Dostawca usług - Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Logo Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

4.5/5 z 2464 ocen

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Świeradowska 43/piętro VI, 02-662 Warszawa

NIP: 5213544873

Liczba zrealizowanych usług : 7796Charakterystyka działalności firmy

SZKOLENIA OTWARTE ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM SZKOLENIOWE FRR:

FINANSOWE
Analiza finansowa – warsztaty praktyczne w MS Excel - 2 dni
Analiza kondycji firmy na podstawie sprawozdań finansowych - 1 dzień
Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego - 2 dni
Budowa modelu finansowego i operacyjnego przedsiębiorstwa - badanie efektywności i rentowności - 1 dzień
Budżetowanie - 1 dzień
Budowanie planów i ocena opłacalności inwestycji - warsztaty w MS Excel - 1 dzień
Cash Flow – budowa i analiza dla finansistów - 1 dzień
Cash Pooling - metoda zarządzania płynnością w grupie kapitałowej - 1 dzień
Controlling inwestycyjny – zarządzanie procesem inwestycyjnym - 2 dni
Controlling kosztów - 2 dni
Controlling operacyjny i budżetowanie – warsztaty w MS Excel - 2 dni
Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta - 1 dzień
Dobór i metody zarządzania firmą przy użyciu wskaźników - 1 dzień
Excel w pracy finansistów i księgowych - 2 dni
Excel w pracy analityków - 2 dni
Excel w controllingu - 1 dzień
Faktoring i inne narzędzia poprawiające płynność finansową - 1 dzień
Funkcje i narzędzia Excela i ich wykorzystanie w analizach, controllingu i księgowości - 1 dzień
Instrumenty finansowe a ustawa o rachunkowości (wraz z rozporządzeniem) - 1 dzień
Kokpity menedżerskie i wizualizacja danych w Excelu - 1 dzień
Najnowsze zmiany w leasingu operacyjnym i finansowym - ujęcie praktyczne w prawie bilansowym oraz podatkowym  - bieżące orzecznictwo - 1 dzień
Ocena projektów inwestycyjnych – warsztaty w MS Excel - 1 dzień
Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych - 1 dzień
Podstawy finansów dla niefinansistów - 2 dni
Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, o wiarygodności kredytowej kontrahenta - 1 dzień
Rachunkowość zarządcza - 1 dzień
Rynki Finansowe - współpraca i pozyskiwanie funduszy - 1 dzień
Specjalista ds. windykacji - 2 dni
Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów - 1 dzień
Sprawozdawczość i analiza finansowa - 1 dzień
VBA dla analityków - kurs od podstaw - 2 dni
Umiejętne czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych  - 1 dzień
Wdrożenie i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie - 1 dzień
Windykacja wierzytelności – aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczenie wierzytelności - 1 dzień
Wycena przedsiębiorstw – warsztaty praktyczne - 1 dzień
Zaawansowane narzędzia rachunkowości zarządczej, budżetowania i zarządzania działalnością projektową - 1 dzień
Zarządzanie płynnością finansową - 1 dzień
Zasady analizy finansowej i analizy technicznej – 1 dzień

