Dostawca usług - Politechnika Białostocka

Logo Politechnika Białostocka

4.3/5 z 258 ocen

Politechnika Białostocka

Siedziba: ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

NIP: 5420208721

Liczba zrealizowanych usług : 69Charakterystyka działalności firmy

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w regionie północno-wschodniej Polski z siedemdziesięcioletnią tradycją i blisko 45 tysiącami wykształconych inżynierów i magistrów. Wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna składająca się z wybitnych specjalistów, uczestniczących w pracach międzyuczelnianych i w międzynarodowych zespołach badawczych, kształci na wysokim poziomie inżynierów i magistrów, aby byli w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej   i światowej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 13 dyscyplinach naukowych obejmujących nauki techniczne, rolnicze i ekonomiczne oraz stopnia doktora habilitowanego w 6 dyscyplinach. Politechnika Białostocka prowadzi studia podyplomowe w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, na które przyjmowani są kandydaci legitymujący się posiadaniem kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych, umożliwia absolwentom tych studiów  nabycie dodatkowych umiejętności w określonej dziedzinie zwiększających ich możliwości na rynku pracy. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK. Realizowane są na podstawie programu kształcenia, który umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

Od wielu lat prowadzi studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia pozwalające na zdobycie i utrwalenie wiedzy.

Politechnika Białostocka współpracuje z jednostkami akademickimi, samorządowymi, gospodarczymi, oświatowymi oraz społecznymi o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym. Jako centrum techniczne i technologiczne regionu, wspiera i kreuje gospodarkę opartą na wiedzy oraz realizuje ideę kształcenia ustawicznego.​Politechnika Białostocka to 7 Wydziałów posiadających Akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej z bogatą bazą dydaktyczną, na których prowadzone są następujące formy kształcenia:
- studia I stopnia,
- studia II stopnia,
- studia III stopnia- doktoranckie,
- studia podyplomowe,
- inne formy kształcenia (kursy, szkolenia).


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: kursy@pb.edu.pl
Telefon: +48 85 746 71 49

Ciasteczka>