Dostawca usług - Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.4/5 z 1634 ocen

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Siedziba: Świeradowska 43/VIP., 02-662 Warszawa

NIP: 5213544873

Liczba zrealizowanych usług : 7500Charakterystyka działalności firmy

SZKOLENIA OTWARTE ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM SZKOLENIOWE FRR:

FINANSOWE
Analiza finansowa – warsztaty w MS Excel - 2 dni
Analiza kondycji firmy na podstawie sprawozdań finansowych - 1 dzień
Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego - 2 dni
Budowanie planów i ocena opłacalności inwestycji - warsztaty w MS Excel - 1 dzień
Cash Flow – budowa i analiza dla finansistów - 1 dzień
Cash Pooling - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej - 1 dzień
Controlling inwestycyjny – zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2 dni
Controlling kosztów - 2 dni
Controlling operacyjny i budżetowanie – warsztaty w MS Excel - 2 dni
Excel 2010 w pracy finansistów i księgowych - 2 dni
Excel w pracy analityków i kontrolerów finansowych - 2 dni
Faktoring i inne narzędzia poprawiające płynność finansową - 1 dzień
Instrumenty finansowe a ustawa o rachunkowości - 1 dzień
KPI – kluczowe wskaźniki efektywności - 2 dni
Najnowsze zmiany w leasingu operacyjnym i finansowym - ujęcie praktyczne w prawie bilansowym oraz podatkowym  - bieżące orzecznictwo - 1 dzień
Ocena projektów inwestycyjnych – warsztaty w MS Excel - 1 dzień
Podstawy finansów dla niefinansistów - 2 dni
Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, o wiarygodności kredytowej kontrahenta - 7 dni
Specjalista ds. controllingu - 5 dni
Specjalista ds. windykacji - 2 dni
SQL w praktyce finansowej - struktury danych i praktyczne zagadnienia - 2 dni
Umiejętne czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych  - 1 dzień
VBA dla analityków – kurs od podstaw  - 2 dni
Windykacja wierzytelności – aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczenie wierzytelności– weekendowo - 7 dni
Wycena przedsiębiorstw – warsztaty praktyczne - 1 dzień
Zarządzanie płynnością finansową - 1 dzień
Zasady analizy finansowej i analizy technicznej – weekendowo - 7 dni

KADRY I PŁACE
Czas pracy w praktyce - 1 dzień
Delegowanie pracowników do pracy za granicę (UE i EOG) - zatrudnianie transgraniczne - 1 dzień
Kadry i Płace dla finansistów i księgowych - 2 dni
MS Excel w dziale kadr i płac - 2 dni
Nowy Płatnik – Warsztaty praktyczne - 1 dzień
RODO - zmiany w ochronie danych osobowych - 1 dzień
Płace od A do Z - naliczanie wynagrodzeń w praktyce - 2 dni
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków w praktyce
Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK - 1 dzień
Prawo pracy dla kadry zarządzającej - 1 dzień
Program Comarch Optima – moduł Kadry-Płace - 1 dzień
Umowy zlecenia – płaca minimalna dla zleceniobiorców - 1 dzień
Urlopy wypoczynkowe w praktyce - 1 dzień
Zaawansowany kurs kadry i płace - wieczorowo - 8 dni
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – problemy praktyczne po zmianach przepisów - 1 dzień
Zatrudnianie cudzoziemców – zezwolenia, podatki, ubezpieczenia - 1 dzień
ZUS – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem programu Płatnik - 1 dzień
Zmiany w dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem RODO - 1 dzień

 

