Dostawca usług - SZKOŁA COACHINGU Lilianna Kupaj

Logo SZKOŁA COACHINGU Lilianna Kupaj

4.6/5 z 117 ocen

SZKOŁA COACHINGU Lilianna Kupaj

Siedziba: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 32, 33-113 Zbylitowska Góra

NIP: 8731473237

Liczba zrealizowanych usług : 35Charakterystyka działalności firmy

 

Konferencja - Coaching w służbie oświaty,  ODN, edukatio - 95 osób, 4 godz.

MCDN ODN w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30, Tarnów 33-100

26.01.2012

 

Konferencja - Komunikacja w kulturze coachginowej, ODN, edukatio - 90 osób, 80 godz.

MCDN ODN w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30, Tarnów 33-100

13 luty 2012

 

Konferencja - Coaching menadżerski dla dyrektorów szkół, ODN, edukatio - 75 osób, 4 godz.

MCDN ODN w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30, Tarnów 33-100

20 czerwiec 2012

 

Konferencja - Coaching w pracy nauczyciela, ODN, edukatio - 90 godz.  4 godz.

MCDN ODN w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30, Tarnów 33-100

14 luty  2013

 

Konferencja - Kompetencje cooachingowe w pracy nauczyciela, ODN, edukatio - 75 osób, 4 godz.

MCDN ODN w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30, Tarnów 33-100

29.10.2013

 

Konferencja - Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela, Starostwo Powiatowe w Krakowie - 60 osób, 3 godz.

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Al. J. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

16 kwietnia 2013

 

Konferencja - Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela, Starostwo Powiatowe w Mielcu

- 80 osób, 3 godz.

Starostwo Powiatowe w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B

18 kwietnia 2013

 

Konferencja - Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

- 40 osób, 3 godz.

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

 

ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

 

19 kwietnia 2013 

 

 Kurs coachingowy  w edukacji "1 Szkoła 1 Coach" stopień zaawansowany w ramach projektu „Coaching w służbie oświaty dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców.

80 godz., 7 osób

Tarnów 33-100

Urząd Miasta Tarnowa

18.10.2013 – 15.12.2013
 

 

 

Kurs coachingowy  w edukacji "1 Szkoła 1 Coach" stopień zaawansowany w ramach projektu „Coaching w służbie oświaty dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców.

80 godz., 7 osób

Tarnów 33-100

Urząd Miasta Tarnowa

17.01.2014 – 08.03.2014

 

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie;
4 godz.; 24 osoby, Temat: Rozwijanie bezwarunkowego poczucia  wartości

Przedszkole Publiczne nr 32, ul. Długa 23, 33-100 Tarnów

 

27.06.2012

 

 

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych,  Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;

3 godz.; 24 osoby; Negocjacje I Mediacje miedzy uczniami, nauczycielami i całymi zespołami

 

 

MCDN ODN w Tarnowie
ul. Nowy Świat 30, Tarnów 33-100

 

27.11.2012

 

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie,

4 Godz.; 45 osób; „Negocjacje i Mediacje w szkole” dla uczniów, nauczycieli i zespołów klasowych.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie, ul. Kochanowskiego

 

22.11.2012

 

 

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych , Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mościach-Tarnowie;

3 godziny, 25 osób,  Warsztaty - rozwijanie kompetencji nauczycielskich 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mościcach – Tarnowie 33-101, ul. Norwida 22

 

11.12.2012

 

 

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej, Szkoła Podstawowa nr 5  w Tarnowie,

3 Godz; 35 osób; "Zarządzanie emocjami swoimi i ucznia"

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5  w Tarnowie

05.03.2013

 

 

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej,

Zespół Szkół Technicznych w Mościcach – Tarnowie,

9 godz. 45 osób, 3 warsztaty, pt. "Negocjajcje i mediacje w szkole" , "Warsztaty z wymagającymi zespołami klasowymi"

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Mościcach – Tarnowie,

 

09.03.2012

 

 

Warsztaty dla Rady Pedagogicznej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie;

15 godz., 25 osób,   5 warsztatów, pt. "Negocjajcje i mediacje w szkole" , "Warsztaty z wymagającymi zespołami klasowymi"
"Szczególne elementy w komunikacji" "Zarządzanie emocjami w klasie - praca z procesem grupowym dzieci."  "Budzenie potencjału ucznia"

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie

 

06.03.2013,
12-13.03.2013

 

 

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych,  Gimnazjum nr 2 w Tarnowie;

3 godz.; 24 osoby; Negocjacje I Mediacje miedzy uczniami, nauczycielami i całymi zespołami

 

 

MCDN ODN w Tarnowie
ul. Nowy Świat 30, Tarnów 33-100

 

27.11.2012

 

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie,

4 Godz.; 45 osób; „Negocjacje i Mediacje w szkole” dla uczniów, nauczycieli i zespołów klasowych.

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Tarnowie, ul. Kochanowskiego

 

22.11.2012

 

● Konferencja naukowo-szkoleniowa „Coaching siła i skuteczność w procesie zmiany, rozwoju oraz doskonalenia: osób, zespołów i organizacji”, Lublin 3.XII.2014

● Szkolenia w ramach projektu „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” I – V.2015

●  przygotowanie i przeprowadzenie działania typu blended learning dla zewnętrznych konsultantów wykonujących zadania związane z wspomaganiem pracy szkół – organizacja spotkań konsultacyjnych ogólnopolskiego i regionalnych oraz kursu e-learningowego w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” dla Ośrodka Rozwoju Edukacji, II-VI.2015

● Kurs „Coaching w edukacji”, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, IV-VI.2015

● Szkolenia w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim” XII.2013 – V.2014

● Szkolenia w ramach projektu „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” XII.2013 – VI.2014

● „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej XI.2013 – II.2014

● Kurs coachingowy  w edukacji "1 Szkoła 1 Coach" stopień zaawansowany w ramach projektu „Coaching w służbie oświaty dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców I – III.2014

● Kurs Coaching w edukacji w ramach projektu „Edukacyjno – zawodowy GPS – doradztwo zawodowe i coaching dla pracowników oświaty” BD Center, II-VII.2014

● Kurs dla Dyrektorów Szkół w ramach projektu „Przywództwo edukacyjne” w ramach działań Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej  e-ducaTIO, MCDN ODN w Tarnowie, III-V.2014

Akredytacja Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wpis do ewidencji placówek oświatowych Starostwa Powiatowego

Wydawanie certyfikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej

Międzynarodowa akredytacja International Associaton of Coaching - Institutes (ICI) jako Doświadczony Instytut Coachingowy (Experienced Coaching Institute ICI)

Rekomendacje_PCEN_Rzeszów_2015.pdf
referencje_ORE_2015.pdf
Referencje_FRL_2015.pdf
PCREiDN_2014_2015.pdf
Scan.pdf
akredytacja.pdf
CEIDG.pdf
1262_0001.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@szkolacoachingu.edu.pl
Telefon: (+48) 696 896 643

Ciasteczka>