Dostawca usług - Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Logo Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

4.5/5 z 186 ocen

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Franciszka Stefczyka 32, 20-151 Lublin

NIP: 7122791590

Liczba zrealizowanych usług : 626Charakterystyka działalności firmy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. jako Autoryzowane Centrum Szkoleniowe i Autoryzowany Akademicki Partner AUTODESK oraz Akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego Organizator Szkoleń w zakresie OZE ma przyjemność zaproponować swoje usługi w zakresie przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń branżowych. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kształcenia dorosłych w specjalnościach technicznych, potwierdzone odpowiednimi autoryzacjami, akredytacjami i certyfikatami zarówno dla firmy jak i trenerów, nawiązanie współpracy z nami daje gwarancję dostosowania poziomu i profilu szkoleń do potrzeb ich uczestników oraz zapewnia odpowiednią ich jakość.


ELPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą usługową istniejącą na polskim rynku od 2003 roku głównie w branży energetycznej i budowlanej. Podstawowym profilem działalności firmy są specjalistyczne szkolenia branżowe, mi.in.: uprawnienia energetyczne, kosztorysowanie robót budowlanych, ocena energetyczna budynków, szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii oraz pakiet szkoleń Autodesk. Dewizą firmy jest podnoszenie poziomu tzw. „kultury technicznej” i wiedzy „formalno-prawnej” w energetyce i budownictwie.
ELPRO Sp. z o.o. ciągle się rozwija, dostosowując swoje działania do zmian zachodzących na rynku i potrzeb otoczenia. W 2014 roku, profil działalności Firmy rozszerzył się - powstało Centrum Odnawialnych Źródeł Energii, będące nowoczesnym laboratorium, gdzie prowadzone są akredytowane przez UDT szkolenia dotyczące systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła i słonecznych systemów grzewczych.

Atutami naszego Ośrodka są:
- wysoka jakość świadczonych usług na bieżąco monitorowana przez instytucje akredytujące,
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna rekrutująca się ze środowisk akademickich, o potwierdzonym doświadczeniu w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń,
- posiadanie licencji na oprogramowanie Autodesk, Norma Pro i Norma Expert oraz ArCADia Termo CAD,
- uprawnienia do wydawania uczestnikom szkoleń Międzynarodowych Certyfikatów AUTODESK, potwierdzających umiejętności w zakresie programu Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max, Autodesk Robot Structural Analysis,
- programy zajęć dostosowane do wymogów rynku pracy oraz standardów kształcenia osób dorosłych,
- indywidualizacja nauczania,
- profesjonalnie wyposażone sale szkoleniowe,
- baza lokalowa spełniająca wymogi sanitarne, pożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferta szkoleń:
1) Szkolenia AUTODESK
Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max, Autodesk Robot Structural Analysis,
2) Szkolenia Uprawnienia Energetyczne
Uprawnienia Elektryczne (G1), Uprawnienia Cieplne (G2), Uprawnienia Gazowe (G3), Pomiary Elektryczne (P),
3) Szkolenia Odnawialne Źródła Energii
Systemy fotowoltaiczne, Słoneczne systemy grzewcze, Pompy ciepła,
4) Szkolenia pozostałe
Ocena energetyczna budynków - ArCADia Termo CAD, Kosztorysowanie - Norma Pro i Norma Expert,

O sukcesie firmy i jakości oferowanych przez nas usług najlepiej świadczą nasi Klienci. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. może poszczycić się listami referencyjnymi i rekomendacjami od instytucji samorządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw oraz indywidualnych klientów.
Mając na uwadze najwyższą jakość szkoleń i gwarancję akredytacji Autodesk, Lubelskiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z Firmą ELPRO Sp. z o.o., jako profesjonalnym i godnym zaufania partnerem na rynku usług szkoleniowych i doradczych w branży technicznej.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. z Siedzibą w Lublinie i Oddziałem w Warszawie, jest dynamicznie rozwijającą się firmą, dbającą przede wszystkim o najwyższą jakość oferowanych usług. Potwierdzeniem zaangażowania firmy w ciągłe doskonalenie procesu kształcenia są uzyskane akredytacje i certyfikacje, zarówno dla Ośrodka jak i trenerów.

ELPRO Sp. z o.o.:

- posiada Akredytację Lubelskiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie szkoleń: Autodesk AutoCAD (wszystkie poziomy), Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk 3ds Max, Autodesk Robot Structural Analysis, Kosztorysowania, Oceny Energetycznej Budynków oraz Uprawnień Energetycznych,

- posiada Akredytację Urzędu Dozoru Technicznego na prowadzenie szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz słonecznych systemów grzewczych,

- posiada status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk (Autodesk Authorized Training Center ATC), który przyznawany jest tylko wybranym ośrodkom spełniającym bardzo wysokie wymagania odnośnie kwalifikacji  trenerów, programów szkoleń, bazy lokalowej, sprzętu komputerowego, materiałów szkoleniowych itp. Posiadanie statusu ATC zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych wersji oprogramowania oraz daje możłiwość wydawania międzynarodowych certyfikatów Autodesk,

- posiada status Autoryzowanego Partnera Akademickiego Autodesk (Autodesk Authorized Academic Partner), którego ideą jest kształtowanie przyszłości projektowania poprzez rozwijanie wiedzy technicznej i poszerzanie umiejętności studentów i nauczycieli akademickich z oprogramowania Autodesk w programach nauczania,

- posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, zarówno w Centrali Firmy ELPRO Sp. z o.o. w Lublinie jak i w Oddziale w Warszawie, obejmujący: specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze dla branży budowlanej i energetycznej, min. w zakresie oprogramowania Autodesk, kosztorysowania, oceny energetycznej budynków, systemów odnawialnych źródeł energii i uprawnień energetycznych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, specjalistyczne projektowanie obiektów budowlanych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

- jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, instytucji zrzeszającej i monitorującej poziom usług firm szkoleniowych na terenie całego kraju, a ponadto stosuje zasady Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS, które gwarantują, że oferowane usługi są świadczone z zachowaniem odpowiednio wysokiej jakości,

- znajduje się w prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ogólnopolskim Rejestrze Instytucji Szkoleniowych,

- posiada Certyfikat Rzetelności, potwierdzający brak przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów,

- posiada referencje i rekomendacje od instytucji samorządowych, stowarzyszeń branżowych oraz od przedsiębiorstw i indywidualnych klientów.

Akredytacja_UDT_systemy_fotowoltaiczne.JPG
Akredytacja_UDT_pompy_ciepła.JPG
Akredytacja_UDT_słoneczne_systemy_grzewcze.JPG
Referencje_Autodesk.pdf
Referencje_Kosztorysowanie.pdf
Referencje_Ocena_Energetyczna_Budynków.pdf
Referencje_Odnawialne_Źródła_Energii.pdf
Referencje_Upawnienia_Energetyczne.pdf
Certyfikat_ISO_9001_2015.pdf
Certyfikat_Autodesk_Authorized_Training_Center.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@elpro.lublin.pl
Telefon: 817406506

Ciasteczka>