RACHUNKOWOŚĆ
Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych – weekendowo - 1 dzień
Inwentaryzacja roczna - 1 dzień
Inwentaryzacja roczna, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego - 2 dni
Konsolidacja sprawozdań finansowych – warsztaty w MS Excel - 2 dni
Kontrakty długoterminowe – ewidencja, rozliczanie i sprawozdawczość wg KSR 3 - 2 dni
Księgowość projektów unijnych - 1 dzień
Międzynarodowe standardy rewizji finansowej (MSRF) - 1 dzień
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - 2 dni
Nowe obowiązki biur rachunkowych w kontekście znowelizowanych przepisów dotyczących GIODO, GIIF oraz podatkowych - 1 dzień
Podatek odroczony – warsztaty praktyczne - 1 dzień
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1 dzień
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1 dzień
Przekształcanie sprawozdań finansowych krajowych na sprawozdania zgodne z MSSF - 2 dni
Rachunek kosztów w ewidencji księgowej - 2 dni
Rachunek kosztów w ewidencji księgowej – weekendowo - 1 dzień
Rachunkowość budżetowa od podstaw  - 2 dni
Rachunkowość dla kandydatów na doradców podatkowych - 2 dni
Rachunkowość dla rad nadzorczych i zarządów spółek - 2 dni
Rachunkowość firm produkcyjnych - 2 dni
Rachunkowość i podatki NGO - 1 dzień
Rachunkowość i podatki spółek komandytowych - 2 dni
Rachunkowość od podstaw oraz podstawy ewidencji w rachunkowości - 2 dni
Różnice kursowe w rachunkowości i podatkach - 1 dzień
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne według MSSF/MSR - 2 dni
Spółka z o.o. - rachunkowość i podatki - 2 dni
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego - 1 dzień
US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości - 2 dni
Podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości - 1 dzień
Podmioty gospodarcze. Transakcje krajowe i zagraniczne - 1 dzień
Excel w rachunkowości - 1 dzień
Typowe operacje gospodarcze w jednostce - 1 dzień
Przychody i koszty w jednostce - 1 dzień
Aktywa i pasywa jednostki - 1 dzień
RODO w księgowości - 1 dzień

PODATKI
Ceny Transferowe – regulacje prawne, dokumentacja podatkowa - 1 dzień
Faktura VAT – zasady wystawiania - 1 dzień
INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne - 1 dzień
Jednolity plik kontrolny – rewolucyjne zmiany w zakresie kontroli podatkowej - 1 dzień
Organizacja i prowadzenie składu podatkowego - 1 dzień
Podatek akcyzowy w praktyce - 1 dzień
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – podstawy rozliczania - weekendowo - 1 dzień
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – podstawy rozliczania - weekendowo - 1 dzień
Podatek VAT w praktyce - weekendowo - 2 dni
Podstawy optymalizacji podatkowych dla menadżerów i finanistów - 1 dzień
Podstawy systemu podatkowego w Polsce dla menadżerów i finanistów - 1 dzień
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów - 2 dni
Reprezentacja i reklama na gruncie CIT, PIT i VAT - 1 dzień
Samochód w firmie – aspekty podatkowe (podatek VAT, CIT I PIT) - 1 dzień
Schematy podatkowe - MDR - 1 dzień
Specjalista ds. Cen Transferowych - 2 dni
Transport i obrót towarami – zasady rozliczania VAT - 1 dzień
VAT marża  - szczególne procedury rozliczania podatku VAT - 1 dzień
Wewnętrzna kontrola podatkowa – praktyczne aspekty audytu podatkowego - 2 dni
Zwrot podatku dochodowego z Anglii, Niemiec i Norwegii - 1 dzień
Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej - 1 dzień
Zmiany w podatkach - 1 dzień
Podstawy fakturowania - 1 dzień
Podatek u źródła i opodatkowanie dochodów transgranicznych - warsztaty praktyczne - 1 dzień
Split Payment (podzielona płatność) oraz należyta staranność - 1 dzień

SZKOLENIA BUDŻETOWE
Excel dla jednostek budżetowych - 2 dni
Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - 1 dzień
Kodeks postępowania administracyjnego KPA – warsztaty praktyczne - 2 dni
Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych - 1 dzień
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 1 dzień
Nowe zasady egzekucji długów publiczno-prawnych - 1 dzień
Planowanie finansowe w jednostce budżetowej - 1 dzień
Prawo zamówień publicznych - 1 dzień

POZOSTAŁE
Emisja głosu - 1 dzień
RODO - zmiany w ochronie danych osobowych - 1 dzień
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej - 1 dzień

AKADEMIA CONTROLLINGU
Różnice rachunkowości finansowej i zarządczej - warsztaty praktyczne - 2 dni
Budżetowanie i metody kontroli realizacji budżetu – warsztaty praktyczne - 2 dni
Skuteczny controlling biznesowy i finansowy – warsztaty praktyczne - 2 dni
Controlling a skuteczne zarządzanie strategiczne  – warsztaty praktyczne - 2 dni

