Dostawca usług - Leader School Konin Alina Błaszczyk

Logo Leader School Konin Alina Błaszczyk

4.6/5 z 980 ocen

Leader School Konin Alina Błaszczyk

Siedziba: ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin

NIP: 6671328854

Liczba zrealizowanych usług : 409Charakterystyka działalności firmy

STAWIAMY NA ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY.

Od 2011 roku prowadzimy szkolenia indywidualne i grupowe dla dzieci. młodzieży i dorosłych oraz firm w zakresie nauki języka: ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, WŁOSKIEGO, FRANCUSKIEGO, ROSYJSKIEGO I INNYCH. Połączenie nowoczesnych praktyk nauczania oraz wykwalifikowanej kadry lektorskiej zapewnia szybką i efektywną naukę. Dopasowujemy program oraz metody nauczania do kompetencji językowych słuchaczy. Nauka języków obcych dla dorosłych i młodzieży prowadzona jest licencjonowanymi metodami z wykorzystaniem słownictwa biznesowego i branżowego oraz podręcznika multimedialnego. Metody te pozwalają przełamać bariery mówienia w języku obcym i swobodnie komunikować się. Przygotowujemy do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych,TELC,FCE,CAE,CPE. Dla najmłodszych prowadzimy zajęcia języka angielskigo metodą Leo English oraz efektywną naukę ortografii, sprawnego czytania, notowania, matematyki, trening pamięci i koncentracji metodą Leo Maniak. Dzięki naszym innowacyjnym metodom rozbudzamy w dzieciach ciekawość i motywację do nauki języków. Organizujemy wakacyjne kursy językowe dla młodzieży i dorosłych, a dla dzieci kolonie i obozy językowe w kraju i za granicą. W naszej ofercie znajduje się również wynajem sal szkoleniowych. Pomieszczenia to wygodne i przytulne miejsca do organizowania szkoleń, kursów, prelekcji oraz spotkań.

Oprócz nauki języków obcych proponujemy szkolenia przygotowujące do nowego zawodu oraz uzupełniające lub aktualizujące dotychczsowe kwalifikacje zawodowe. Ścieżka szkoleń to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktyczne umiejętności zawodowe, branżowy język obcy i kompetencje informatyczne. 

Założeniem szkoleń jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych. Potwierdzeniem pozytywnego przejścia egzaminu jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.

Zaufali nam między innymi: PGNiG, Europoles Sp.z o.o., Dolina Nidy Sp.z o.o , Hydro-Instal, Konimpex, Ekorys, InBIT, Gmina Krzymów, ELEKTROBUDOWA S.A., CLAAS Polska Sp.z o.o., Abra Kowalstwo Artystyczne, MZGOK Sp.z o.o., 3M Poland Sp.z o.o., TML Professional Sp.z o.o., BGC Polska Sp.z o.o., Pioma Odlewnia Sp.z o.o., Kramp Sp.z o.o., Biomasa Partner Sp.z o.o, GEOMAP Sp.z o.o., Smurfit Kappa Sp.z o.o., Klinika ffx, EKGrup Sp. z o.o., KRAMP Sp. z o.o., ARR Konin S.A., WSKM Konin, 

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów UE:

1. W latach 2012-2013 realizacja projektu pt. "Akademia talentów" jako Lider - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup outrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakosci usług edukacyjnych. W projekcie uczesticzyło 500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

2. W roku 2012 realizacja zajęć w ramach projektu "Mali odkrywcy" - Poddziałanie 9.1.1 w którym uczestniczyło 30 dzieci w wieku przedszkololnym.

3. W latach 2012-2014 realizacja zajęć w ramach projektu "Kraina Zabawy" - Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przeddszkolnej, w którym brało udział  30 dzieci w wieku przedszkolnym

4. W latch 2013-2014 realizacja zajęć w ramach projektu "Uwierzyć w siebie" - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

5. W roku 2013 realizacja zajęć w ramach projektu "WAZON - Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6. W roku 2014 realizacja projektu " Laboratorium talentów" - jako podwykonawca - działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

7. W roku 2015 i 2016 w ramach KFS realizacja szkoleń językowych z wykorzystaniem słownictwa biznesowego i branżowego dla specjalistów IT, specjalistów i managerów firm consultingowych, pracowników oświaty.

8. W roku 2016 i 2017 realizacja projektu  „Kuźnia k@dr – szkolenia dla osób niepełnosprawnych z subregionu konińskiego podnoszące kompetencje TIK i językowe” - jako podwykonawca - działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

9. W roku 2016 i 2017 realizacja projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska i Wielkopolski”  - jako podwykonawca - działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

10. W roku 2017 i 2018  przeprowadziliśy ok. 300 licencjonowanych egzaminów Telc na pozimie A1 i A2 języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

11. W roku 2018 realizacja projektu "Nowa perspektywa na rozwój" - jako podwykonawca - działanie 7.1 Kurs pracownik adminitracyjno - biurowy

12. W roku 2018 - 2019 przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń językowych dla mikro, małych i średnich firm w ramach usług szkoleniowych oraz podjeliśmy wspólpracę z wieloma dużymi firmami i organizacjami.

13. W roku 2019 rozpoczeliśmy realizację projektu " Językowy zawrót głowy w województwie wielkopolskim" oraz "Akademia kompetencji językowych z certyfikatem"

14. W latach 2019 - 2021 duży nacisk położylismy na rozwój firmy, szkolenia kadry, inwestycje w nowoczesne technologie, np:  wprowadzenie robota Emys w metodzie Leo English.

Posiadamy akredytacje uprawniające do prowadzenia szkoleń językowych, biznesowych i branżowych nowoczesnymi licencjonowanymi metodami oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających zdobyte kwalifikacje:

1. Certyfikat Licencji Leader School

2. Certyfikat Licencji Leaonardo School

3. Certyfikat  Ośrodka  EgzaminacyjnegoTELC

4. TGLS Quality Alliance

Europoles.pdf
Smurfit_Kappa.pdf
EKGrup.pdf
TGLS_Quality_Alliance.pdf
Referencje_-_PGNiG.pdf
Certyfikat_Leader_School_2011_LS_Konin.jpg
Certyfikat_Leonardo_School_2011_LS_Konin.jpg
Referencje-_Dolina_Nidy.pdf
Status_Szkły_Sieci_TELC.pdf
Certyfikat_AE_2018_LS_Konin.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: konin@leaderschool.pl
Telefon: (+48) 607 387 609

Ciasteczka>