KADRY I PŁACE
Akademia Płac - 4 dni
     - Płace od A do Z dla początkujących - warsztaty praktyczne - 2 dni
     - Płace od A do Z dla zaawansowanych - warsztaty praktyczne - 2 dni
Akta Osobowe po zmianach - warsztaty praktyczne - 2 dni
Biuletyn Prawa Pracy czyli najistotniejsze problemy prawa pracy - 1 dzień
Czas pracy kierowców - 1 dzień
Czas pracy w praktyce z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej - 1 dzień
Delegowanie pracowników do innego pańśtwa w 2021r.- 1 dzień
Dyskryminacja, mobbing, molestowanie - obowiązki pracodawcy - 1 dzień
Kadry i Płace dla finansistów i księgowych - 2 dni
Nawiązywanie rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce - interpretacja przepisów, orzecznictwo oraz przypadki szczególne - 1 dzień
Płatnik 10.02.002 – warsztaty komputerowe od podstaw - 1 dzień
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków w praktyce z uwzględnieniem ustawy COVID-19 - 1 dzień
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - warsztaty praktyczne w zakresie naliczania płac oraz dokonywania potrąceń - 1 dzień
Prawo pracy dla kadry zarządzającej - 1 dzień
Program Comarch Optima – moduł Kadry-Płace - 1 dzień
RODO - ochrona danych osobowych - 1 dzień
RODO dla zaawansowanych - 1 dzień
RODO w kadrach z uwzględnieniem najnowszych zmian - 1 dzień
Symfonia One Payroll Kadry i Płace - warsztaty praktyczne - 2 dni
Trudne rozmowy z pracownikami - delegowanie, krytyka, zwalnianie - 1 dzień
Umowy o dzieło i umowy zlecenia w świetle obowiązujących zmian - 1 dzień
Urlopy wypoczynkowe w praktyce - 1 dzień
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 dzień
Zarządzanie personelem - 1 dzień
Zasady rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany warunków zatrudnienia - 1 dzień
Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa - 1 dzień 
Zatrudnianie cudzoziemców - 1 dzień
Zmiany podatkowe w kadrach i płacach oraz inne aspekty prawne dotyczące zatrudnienia - 1 dzień
Zmiany w Prawie Pracy - 1 dzień

RACHUNKOWOŚĆ
Akademia Krajowych (KSR) i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF) - 4 dni
Akademia Rewizji i Audytu wewnętrznego - 2 dni
Amortyzacja bilansowa i podatkowa - 1 dzień
Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych - 1 dzień
Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych) dla księgowych wg KSR1 i MSR7 - warsztaty praktyczne w MS Excel - 1 dzień
E-sprawozdania finansowe - nowe zasady sporządzania i wysyłania dokumentów - 1 dzień
Instrumenty finansowe w świetle ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie zasad prezentacji oraz MSSF 9 - 1 dzień
Inwentaryzacja roczna (spis z natury), środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego - 2 dni
Inwentaryzacja roczna  w drodze spisu z natury- 1 dzień
Konsolidacja sprawozdań finansowych – warsztaty w MS Excel - 2 dni
Kontrakty długoterminowe – ewidencja, rozliczanie i sprawozdawczość wg KSR 3 - 2 dni
Księgowość projektów unijnych - 1 dzień
Książka przychodów i rozchodów w praktyce - 2 dni
Leasing operacyjny i finansowy - ujęcie praktyczne - 1 dzień
Łączenie i konsolidacja sprawozdań finansowych - 2 dni
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - 2 dni
MSSF 15 i 16 - nowe regulacje z zakresu przychodów i leasingu - 1 dzień
Nowe regulacje w zakresie przychodów i instrumentów finansowych - 1 dzień
Organizacja kontroli wewnętrznej, etyka i wartości zawodowe, rewizja sprawozdań finansowych - 2 dni
Podatek odroczony – warsztaty praktyczne - 1 dzień
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1 dzień
Polityka rachunkowości i jej wpływ na wynik finansowy jednostki - 1 dzień
Prosta spółka akcyjna - funkcjonowanie, rachunkowość i podatki - 2 dni
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce - 2 dni
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 1 dzień
Rachunek kosztów w ewidencji księgowej - 1 dzień
Rachunkowość budżetowa od podstaw  - 2 dni
Rachunkowość dla rad nadzorczych i zarządów spółek - 2 dni
Rachunkowość firm produkcyjnych - 2 dni
Rachunkowość i podatki fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych - NGO - 1 dzień
Rachunkowość od podstaw oraz podstawy ewidencji w rachunkowości - 2 dni
Różnice kursowe w rachunkowości i podatkach - 1 dzień
Sporządzenie sprawozdania finansowego mikro i małej jednostki - praktyczne zagadnienia księgowe - 1 dzień
Spółka komandytowa - rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe, zmiany w podatkach - 2 dni
Spółka z o.o. - rachunkowość i podatki, sprawozdanie finansowe, zmiany w podatkach - 2 dni
Spółka osobowa - podstawowe zasady działalności i rachunkowości dla pracowników banków i instytucji kredytowych - 1 dzień
Sprawozdanie finansowe czas zacząć - warsztaty praktyczne - 1 dzień
Symfonia Finanse i Księgowość - warsztaty praktyczne - 2 dni
Symfonia Handel - warsztaty praktyczne - 2 dni
Symfonia Środki Trwałe - warsztaty praktyczne - 2 dni
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego - 1 dzień
Umiejętne czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych - 1 dzień
US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości - 2 dni
Zaawansowana Rachunkowość Finansowa - 1 dzień
Zaawansowane aspekty rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 2 dni
ZUS i wynagrodzenia w małej firmie - warsztaty praktyczne - 2 dni 