AKADEMIA WINDYKACJI
Weryfikacja kontahentów oraz charakterystyka zawodu windykatora - 1 dzień
Windykacja oraz zabezpieczenie wierzytelności - 1 dzień
Skuteczne windykacyjne negocjacje telefoniczne - 1 dzień
Postępowanie sądowe i egzekucyjne - 1 dzień

AKADEMIA SAGE SYMFONIA
Symfonia Kadry i Płace – warsztaty praktyczne - 2 dni
Symfonia Finanse i Księgowość – warsztaty praktyczne - 2 dni
Symfonia Handel – warsztaty praktyczne - 2 dni
Symfonia Środki Trwałe – warsztaty praktyczne - 1 dzień 

AKADEMIA VAT
Podatek VAT dla zaawansowanych - 2 dni
Podatek VAT od podstaw - 2 dni

AKADEMIA MSR/MSSF
Polityka rachunkowości, przychody, podatek dochodowy, różnice kursowe i finansowanie zewnętrzne w oparciu o MSR/MSSF - 2 dni
Sprawozdawczość finansowa i rezerwy w oparciu o MSR/MSSF - 2 dni
Aktywa trwałe i obrotowe w oparciu o MSR/MSSF - 2 dni
Konsolidacja sprawozdań finansowych, instrumenty finansowe oraz przepływy pieniężne w oparciu o MSR/MSSF - 2 dni

AKADEMIA COMARCH OPTIMA
Comarch Optima: Płace i Kadry - 1 dzień
Comarch Optima: Księga Handlowa - 1 dzień
Comarch Optima: Księga Podatkowa - 1 dzień

 

KURSY ZAWODOWE:

FINANSE
Analityk Finansowy (kod zawodu 241306) - 6 dni
Starszy Analityk Finansowy - 10 dni
Analityk Kredytowy (kod zawodu 241302) - 8 dni
Dyrektor Finansowy z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006) - 18 dni
Finanse dla Dyrektorów i Menedżerów - 12 dni
Finanse dla Niefinansistów - 9 dni
Kontroler Finansowy (kod zawodu 241107) - 9 dni
Kontroler Finansowy z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107) - 16 dni

RACHUNKOWOŚĆ
Asystent ds. księgowości – (kod zawodu 331301) - 8 dni
Samodzielny księgowy – (kod zawodu 241103) - 12 dni
Główny Księgowy (kod zawodu 121101) - 18 dni
Usługowe Prowadzenie Ksiąg – kurs zaawansowany (kod zawodu 121102) - 18 dni
Dyplomowany Księgowy - 15 dni

PODATKI
Menedżer ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105) - 9 dni
Specjalista ds. podatków - Akademia Podatków (kod zawodu 241105) - 5 dni
Doradca Podatkowy - kompleksowe przygotwanie przygotowanie do egzaminów - 16 dni

POZOSTAŁE
Kadry i Płace – weekendowo (kod zawodu 242307; 242310) - 8 dni
Kadry i Płace – wieczorowo (kod zawodu 242307; 242310) - 12 dni
Specjalista ds. HR - 12 dni

Spedytor – spedycja i transport od podstaw (kod zawodu 333105) – weekendowo - 6 dni
Spedytor – spedycja i transport od podstaw (kod zawodu 333105) – wieczorowo - 8 dni

MSUES_do_2023_-_382_2020_ Centrum_Szkoleniowe_FRR_pol.pdf
MSUES_do_2023_-_382_2020_ Centrum_Szkoleniowe_FRR_ang.pdf
certyfikat_MSUES.pdf
14_09_23_Wojewódzki_Urząd_Pracy_w_Łodzi.jpg
13_11_18_UMWarszawy_Dotacje_celowe.jpg
DELOITTE_2011_07_28_www.jpg
MinFin_2011-11.jpg
YES_BIŻUTERIE.pdf
MSUES_175_2017.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@frr.pl, warszawa@frr.pl
Telefon: +48 22 583 10 01

Ciasteczka>