Dostawca usług - Zakład Doskonalenia Zawodowego

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1493 ocen

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Siedziba: ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

NIP: 7770001720

Liczba zrealizowanych usług : 374Charakterystyka działalności firmy

W ZDZ od ponad 80 lat zajmujemy się prowadzeniem działalności oświatowej i wspomaganiem systemu oświaty w formach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych, jak również działalnością w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu od 2004r. posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Od 2012r. posiada zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Natomiat od 2009r. ZDZ prowadzi agencje zatrudnienia.

Wielkopolski Kurator Oświaty w 2009r. przyznał nam akredytację w zakresie prowadzenia kursów: ECDL, Technolog robót wykończeniowych, Brukarz, Palacz kotłów wodnych i parowych, Stolarz budowlany, Kucharz małej gastronomii.

Od 2008r. ZDZ współpracuje z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie realizacji kursów obsługi maszyn budowlanych.

ZDZ w Poznaniu posiada dwie komisje egzaminacyjne - Komisję Spawalniczą - członkowie komisji licencjonowani przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Komisję Energetyczną.

W 2003r. nasza firma wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w sysytemie kursowym oraz spełnia wymagania normy ISO 9001:2015.

ref.koparko-ładowarki,_zagęszczarki_i_ubijaki_wibracyjne,_wózek.JPG
Referencje_2014_Spawanie__MAG_i_TIG.jpg
CNC-1.jpg
CNC-5.jpg
Magazynier-4.pdf
uprawnienia-adr-707x1024.jpg
Folidna_firma_2014.jpg
nagrody-Najwyższa-Jakość-2013-718x1024.jpg
uprawnienia-Uprawnienia-Instytucji-Szkoleniowej--694x1024.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sekretariat@zdz.poznan.pl
Telefon: (+48) 618 685 417

Ciasteczka>