Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

Możliwość dofinansowania
wyb. Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona 12
37-700 Przemyśl
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 262
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy
Lp. Nazwa szkolenia Termin wykonania
1. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowej 05.04.2022-06.05.2022
2. Operator koparkoładowarek kl. III i Operator koparek jednonaczyniowych kl. III 01.02.2022-29.03.2022
3. Uprawnienia energetyczne do obsługi kotłów warzelnych z egzaminem URE,Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym,Kasjer walutowy,Konserwator/portier z uprawnieniami elektrycznymi,Magazynier - pakowacz z obsługą wózka jezdniowego,Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B III gr.,Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B II gr.,Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B I gr. 22.07.2015 - 30.09.2015
4. Pracownik/ca administracyjno-biurowy/a 
Sprzedawca/czyni z obsługą kas fiskalnych   
Sprzedawca/czyni z obsługą kas fiskalnych   
Magazynier/ka z obsługą wózków widłowych 
Opiekun/ka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych 
 
11.06.2014 - 24.10.2014
5.

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym

Stylizacja paznokci

02.06.2014 - 10.10.2014
6.

Sekretarka z obsługą komputera i pakietem Office
Magazynier z obsługą komputerowych programów użytkowych
Florystyka / Bukieciarstwo
Pielęgnacja i utrzymanie w czystości terenów zielonych
Efektywna Sekretarka                                                          Malarz
Kurs elektromontera 
Spawanie gazowe 311
Szkolenie SEP do 1 kV z odnową uprawnień 
Obsługa księgowa i kadrowa od podstaw z podstawami obsługi komputera 
Tokarz 
Obsługa kasy fiskalnej i komputera 
Szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji i  sieci gazowych na 
stanowisku dozoru 
ABC Przedstawiciela handlowego 
Spawanie metodą MIG/MAG 
 

15.04.2014 - 25.11.2014
7 Przygotowanie do programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Przygotowanie do wykonywania kosztorysów budowlanych i pomiarowania robót budowlanych i instalacyjnych z wykorzystaniem programów komputerowych
Przygotowanie do użytkowania wózków widłowych
Przygotowanie do użytkowania wózków widłowych
Przygotowanie w zakresie przepisów prawa, montażu i eksploatacji systemów odnawialnych źródeł energii i utylizacji odpadów
Przygotowanie do uzyskania uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
Przygotowanie do obsługi elektronarzędzi i maszyn stolarskich stosowanych przy wykonywaniu podłóg
Przygotowanie do obsługi urządzeń budowlanych i instalacyjnych: agregatów tynkarskich i agregatów do wykonywania posadzki oraz sprzętu do wykonywania połączeń rur poprzez lutowanie, zgrzewanie, zaciskanie
 
30.01.2013-22.05.2013


 

Rodzaje uprawnień, licencji i certyfikatów posiadanych przez ZDZ w Przemyślu:

 1. Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Nr 371/2020.
 2. Atest Spawalniczy Nr 165/2021 do szkolenia i egzaminowania spawaczy.
 3. Wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR  początkowe i doskonalące.
 4. Atest TGLS.
 5. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 6. Certyfikat podmiotu prowadzących agencje zatrudnienia.
 7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 8. Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
 9. Potwierdzenie wymagań do prowadzenia szkoleń przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zakres szkolenia:
 • klasa pierwsza w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe- wszystkie, ładowarki jednonaczyniowe- wszystkie, równiarki- wszystkie,
 • klasa druga w specjalności: walce drogowe – wszystkie,
 • klasa trzecia w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej, koparkoładowarki- wszystkie, spycharki do 110 kW, koparkospycharki - wszystkie, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym- wszystkie, pilarki mechaniczne do ścinki drzew- wszystkie, pompy do mieszanki betonowej- wszystkie,
 • w specjalnościach, dla których nie przewiduje się podziału na klasy, tj: wielozadaniowe nośniki osprzętów, rusztowania budowlano montażowe metalowe montaż i demontaż.

10. Zgoda Kuratora Oświaty w Rzeszowie na prowadzenie kursów:

 • pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu
 • kurs dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

11. Zatwierdzone programy kursów będących jednocześnie wyrażeniem zgody na jego organizowanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

 • Dzienny opiekun.
 • Asystent rodziny,
 • Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym.

12. Zatwierdzone programy kursów będących jednocześnie wyrażeniem zgody na jego organizowanie przez Ministerstwo Środowiska i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych:

 • Drwal.

13. Zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego programy kursów:

 • Konserwator dźwigów budowlanych.
 • Konserwator wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
 • Konserwator wciągników i wciągarek ogólnego  i specjalnego przeznaczenia.
 • Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
 • Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego  przeznaczenia.
 • Konserwator dźwigów towarowo- osobowych i towarowych z napędem elektrycznym.
 • Konserwator dźwigów towarowo-osobowych  osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym.
 • Konserwator układnic magazynowych.
 • Konserwator żurawi stacjonarnych.
 • Konserwator żurawi samojezdnych oraz podnośnych i przewoźnych.
 • Konserwator żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych.
 • Konserwator żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych.
 • Konserwator podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących oraz masztowych.
 • Konserwator podestów ruchomych przejezdnych oraz załadowcze, w tym do transportu osób.
 • Konserwator podestów ruchomych na pojazdach kolejowych.
 • Konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
 • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
 • Obsługa wózków jezdniowych unoszących.
 • Obsługa wózków jezdniowych naładownych.
 • Bezpieczne użytkowanie butli gazowych, w tym  ich bezpieczna wymiana.
 • Obsługa wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
 • Obsługa wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
 • Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
 • Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.
 • Obsługa dźwigów budowlanych.
 • Obsługa dźwignic linotorowych.
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.
 • Obsługa podestów ruchomych stacjonarnych.
 • Obsługa podestów ruchomych wiszących.
 • Obsługa podestów ruchomych masztowych.
 • Obsługa podestów  ruchomych przejezdnych.
 • Obsługa żurawi stacjonarnych.
 • Obsługa żurawi przewoźnych i przenośnych.
 • Obsługa żurawi samojezdnych.
 • Obsługa żurawi szynowych.
 • Obsługa żurawi wieżowych i szybkomontujących.
 • Napełnianie zbiorników przenośnych.
 • Obsługa układnic magazynowych.
 • Obsługa urządzeń do manipulowania kontenerami (UMK).
 • Obsługa wyciągów towarowych użytkowanych w pracach dekarskich.

14. Zatwierdzone programy kursów będących jednocześnie wyrażeniem zgody na jego organizowanie przez Transportowy  Dozór  Techniczny:

 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG)
 • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Obsługa wyciągów narciarskich
 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG)

15. Zatwierdzone przez Transportowy  Dozór  Techniczny programy kursów:

 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG)
 • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Obsługa wyciągów narciarskich
 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG)
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
kursy@zdz-przemysl.com
Telefon
(+48) 508 562 334