Dostawca usług - ROBERT KOZŁOWSKI BIOMED CENTRUM REHABILITACJI POZNAWCZEJ I NEUROTERAPII

Logo ROBERT KOZŁOWSKI BIOMED CENTRUM REHABILITACJI POZNAWCZEJ I NEUROTERAPII

0/5

ROBERT KOZŁOWSKI BIOMED CENTRUM REHABILITACJI POZNAWCZEJ I NEUROTERAPII

Siedziba: al. Armii Krajowej 2/13, 50-541 Wrocław

NIP: 8981884711

Liczba zrealizowanych usług : 37Charakterystyka działalności firmy

Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do rejestru usług szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.

Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii posiada wpis do ewidencj szkół i placówek niepublicznych zgodny z ustawą o systemie oświaty.|

W ramach swojej działalności Biomed:

a) realizuje szkolenia oraz usługi doradcze przeznaczone dla specjalistów:

 • lekarzy,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • logopedów,
 • rehabilitantów,
 • nauczycieli.

b) prowadzi seminaria, szkolenia i cykliczne warsztaty dla specjalistów zajmujących się:

 • problemami w nauce czytania i pisania, trudnościami szkolnymi - Metoda Warnkego
 • dysleksją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) - Metoda Warnkego
 • sensomotoryką, grafomotoryką
 • metodą biofeedback i szkoleniami specjalistycznymi z tego obszaru (HEG, RSA, trening uważności)
 • ADHD, ADD
 • depresją
 • lękiem
 • stresem
 • zaburzeniami poznawczymi
 • neurodydaktyką.

W swojej ofercie posiada szkolenia dla rad pedagogicznych. Jest wydawcą podręczników z zakresu neuroregulacji, psychofizjologii, sensomotoryki oraz diagnostyki i terapii specyficznych trudności szkolnych.

Biomed Centrum w realizacji usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) współpracuje z partnerami:

1. Mitsаr co. Ltd; Novorossiyskasytar .2 1- 2,1 9 4021s' t. Petеrsburg, RUSSIA:

 • firma posiada certyfikat jakości ISO 13485:2003 (Designed, development, production, service, maintenance of electrical medical equipment for diagnosis and therapy);
 • w ramach współpracy Biomed wykorzystuje sprzęt: ЕЕG- and Biofeedbасk, zgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

2. MediTECH Electronic GmbH Langer Acker 7 D-30900 Wedemark

 • w ramach współpracy Biomed wykorzystuje system Medibalance zgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych.

3. Schuhfried GmBH, 45, Hyrtlstraße, 2340 Mödling, Austria

 • w ramach współpracy Biomed wykorzystuje system Rehacom zgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych.

4. Thought Technology Ltd. 2180 Belgrave Avenue Montreal, Quebec, Canada H4A 2L8

 • w ramach współpracy Biomed wykorzystuje FLEXCOMP INFINITI zgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych.
CB_TT_Autoryzacja_serwis.pdf
List_Referencyjny_Biomed_Neuroelectrics.pdf
CB_TT_Autoryzacja_serwis.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: centrum@biomed.org.pl
Telefon: 71 336-10-36

Ciasteczka>