Dostawca usług - BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Logo BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

4.5/5 z 206 ocen

BEHAP-BUD spółka cywilna Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

Siedziba: ul. Grunwaldzka 71/2, 32-540 Trzebinia

NIP: 6281887563

Liczba zrealizowanych usług : 351Charakterystyka działalności firmy

BEHAP-BUD s.c. powstała w 1998 r.  i jest firmą prowadzącą działalność w 3 segmentach:

 • świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z ochroną przeciwpożarową w przedsiębiorstwach na zasadzie outsourcingu
 • prowadzennie szkoleń oraz kursów zawodowych
 • wynajem wózków jezdniowych oraz podestów ruchomych

Zakres tematyczny oferowanych szkoleń obejmuej takie zagadnienia jak:

 • kursy na obsługę urządzeń transportu bliskiego z uprawnieniami UDT: wózki jezdniowe, suwnice, wciągarki, wciągniki, hakowy, podesty ruchome, wyciągniki towarowe, żurawie, dźwigi
 • kursy ADR
 • kursy TDT
 • kursy spawania w metodach: MIG, MAG, TIG, MMA
 • szkolenie w zakresie obsługi frezarek, tokarek CNC
 • szkolenia PPOŻ
 • szkolenia BHP
 • szkolenia Pierwsza Pomoc 

Zasięg działalności  firmy BEHAP-BUD obejmuje teren całej Polski. Szkolenia realizowane są przede wszystkim na terenie województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego,  opolskiego,  lubuskiego i podkarpackiego.

Współpracujemy z dużymi firmami międzynarodowymi oraz średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

Zaufali nam:

 • 4F
 • BIELENDA Kosmtyki Naturalne Sp. z o.o.
 • DAN CAKE sp. z o.o.
 • Foodcare sp. z o.o.
 • ORLEN POŁUDNIE S.A.
 • TAURON Wydobycie S.A. i wiele innych

a także instytucjami samorządu terytorialnego. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2004-2017 BEHAP-BUD  zrealizował samodzielnie i w partnerstwie wiele projektów edukacyjnych skierowanych do określonych grup docelowych m.in osoby bezrobotne, bierne zawodowo. projekty był dofinansowane głównie w ramach Programu Operacyjnegol Kapitał Ludzki.

Realizowaliśmy szkolenia na zlecenie :

 • OPS Chrzanów, Trzebinia,
 • Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Brzesku, Krakowie, Myszkowie, Pszczynie, Wodzisławiu Śląskim, Bieruniu,  
 • PUP Chrzanów, Oświęcim, Jaworzno, 
 • Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, 
 • Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach, 
 • Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brzozowie i wiele innych. 

Działamy na rynku nieprzerwanie od 1998 r. Dzięki temu możemy się pposzczycić bogatym doświadczeniem w naszej branży. Naszą kadrę tworzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, którzy stale zwiększają swoje kompetencje. 

BEHAP-BUD s.c. jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną przez Starostę Chrzanowskiego do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych (decyzja nr EKKF/4320/5/2001). Znajduje się w  Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (pod nr ewid. 2.12/00127/2005).​ Firma posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych, szkoleń zawodowych i BHP.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi urządzeń co potwierdzają:

- Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kursów,

- Wyróżnienie nadane  przez Urząd Dozoru Technicznego,

- Certyfikat Jakości Usług nadany przez Urząd Dozoru Technicznego,

- Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do prowadzenia kursów i egzaminowania z zakresu spawania we wszystkich metodach.

841_BEHAP-BUD_9001_2019.pdf
Referencje_Strzyżów_Spawanie_i_CNC_2015.pdf
Akredytacja_2010.pdf
Akredytacja_2008.pdf
REFERENCJE_VALEO_2017.pdf
REFERENCJE2_VALEO_2017.pdf
REFERENCJE_DAN_CAKE_2017.pdf
REFERENCJE_ZUS_2017.pdf
program_wozki_-_nowy.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: szkolenia@behap.pl
Telefon: (+48) 602 172 008

Ciasteczka>