Dostawca usług - SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

Logo SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

4.5/5 z 1259 ocen

SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: ul. Ludwika Michała Paca 37, 04-386 Warszawa

NIP: 1130122021

Liczba zrealizowanych usług : 2096Charakterystyka działalności firmy

SEKA S.A. działa od ponad 30 lat na terenie całego kraju za pośrednictwem 19 oddziałów terenowych.

Spółka specjalizuje się w:

 • szkoleniach, w tym w szkoleniach zawodowych wraz z uprawnieniami
 • szkoleniach współfinansowanych ze środków UE,w tym EFS
 • usługach bhp i ppoż
 • usługach w zakresie ochrony środowiska
 • usługach HR
 • doradztwie z prawa pracy
 • obsłudze kadrowo-płacowej

Zakres tematyczny oferowanych szkoleń obejmuje różnorodne obszary życia zawodowego,w tym:

 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp),
 • pierwsza pomoc,
 • szkolenia zawodowe,
 • ochrona środowiska,
 • rachunkowość i finanse,
 • komputerowe programy biurowe,
 • metodyka,
 • szkolenia w budownictwie,
 • umiejętności miękkie,
 • prawo zamówień publicznych.

Oprócz tradycyjnych metod, wykorzystujemy również coaching, e-learning i blended-learning


Od ponad 30 lat szkolimy i prowadzimy kursy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych. Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalnych trenerów i wykładowców, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Obecnie nasz zespół trenerski składa się z ponad 400 osób. Są wśród nich praktycy z danej dziedziny, wykładowcy wyższych uczelni i uznane autorytety. Nasi eksperci są też autorami licznych publikacji w wiodących pismach branżowych.


Od początku naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 1 000 000 osób na terenie całego kraju.


Posiadamy własne zaplecze do szkoleń zawodowych, wyposażone w nowoczesny sprzęt.


W latach 2005-2020 SEKA S.A. zrealizowała 16 ogólnopolskich i 48 regionalnych projektów szkoleniowych współfinansowanych z EFS. Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 120 mln złotych. W ramach projektów EFS przeszkolono do tej pory ponad 37 tysięcy osób. Aktualnie realizujemy 5 projektów szkoleniowych współfinansowanych z EFS.

Przykładowe projekty ogólnopolskie i regionalne współfinansowane z EFS zrealizowane przez SEKA S.A.
Nazwa projektu Okres realizacji Liczba przeszkolonych osób Miejsce realizacji
Umiejętności Podstawą Sukcesu – Pracownia Kadr – projekt zamknięty dla UPS Polska Sp. z o.o 05.2011-02.2013 757 osób cały kraj
Profesjonalna Szkoła Finansów – projekt zamknięty dla TP S.A 05.2011-05.2013 1.281 osób cały kraj
Profesjonalny Partner Techniczny – projekt zamknięty dla TP S.A. 05.2011-05.2013 1.463 osoby cały kraj
Wsparcie MŚP w kształceniu certyfikowanych spawaczy 07.2011-06.2013 332 osoby cały kraj
Konkurencyjna firma z Dolnego Śląska 12.2012-11.2014 1032 osoby woj.dolnośląskie

Spawacz na medal

02.2013-05.2014 126 osób woj.opolskie
Kadry i płace - wzmocnienie służb personalnych lubuskich przedsiębiorstw 11.2013-06.2015 90 osób woj.lubuskie

ECDL – start w przyszłość

12.2013-05.2015 103 osoby woj.mazowieckie
Mazowiecki start w przyszłość - podniesienie kompetencji TIK w regionie 01.11.2016-30.04.2018 115 osób woj.mazowieckie
Spawacz TIG-141 - potwierdzaj kwalifikacje, certyfikuj kompetencje 01.01.2017-31.12.2018 120 osób woj. opolskie
Certyfikat dla wykwalifikowanego spawacza 01.01.2017-31.12.2018 202 osoby woj. śląskie

W trakcie realizacji projekt:

1. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego (BYDGOSZCZ) – projekt partnerski (SEKA S.A. – Partner)
Okres realizacji: 01.01.2018-30.06.2023, Liczba osób do przeszkolenia: 1650 osób

2. Kwalifikacje w zawodzie spawacza jako zapotrzebowanie zachodniopomorskiego rynku pracy (SZCZECIN)
Okres realizacji: 01.12.2018-28.02.2021, Liczba osób do przeszkolenia: 100 osób

3. Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego (POZNAŃ)
Okres realizacji: 01.01.2020-30.06.2022, Liczba osób do przeszkolenia: 1190 osób

Pełna lista projektów znajduje się pod linkiem:Lista zrealizowanych projektów

SEKA S.A. posiada następujące zaświadczenia, wpisy, certyfikaty, akredytacje dotyczące działalności firmy, w tym w zakresie świadczenia usług rozwojowych (szkoleń)


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

Certyfikat SGS Societe Generale de Surveillance SA o wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 pod numerem rejestracyjnym certyfikatu CH17/0027.00


REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie SEKA S.A. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.14/00174/2005:

SEKA S.A. w Rejestrze Usług Szkoleniowych


EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

ZaświadczenieBiura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem ewidencyjnym 388 K


LABORATORIUM ECDL

Zaświadczenie Polskiego Towarszystwa Informatycznego o certyfikowanym Laboratorum ECDL w którym mogą odbywać się egzaminy komputerowe na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.


KOMPETENCJE JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE SZKOLEŃ BHP

Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp zgodnie z programami wymaganymi w kryteriach certyfikacji osób nr KOCKP-1 i KOCKP-2.


ATESTY

Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy pod merytorycznym nadzorem Ośrodka Obsługi Spwalnictwa Krajowego Instytutu Spwalnictwa w oparciu o Wytyczne nr W-14/IS-41 dla kursów spwania blach i rur - spoinami pachwinowymi i czołowymi.


AKADEMIA UDT

Zaświadczenie Urzędu Nadzoru Technicznego do użytku programu opracowanego przez UDT podczas szkoleń z zakresu Obsługa wózków jezdniowych, podnośnikowych,unoszących,naładownych,specjalizowanych


TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Zaświadczenie dotyczące uzgodnienia programów szkoleń obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe.


WIORiN

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
 

SEKA_certificate_9_copy.pdf
ATEST_-_Instytut_Spawalnictwa.pdf
UPS_efs_miekkie_komp_jezyk_2013.pdf
Telekomunikacja_Polska_Orange_projekty_finanseI_Warszawa_2012.pdf
MG_Umiejętności_pracy_w_zespole_skutecznej_komunikacji__Kultury_pracy_w_urzędzie_2014.pdf
Zaswiadczenie_prowadzenie_szkolen_w_zakresie_ochrony_srodkow_ochrony_roslin_27_09_2013.pdf
zaswiadczenie_UDT0_wózki_unoszące_2018-skompresowany.pdf
TDT 11.2021.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: seka@seka.pl
Telefon: (+48) 225 178 888

Ciasteczka>