Dostawca usług - ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.

Logo ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.

4.2/5 z 108 ocen

ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.

Siedziba: ul. Augustyna Locciego 26, 02-928 Warszawa

NIP: 5213358018

Liczba zrealizowanych usług : 1759Charakterystyka działalności firmy

ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2005 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycji na burzliwym i konkurencyjnym rynku. Uczymy tego, co  w obecnych czasach rzeczywiście potrzebne firmom do efektywnego funkcjonowania.

Za swoje osiągnięcia firma otrzymała z rąk Ministra Gospodarki tytuł Lidera Przedsiębiorczości.

Misją firmy ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o.o. jest bycie profesjonalnym podmiotem na rynku usług edukacyjnych dla dorosłych w obszarze szeroko pojętych szkoleń biznesowych, który zapewnia swoim klientom - uczestnikom szkoleń a pracownikom przedsiębiorstw w Polsce a także innych krajów szczególnie z UE stały rozwój kompetencji zawodowych i zdobywanie przez ich firmy wysokiej pozycji na danych rynkach poprzez oferowanie usług edukazyjnych na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. W misję naszej firmy wpisuje się również postępowanie w swojej działalności według najwyższych standardów etycznych wobec wszystkich uczestników rynku szkoleń zarówno przedsiębiorstw korzystających z produktów szkoleniowych jak i firm konkurencyjnych 

Założoną pozycję osiągamy, dostarczając naszym Klientom usługi edukacyjne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Koncentrujemy swoje propozycje programowe wokół szkolenia umiejętności potrzebnych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kreowania postaw zapewniających efektywne funkcjonowanie.

Poprzez nowatorski charakter naszych usług zachęcamy przedsiębiorstwa zarówno z sektora małych, średnich jak i dużych firm do stosowania innowacyjności na wysokim poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza firma kojarzyła się wszystkim z profesjonalizmem, doświadczeniem i rzeczywistą troską o klienta. Działamy elastycznie, szybko i efektywnie. Na bieżąco przygotowujemy innowacyjne programy szkoleniowe odpowiadające aktualnym wymogom i potrzebom rynkowym, aktualnym przepisom oraz trendom w metodach kształcenia.

ZESPÓŁ ATL - PRACOWNICY.
Zespół pracowników naszej firmy stanowi doświadczoną i kompetentną kadrę z wieloletnim (ponad 20 letnim) doświadczeniem w branży szkoleniowej, która kieruje się w swojej pracy najwyższymi wartościami etycznymi. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie zapewnić najwyższy standard obsługi w każdym obszarze relacji klient-organizator szkoleń.

NASZA OFERTA:
Oferta szkoleniowa naszej firmy to otwarte i zamknięte szkolenia i treningi a także duże i złożone projekty szkoleniowe także dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (certyfikat SUS 2.0 - Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z numerem DEKRA/SUS/000269). Od początku istnienia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00043/2008), aktywnie wspieramy firmy korzystające z dofinansowania, pomagając w przygotowywaniu wniosków, realizując szkolenia i służąc radą co do właściwego rozliczenia środków.
Szkolenia realizowane w systemie otwartym przygotowywane są głównie jako warsztaty, w których udział może wziąć każdy zainteresowany daną tematyką. Ideą szkoleń otwartych jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności a także wymiana doświadczeń uczestników, pod kierunkiem odpowiednio dobranych wykładowców i trenerów. Szkolenia zamknięte przygotowywane są na konkretne zapotrzebowanie klientów i dostosowywane do specyfiki branży oraz aktualnych potrzeb uczestników szkolenia. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie co potwierdza szeroka lista referencyjna klientów którzy skorzystali z naszych usług . W szczególności w naszej bogatej ofercie szkoleń znajdują się nowatorskie propozycje z obszaru budowania i rozwijania szeroko rozumianych kompetencji handlowych kadry menedżerskiej i pracowników-specjalistów przedsiębiorstw.

Wśród nich znajdują się propozycje z następujących obszarów tematycznych:

 • handel krajowy i zagraniczny (w tym z krajami wspólnoty UE oraz z krajami trzecimi),
 • nowoczesna logistyka, zakupy i gospodarka magazynowa,
 • transport, spedycja, logistyka ,
 • prawo celne,
 • aktywna sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta,
 • efektywne umiejętności osobiste,
 • nowatorskie zarządzanie personelem,
 • różnice międzykulturowe w biznesie,
 • marketing interaktywny,
 • ochrona danych osobowych,
 • obsługa Excel, Power Point, Word,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
 • finanse.

Wartością dodaną przekazywanej wiedzy jest jej praktyczny charakter i zajęcia typu warsztatowego. Szkolenia te w znacznym stopniu zwiększą skuteczność działania polskich handlowców na rynku, pozwolą nawiązać nowe kontakty handlowe, umożliwią skuteczniejsze zabezpieczanie zawieranych umów z uwzględnieniem rozwiązań prawnych i zwyczajowych w Unii Europejskiej. Jednocześnie umożliwią one sprawniejsze posługiwanie się obcym językiem handlowym za granicą.

