Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość dofinansowania
Logo Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. prof. F. Stauba w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. ks. bpa Herberta Bednorza 17
40-384 Katowice
Usługa doradcza / Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 1091
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

"ZETOM" Katowice prowadzi od 1991r. działalność szkoleniową w zakresie przede wszystkim systemów zarządzania, oceny zgodności - oznakowanie CE, szkoleń technicznych, doskonalących, miękkich oraz innych. "ZETOM" Katowice posiada doświadczenie w organizacji szkoleń finansowanych z UE. "ZETOM" Katowice współpracuje z wieloma instytucjami, między innymi ze szkołami wyższymi. Ponadto, "ZETOM" Katowice jest współorganizatorem kilku kierunków studiów podyplomowych. 

"ZETOM" Katowice prowadzi szkolenia między innymi w następujących obszarach: Systemy zarządzania (szkolenia w zakresie systemów zarządzania, szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji auditora/pełnomocnika): Jakością wg ISO 9001, Środowiskowego wg ISO 14001, BHP wg PN-N-18001/BS OHSAS 18001/ISO 45001, Jakością w branży Automotive wg IATF 16949, Energią wg ISO 50001, odnośnie wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg ISO/IEC 17025, Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, Usługami IT wg ISO/IEC 20000, Zintegrowane i inne, Lean Management, Metody, narzędzia i techniki wspomagające w zarządzaniu jakością, SPC, MSA i inne, Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznakowanie CE, między innymi: Dyrektywa 2014/35/WE dot. sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dyrektywa 2014/30/UE dot. kompatybilności elektromagnetycznej, Dyrektywa 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. dot. wyrobów budowlanych i inne, Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji, Metrologia (nadzór, wzorcowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, niepewności pomiarowe), Szkolenia miękkie i wiele innych.

 

"ZETOM" Katowice 

"ZETOM" Katowice jest jedną z najstarszych w Europie funkcjonujących jednostek, nieprzerwanie zajmujących się badaniami i atestacją wyrobów. 

"ZETOM" Katowice realizuje bardzo szeroki zakres usług, zarówno objętych akredytacją, jak i nie wymagających udziału jednostek notyfikowanych w UE i akredytowanych w PCA. 

Podstawową działalnością „ZETOM” Katowice są badania i certyfikacja wyrobów, w tym ZKP, jednakże „ZETOM” Katowice świadczy także usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, wzorcowania przyrządów kontrolno-pomiarowych, oceny zgodności maszyn, oceny zgodności i kontroli placów i sal zabaw oraz siłowni, a także realizacji szkoleń i organizacji konferencji.

"ZETOM" Katowice świadczy swoje usługi na terenie całej Europy, jak również w Azji oraz USA i jest rozpoznawany przede wszystkim w krajach Europy Wschodniej i Centralnej.

Aktywność w obszarze udziału w najważniejszych imprezach targowych i wystawienniczych zdecydowanie zwiększa rozpoznawalność marki "ZETOM" Katowice, jednakże współpraca z firmą jest podejmowana przede wszystkim ze względu na sprawdzoną jakość usług realizowanych przez kompetentny zespół pracowników. 

Dla realizacji ww. zakresu usług "ZETOM” Katowice posiada następujące uprawnienia:

  • Notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1436,

  • Jednostka Certyfikująca wyroby akredytowana przez PCA, Nr AC 005,

  • Laboratorium Badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 024,

  • Laboratorium Wzorcujące akredytowane przez PCA, Nr AP 001,

  • Dział Szkoleń i Konferencji certyfikowany przez DAS CERTIFICATION dla potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w normie ISO 9001, Certyfikat Nr 66466086/3/Q.

Dział Szkoleń i Konferencji

Działalność Działu Szkoleń i Konferencji została zainicjowana w lutym 1992r. przez powołanie wyodrębnionego organizacyjnie w strukturze "ZETOM” Katowice Zakładu Innowacyjno – Wdrożeniowego. W obrębie zakładu wyróżniono Zespół Konsultingu Systemów Jakości, który w wyniku przemian rozwojowych przekształcił się w Ośrodek Promocji Systemów, a następnie w Zespół Promocji i Szkoleń i dalej w Dział Szkoleń i Konferencji. Dział Szkoleń i Konferencji dysponuje wykładowcami o najwyższych kwalifikacjach będącymi ekspertami różnych branż oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji kursów i szkoleń otwartych.

W marcu 2012r. "ZETOM" Katowice został wpisany do ewidencji Prezydenta Miasta Katowice jako Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego „ZETOM” w Katowicach pod numerem 250.

W lipcu 2017r. "ZETOM" Katowice wpisany został do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00266/2017. 

W grudniu 2017r. „ZETOM” Katowice uzyskał Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: "Organizacja w zakresie działalności edukacyjnej i rozwojowej - szkolenia i konferencje". Certyfikat został wydany przez DAS CERTIFICATION, Certyfikat Nr 66466086/3/Q.


 


 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@zetom.eu
Telefon
(+48) 322 569 369