocnik Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwm i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwm i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018
 • Pełnomocnik Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwm i Higieną Pracy PN N 18001:2004
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwm i Higieną Pracy PN N 18001:2004
 • Pełnomcnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Pełnomocnik Systemu HACCP
 • Audytor wewnętrzny Systemu HACCP
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IODO
 • Audytor Ochrony Danych Osobowych
 • Szkolenia BHP

Prowadzenie szkoleń interpersonalnych w zakresie:

 • Asertywność
 • Negocjajce
 • Profesjonalna Obsługa Klienta
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie jakością
 • Trudny klient
 • Komunikacja interpersonalna

Z dniem 20.03.2007r. firma DELTA uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W dniu 04.07.2014r. firma DELTA otrzymała certyfikat "Firma Przyjazna Nauce" za współpracę z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania.
W dniu 5 marca 2015r. firma DELTA otrzymała nominację do godła FIRMA SZKOLENIOWA ROKU 2015

Logo firmy DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA jest chronionym znakiem towarowym słowno – graficznym. Urząd Patentowy RP  udzielił prawa ochronnego dla przedmiotowego znaku na rzecz Agnieszka Karpacz DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA, zgodnie ze Świadectwem Ochronnym – Prawo ochronne nr 322411.

Firma DELTA posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań Normy PN - EN  ISO 9001:2015 w zakresie: 

 • Kształcenie ustawiczne, prowadzenie kursów, e-learningu, szkoleń w zakresie systemów zarządzania oraz rozwoju osobistego i organizacji.
 • Usługi konsultacji i doradztwa w zakresie systemów zarządzania oraz rozwoju osobistego i organizacji.
 • Wdrażanie systemów zarządzania i przeprowadzanie audytów wewnętrznych u klienta.

W dniu 01.10.2020r. firma DELTA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AGNIESZKA KARPACZ podpisała list intencyjny z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Katedrą Zarządzania dotyczący współpracy  z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunków Logistyka i Zarządzanie Katedry Zarządzania Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Posiadane certyfikaty:

 • Audytor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy 14001
 • Auditor zintegrowanego systemu zarządzania wg Normy ISO 9001, 14001, 18001
 • Audytor wewnętrzny Systemu HACCP
 • Specjalista ds. Zarządzania Środowiskowego
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji ​
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
agnieszka.karpacz@delta-kielce.pl, biuro@delta-kielce.pl
Telefon
(+48) 504 253 200, (+48) 41 3443 526