Dostawca usług - INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.

Logo INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.

4.6/5 z 747 ocen

INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.

Siedziba: ul. Cegielniana 6B/2, 30-404 Kraków

NIP: 9452023211

Liczba zrealizowanych usług : 190Charakterystyka działalności firmy

Ogólne usługi doradcze:

 • Zarządzanie i planowanie strategiczne,
 • Analizy i strategie biznesowe,
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej,
 • Mapowanie procesów i reengineering,
 • Zarządzanie sprzedażą,
 • Plany marketingowe i biznesplany,
 • Innowacje strategiczne w zakresie prognozowania trendów rynkowych,
 • Wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych,
 • Wdrażanie systemów CRM i ERP,
 • Wdrażanie systemów zakładowej kontroli produkcji,
 • Doradztwo w zakresie zarządzania jakością,
 • Wdrażanie, doskonalenie systemów zarządzanie jakością i zarządzania środowiskowego,
 • Przygotowywanie zgłoszeń w zakresie ochrony własności intelektualne,
 • Modelowanie procesów biznesowych.

Proinnowacyjne usługi doradcze:

 • Analiza opłacalności technologiczno-ekonomicznej wdrożenia nowej technologii lub zmiany aktualnie stosowanego rozwiązania technologicznego.


WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W LATACH 2012 - 2015 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH W 2016 ROKU:

Lp. ZACHODNIOPOMORSKIE
1. Zielone Zachodniopomorskie - Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-32-118/12 2013
  MAŁOPOLSKIE
2. Zielona Małopolska -  Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-12-461/11 2012
3. Profesjonalne projektowanie i tworzenie stron internetowych w języku  HTML i Java POKL.08.01.01-12-476/11 2012
4. Ekoefektywne systemy grzewcze w budownictwie POKL.08.01.01-12-179/12 2013
5. Małopolska sieć transferu wiedzy POKL.08.02.01-12-024/14 2014/2015
  DOLNOŚLĄSKIE
6. Budownictwo XXI wieku – Świadectwa charakterystyki energetycznej dla kobiet POKL.08.01.01-02-352/11 2012
7. Zielony Dolny Śląsk – Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-02-269/11 2012
8. Akademia dobrej energii POKL.08.01.01-02-410/12 2013/2014
9. Automatyka szansą rozwoju Dolnego Śląska POKL.08.01.01-02-110/12 2013/2014
  ŚLĄSKIE
10. Akademia Dobrej Energii POKL.08.01.01-24-418/11 2012/2013
11. Zawód przyszłości – Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-24-139/11 2012
12. Eko-efektywne systemy grzewcze w budownictwie POKL.08.01.01-24-382/12 2013/2014
13. Zielony Śląsk - program rozwoju zaawansowanych technologii OZE w woj. śląskim POKL.08.01.01-24-094/13 2014
14. Automatyka niekonwencjonalnych źródeł energii POKL.08.01.01-24-564/13 2014
  WIELKOPOLSKIE
15. Zielona Wielkopolska - Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-30-153/12 2013/2014
16. System ICT w placówkach służby zdrowia? Dla mnie to żaden problem. RPWP.08.02.00-30-0056/15 2016
  LUBELSKIE
17. Akademia Dobrej energii POKL08.01.01-06-562/12 2013/2014
  WARMIŃSKO - MAZURSKIE
18. Komputer moje okno na świat - kursy informatyczne dla osób niepełnosprawnych POKL.09.06.02-28-083/13 2013/2014
  OPOLSKIE
19. Zielona Opolszczyzna -  Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-16-172/11 2012/2013
20. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii POKL.08.01.01-16-047/12 2013/2014
21. Innowacyjna Opolszcyzna - energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych   2014/2015
22. Opolska Akademia Budowlana - wsparcie kształcenia zawodowego RPOP.09.02.01-16-002/15 2016/2017
  LUBUSKIE
23. Automatyka niekonwencjonalnych źródeł energii POKL.08.01.01-08-030/12 2013/2014
  PODKARPACKIE
24. Innowacyjne Podkarpacie - energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych POKL.08.01.01-18-094/13 2014
  MAZOWIECKIE
25. Akademia Dobrej Energii – szkolenie z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie POKL.08.01.01-14-701/11 2012
26. Zielone Mazowsze -   Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-14-043/11 2012
27. Mazowiecka cyfrowa wieś POKL.09.06.02-14-224/14 2014/2015
  ŁÓDZKIE
28. Innowacyjne technologie światłowodowe szansą na rozwój kwalifikacji zawodowych kadr z branży ICT POKL.08.01.01-10-368/11 2012
29. Komputer moje okno na świat - kursy informatyczne dla osób niepełnosprawnych   2015
30. Łódzka Akademia Budowlana - kształcenie zawodowe RPLD.11.03.01-10-0011/15 2016/2017
  POMORSKIE
31. Nowa Energia dla Pomorza -  Monter instalacji energetyki odnawialnej POKL.08.01.01-22-056/11 2012
  OGÓLNOPOLSKI - PARP
32. Akademia rozwoju budownictwa pasywnego POKL.02.01.01-00-317/13  2014/2015
  ŚWIĘTOKRZYSKIE
33. Ekoefektywne systemy grzewcze w budownictwie POKL.08.01.01-26-057/13 2014/2015

Nasze certyfikaty:

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (VI.2013),
 • Zaświadczenie o Udzieleniu Akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych: nr OZE-A/12/00014/14; Data ważności 4.12.2019,
 • Zaświadczenie o Udzieleniu Akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie pomp ciepła: nr OZE-A/12/00019/15; Data ważności: 9.02.2020,
 • Certyfikat ISO 14001:2004,
 • Certyfikat ISO 9001:2008,
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia KNX Association CVBa,
 • Wpis do Rejestru Usług Szkoleniowych o numerze 2.12/00072/2015,
 • Wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego pod numerem 45/2015 (numer zaświadczenia ESZ.4330.10.2015).
Status_Krajowego_Klastra_Kluczowego.PDF
Cert._ISO_9001_Instytut_Doradztwa.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: instytut@instytutdoradztwa.com
Telefon: (+48) 12 6359 640

Ciasteczka>