PODATKI
Akademia Podatków rozliczeń międzynarodowych - 2 dni
Ceny Transferowe – regulacje prawne, dokumentacja podatkowa - 1 dzień
Faktura VAT – zasady wystawiania - 1 dzień
INTRASTAT – najnowsze uregulowania prawne - 1 dzień
Jednolity plik kontrolny - 1 dzień
Kasa Fiskalna w firmie - aspekty podatkowe z uwzględnieniem nowelizacji przepisów - 1 dzień
Organizacja i prowadzenie składu podatkowego - 1 dzień
Podatek akcyzowy w praktyce - 1 dzień
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT – 2 dni
Podatek u źródła i opodatkowanie dochodów transgranicznych - warsztaty praktyczne - 1 dzień
Podatek VAT w działalności - 2 dni
Podatek VAT w praktyce - 2 dni
Podróże służbowe - aspekty podatkowe - 1 dzień
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów - 3 dni
Reprezentacja i reklama na gruncie CIT, PIT i VAT - 1 dzień
Samochód w firmie – aspekty podatkowe (podatek VAT, CIT I PIT) - 1 dzień
Schematy podatkowe - MDR - 1 dzień
Transport i obrót towarami – zasady rozliczania VAT - 1 dzień
VAT marża  - szczególne procedury rozliczania podatku VAT - 1 dzień
VAT w obrocie międzynarodowym - 1 dzień
Zaawansowane rozliczenia podatkowe - PIT/CIT z uwzględnieniem podwójnego opodatkowania, zarządzanie rozliczeniami podatkowymi - 2 dni
Zmiany w podatkach - 1 dzień
Zmiany w podatku VAT - 1 dzień
Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej - dla początkujących - 1 dzień

SZKOLENIA BUDŻETOWE
Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - 1 dzień
Kodeks postępowania administracyjnego KPA – warsztaty praktyczne - 2 dni
Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych - 1 dzień
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 1 dzień
Nowe zasady egzekucji długów publiczno-prawnych - 1 dzień
Planowanie finansowe w jednostce budżetowej - 1 dzień
Prawo zamówień publicznych - 1 dzień
Rachunkowość budżetowa od podstaw - 2 dni

POZOSTAŁE
Excel od podstaw - warsztaty praktyczne - 2dni
Power Bi - budowa modelu danych i kokpitów mendżerskich - 1 dzień
Power Point - profesjonalne prezentacje biznesowe - 1 dzień
Power Query - narzędzia do samoobsługowej analizy danych biznesowych w programie MS Excel - 1 dzień
RODO - zmiany w ochronie danych osobowych - 1 dzień
Tabele przestawne w raportowaniu i analizie danych - 1 dzień

AKADEMIA CONTROLLINGU - 8 dni
Różnice rachunkowości finansowej i zarządczej - warsztaty praktyczne - 2 dni
Budżetowanie i metody kontroli realizacji budżetu – warsztaty praktyczne - 2 dni
Skuteczny controlling biznesowy i finansowy – warsztaty praktyczne - 2 dni
Controlling a skuteczne zarządzanie strategiczne  – warsztaty praktyczne - 2 dni

