EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych

Możliwość dofinansowania
Logo EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
al. Tadeusza Rejtana 53A/108G
35-326 Rzeszów
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 138
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Jesteśmy od 2001 r. dostawcą usług konsultingowych, badawczych i szkoleniowych.

Nasz cel to, tworzenie i promocja szkoleń z zakresu osobistego rozwoju zawodowego, programów edukacyjnych, technologii Hi tech i innych powiązanych działań w obszarze budowania konkurencyjności firmy. Staramy się wspierać firmy, organizacje, uczelnie i osoby indywidualne sprawiając, że ich wizje, marzenia i cele zawodowe stają się rzeczywistością.

Centrum Usług Szkoleniowych EDU Consult jako Autoryzowane Centrum Szkoleniowe i Certyfikacyjne AUTODESK oraz Partner Akademicki AUTODESK proponuje swoje usługi w zakresie realizacji specjalistycznych szkoleń zawodowych. Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kształcenia dorosłych w specjalnościach technicznych, potwierdzone odpowiednimi autoryzacjami, akredytacjami i certyfikatami zarówno dla firmy szkoleniowej jak i trenerów, nawiązanie współpracy z nami daje gwarancję dostosowania poziomu i profilu szkoleń do potrzeb ich uczestników oraz zapewnia odpowiednią ich jakość.

Nasze działania biznesowe ukierunkowane są na wykorzystanie potencjału posiadanych umiejętności w zakresie tworzenia dużych przedsięwzięć projektowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej operujących w zakresie HR, a w tym szkoleń i doradztwa dla firm i ich pracowników budujących ich przewagę konkurencyjną, technik hi-tech, wdrażania innowacji

EDU Consult Training Center z siedzibą w Rzeszowie jest firmą usługową istniejącą na krajowym rynku od 2004 roku głównie w branży CAD i szkoleń zawodowych. Podstawowym profilem działalności firmy są specjalistyczne szkolenia branżowe w zakresie oprogramowania Autodesk świadczone dla pracowników firm, uczelni, studentów i innych instytucji. Ponadto realizujemy prace badawcze i ewaluacyjne.

Nasze usługi szkoleniowe charakteryzuje:

 • wysoka jakość na bieżąco monitorowana przez instytucje akredytujące,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna przygotowana do dydaktyki kształcenia zawodowego, rekrutująca się ze środowisk akademickich, o potwierdzonym doświadczeniu w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń,
 • posiadanie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz uprawnienia do wydawania uczestnikom szkoleń Międzynarodowych Certyfikatów AUTODESK, potwierdzających umiejętności w zakresie programu AutoCAD, Revit Architecture, Robot Structural Analysis, Autodesk
 • Inventor, AutoCAD Civil 3D,
 • programy zajęć dostosowane do wymogów rynku pracy oraz standardów kształcenia osób dorosłych w tym studentów,
 • profesjonalnie wyposażone sale szkoleniowe,
 • baza lokalowa spełniająca wymogi sanitarne, pożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotychczas w EDU Consult :

- przeszkolono już ponad 5 tysięcy osób, wydając stosowne zaświadczenie i Międzynarodowe certyfikaty.

Profile naszej działalności

1. Organizacja wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD

 • AutoCAD,
 • 3ds Max
 • Inventor Professional
 • Revit Architecture
 • Robot Structural Analysis Professional

2 . Prowadzenie Egzaminów Certyfikacyjnych AUTODESK Certified Professional z zakresie:

 • AutoCAD,
 • 3ds Max
 • Inventor Professional
 • Revit Architecture

3. Prowadzenie projektów badawczych i ewaluacyjnych

4 . Przygotowanie i organizacja projektów szkoleniowych HR dla pracowników i firm - współfinansowanych z środków UE

Realizacja szkoleń odbywa się na podstawie zestawu procedur z wykorzystaniem założeń koncepcji Międzynarodowej Organizacji Pracy, określanej w skrócie jako MES (od ang. Modules of Employable Skills) i ma na celu zapewnienie odpowiednich, zgodnych z potrzebami firmy, szkoleń dla pracowników, a w szczególności:

Opracowanie modułowych programów szkoleń na bazie diagnozy potrzeb szkoleniowych, a w tym:

 • analizy trendów rozwojowych sektora,
 • analizy potrzeb wynikających z osiągnięć naukowych, postępu technicznego i technologicznego,
 • analizy luk kompetencyjnych pracowników firm.
 • Opracowanie zakresu merytorycznego szkoleń w oparciu o analizę zadań zawodowych pracownika w wykonywanym zawodzie lub na wykonywanym stanowisku. Analizy przeprowadzane są w oparciu o opisy zawodów lub stanowisk, standardy kwalifikacji zawodowych, aktualne trendy rozwoju kadr wynikające z postępu technicznego i technologicznego przedsiębiorstw.
 • Identyfikację celów kształcenia oraz ich operacjonalizację na osiągnięcie przez słuchaczy ściśle określonych umiejętności wynikających z potrzeby wykonywania nowych zadań zawodowych.
 • Opracowanie metod i form szkolenie adekwatnych do poziomu kwalifikacyjnego uczestników, zgodnego z zasadami andragogiki zgodnie z zasadami VCC® Vocational Competence Certificate
 • Opracowanie jasnego, adekwatnego narzędzia do oceny adekwatności i efektywności szkoleń wg modelu D.L. Kirkpatrick’a,.
 • Opracowanie systemu sprawdzania i poświadczania uzyskanych kompetencji i kwalifikacji poprzez system międzynarodowej certyfikacji AUTODESK Authorized Certification Center.

Przedstawione procedury są efektem naszych wieloletnich doświadczeń w realizacji dużych krajowych i regionalnych projektów współfinansowanych ze środków UE i szkoleń dedykowanych dla poszczególnych firm szczególnie sektora uzbrojenia.

O sukcesie firmy i jakości oferowanych przez nas usług najlepiej świadczą nasi Klienci.

Centrum Usług Szkoleniowych EDU Consult może poszczycić się listami referencyjnymi i rekomendacjami od uczelni, instytucji samorządowych i przedsiębiorstw. Mając na uwadze najwyższą jakość szkoleń i gwarancję akredytacji Autodesk, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz raz wdrożonym systemem ISO: PN EN ISO 9001 : 2009 w zakresie jakości świadczonych usług szkoleniowych, zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z EDU Consult, jako profesjonalnym i godnym zaufania partnerem na rynku usług szkoleniowych CAD i badawczych.

Firma EDU Consult - Traning Centrer posiada:

 • Certyfikat PN EN ISO 9001 : 2015  w zakresie jakości świadczonych usług szkoleniowych
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • Akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty
 • Status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk (Autodesk ATC)
 • Status Autoryzowanego Centrum Certyfikacji Autodesk (Autodesk ACC)
 • Status Autoryzowanego Partnera Akademickiego Autodesk (Autodesk AAP)
 • Status Autoryzowanego Centrum Certyfikacji Certiport (Authorized Certiport Testing Center)
 • Status Centrum Egzaminacyjnego ECDL - Podkarpackie Cenntrum Egzaminacyjne ECDL
 • Status Laboratorium Mobilnego ECDL CAD
 • referencje i rekomendacje od instytucji samorządowych, stowarzyszeń branżowych oraz od przedsiębiorstw i indywidualnych klientów.
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
edu.consult@op.pl, zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl
Telefon
(+48) 797 727 373