Projekty szkoleniowe zapewniają stały kontakt uczestników z trenerami poprzez możliwość uczestniczenia w konsultacjach bezpośrednich oraz konsultacjach poprzez Internet. Formy te praktykowane są już od dłuższego czasu, a obecnie będą wspomagane innymi elementami e-learningu (ćwiczenia, studia przypadków, itp.). Uczestnicy mają również możliwość zadawania pytań przed szkoleniem i pracy na własnych dokumentach.

ATL z sukcesem prowadzła projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Firma zrealizowała dwa projekty akredytowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wartość obu projektów opiewała na kwotę ok. 1 milion 500 tys. PLN.

Szkolenia realizowane w systemie otwartym przygotowywane są głównie jako warsztaty, w których udział może wziąć każdy zainteresowany daną tematyką. Ideą szkoleń otwartych jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności a także wymiana doświadczeń uczestników, pod kierunkiem odpowiednio dobranych wykładowców  i trenerów. W trakcie zajęć, w zależności od programu szkolenia, wykorzystujemy odpowiednie, gwarantujące najlepszą efektywność szkolenia, metody dydaktyczne tj.: różnego typu ćwiczenia indywidualne i grupowe nagrywane na video, case study, dyskusje, rozwiązywanie problemów oraz wykłady. 

W szkoleniach otwartych wzięło dotychczas udział ponad 34.000 uczestników. W ciągu ostanich dwóch lat, zrealizowaliśmy szkolenia on-line dla ponad 1200 uczestników.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE przygotowywane są na konkretne zapotrzebowanie klientów i dostosowywane do specyfiki branży oraz aktualnych potrzeb uczestników szkolenia. Szkolenia zamknięte realizujemy również dla małych grup (3-5 osób), możliwe też szkolenia indywidualne 1:1.

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla kilkuset firm, przedstawicieli wszystkich branż z terenu całego kraju. Z listą wybranych Klientów można zapoznać się na naszej stronie www.

W ramach szkolenia zamkniętego gwarantujemy Państwu:

 • Przygotowanie programu szkolenia w zgodzie ze specyfiką Państwa działalności.
 • Uwzględnienie w programie szkolenia tylko interesujących uczestników zagadnień.
 • Realizację szkolenia w siedzibie Państwa firmy, w dowolnym wskazanym przez Klienta miejscu lub on-line.
 • Chętnie też, jeżeli będzie taka potrzeba, sami zaproponujemy miejsce szkolenia spełniające wszystkie uzgodnione z klientem niezbędne wymagania.
 • Przeprowadzenie szkolenia przez szczególnie kompetentne osoby.
 • Dostosowanie czasu trwania szkolenia (1, 2 lub więcej dni) i terminu jego realizacji, do potrzeb i możliwości zainteresowanych uczestników (możliwe szkolenia w weekendy).
 • Możliwość realizacji szkolenia nawet dla małej grupy szkoleniowej (już od 3 osób).
 • Dostosowanie poziomu zaawansowania szkolenia do potrzeb uczestników.
 • Możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem po szkoleniu (standardowo: do 30 dni po szkoleniu za pośrednictwem Internetu).
 • Sprawną koordynację przygotowania i realizacji szkolenia.
 • Przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników.
 • Wystawienie uczestnikom zaświadczeń ukończenia szkolenia.
 • Poufność wszelkich informacji.
 • Terminowość usługi.
 • Atrakcyjne warunki finansowe, obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia

SZKOLENIA ON-LINE.

Nasze szkolenia prowadzone są także w formule on-line.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją szkolenia przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053 lub na nasz adres e-mail: atl@atl.edu.pl

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE ON- LINE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

KADRA TRENERSKA I WYKŁADOWCY.
Dysponujemy doborową kadrą trenerską, posiadającą duży kapitał wiedzy i doświadczenia w obszarze wiedzy jaką przekazują uczestnikom szkoleń. Są to eksperci, często czynnie zaangażowani w tworzenie przepisów prawa. Dodatkowym atutem naszej kadry jest wieloletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. 
Wartością dodaną wiedzy przekazywanej przez naszych trenerów jest jej praktyczny charakter i zajęcia typu warsztatowego. Szkolenia te w znacznym stopniu zwiększą skuteczność działania polskich handlowców na rynku, pozwolą nawiązać nowe kontakty handlowe, umożliwią skuteczniejsze zabezpieczanie zawieranych umów z uwzględnieniem rozwiązań prawnych i zwyczajowych w Unii Europejskiej. 

Firma wdrożyła Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) - DEKRA/SUS/000269

Firma wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP pod nr 2.14/00043/2008

Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Firma stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Certyfikat SUS_ATL.pdf
CERTYFIKAT PIFS.pdf
ATL_WPIS_RIS.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: atl@atl.edu.pl
Telefon: (+48) 607 573 053, (+48) 228 533 523

Ciasteczka>