AKADEMIA WINDYKACJI - 4 dni
Weryfikacja kontahentów oraz charakterystyka zawodu windykatora - 1 dzień
Windykacja oraz zabezpieczenie wierzytelności - 1 dzień
Skuteczne windykacyjne negocjacje telefoniczne - 1 dzień
Postępowanie sądowe i egzekucyjne - 1 dzień

AKADEMIA VAT - 4 dni
Podatek VAT od podstaw - 2 dni
Podatek VAT dla zaawansowanych - 2 dni

AKADEMIA CIT - 2 dni
Podatek CIT od podstaw - 1 dzień
Podatek CIT dla zaawansowanych - 1 dzień

AKADEMIA MSR/MSSF - 5 dni
Wprowadzenie do MSR/MSSF, sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości - 2 dni
Aktywa trwałe, rzeczowe aktywa obrotowe i rezerwy - 2 dni
Nowe regulacje w zakresie przychodów i instrumentów finansowych - 1 dzień

Akademia Rachunkowości - księgi rachunkowe spółek handlowych w praktyce - 6 dni
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i inwestycje - 1 dzień
Usługi, towary, materiały, produkty - 1 dzień
Należności i zobowiązania w PLN i walutach obcych, środki pieniężne - 1 dzień
Kapitały, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, fundusze specjalne - 1 dzień
Przychody i koszty jednostki, podatek dochodowy - 1 dzień
Sporządzenie sprawozdania finansowego mikro i małej jednostki - 1 dzień

AKADEMIA COMARCH OPTIMA - 3 dni
Comarch Optima: Płace i Kadry - 1 dzień
Comarch Optima: Księga Handlowa - 1 dzień
Comarch Optima: Księga Podatkowa - 1 dzień

KURSY ZAWODOWE:

FINANSE
Analityk Finansowy (kod zawodu 241306) - 6 dni
Starszy Analityk Finansowy - 10 dni
Analityk Kredytowy Przedsiębiorstwa (kod zawodu 241302) - 8 dni
Dyrektor Finansowy z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 112006) - 18 dni
Kierownik działu finansowego (kod zawodu 121103) - 12 dni
Kontroler Finansowy (kod zawodu 241107) - 9 dni
Kontroler Finansowy z modułem Akademia Podatków (kod zawodu 241107) - 16 dni
Specjalista ds. Controllingu (kod zawodu 241102) - 5 dni
Controlling Manager - 5 dni

RACHUNKOWOŚĆ
Asystent ds. księgowości – (kod zawodu 331301) - 8 dni
Księgowość Uproszczona - z elementami rozliczania ZUS i Płac - 8 dni
Samodzielny księgowy – (kod zawodu 241103) - 12 dni
Główny Księgowy (kod zawodu 121101) - 18 dni
Usługowe Prowadzenie Ksiąg – kurs zaawansowany (kod zawodu 121102) - 18 dni
Dyplomowany Księgowy - 15 dni

PODATKI
Menedżer ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105) - 9 dni
Specjalista ds. podatków - Akademia Podatków (kod zawodu 241105) - 5 dni
Doradca Podatkowy - kompleksowe przygotwanie przygotowanie do egzaminów - 16 dni

POZOSTAŁE
Kurs Kadry i Płace od podstaw (kod zawodu 242307; 242310)
Zaawansowany kurs Kadry i Płace (kod zawodu 121201)
Specjalista ds. HR
Specjalista ds. Raportowania i Analizy danych - 6 dni

Spedytor – spedycja i transport od podstaw (kod zawodu 333105)

MSUES_do_2023_-_382_2020_ Centrum_Szkoleniowe_FRR_pol.pdf
MSUES_do_2023_-_382_2020_ Centrum_Szkoleniowe_FRR_ang.pdf
certyfikat_MSUES.pdf
14_09_23_Wojewódzki_Urząd_Pracy_w_Łodzi.jpg
13_11_18_UMWarszawy_Dotacje_celowe.jpg
DELOITTE_2011_07_28_www.jpg
MinFin_2011-11.jpg
YES_BIŻUTERIE.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@frr.pl, warszawa@frr.pl
Telefon: (+48) 512 576 718, (+48) 225 831 000

Ciasteczka>