Dostawca usług - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu

Logo Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu

4.7/5 z 704 ocen

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu

Siedziba: Biskupia 10a, 50-148 Wrocław

NIP: 8960004550

Liczba zrealizowanych usług : 332Charakterystyka działalności firmy

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej. Dobrą jakość realizowanych usług potwierdzają liczne referencje otrzymane od firm i instytucji, na których zlecenie prowadzone są szkolenia. Poniżej załączono dokumenty od firm, których pracownicy uczestniczyli w kursach organizowanych przez nasz zakład.

1. Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe Sp.z o.o.

  •  na kursie "Wózki podnośnikowe specjalizowane IWJO" w terminie 20.10.2014 - 31.10.2014 zostało przeszkolonych 16 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie

2. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy

  • na kursie "Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - 111" w terminie 10.02.2014 - 29.03.2014 zostało przeszkolonych 35 pracowników Spółki

3. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi

  • na kursie "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych kat. II WJO" w terminie 16.06.2015-29.06.2015 zostało przeszkolonych 2 pracowników przedsiębiorstwa
  • na kursie "Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. IIS" w terminie 29.06.2015-01.07.2015 zostało przeszkolonych 6 pracowników
  • na kursie "Obsługa podestów ruchomych przejezdnych- samojezdnych montowanych na podjeździe kat. IP w terminie 21.09.2015-24.09.2015 zostało przeszkolonych 3 pracowników

4. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bogatyni

  • na "Kursie cukierniczym" w terminie 15.05.2015-17.05.2015 zostało przeszkolonych 7 pracowników spółdzielni.

 

 

 

Akredytacje w zakresie kształcenia:

  • decyzja nr 8/A Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

- kierowców przewożących towary niebezpieczne, realizowanego w formie kursów dokształcających w wymiarze minimum 40 godzin,

- operatorów obsługujących urządzenia służące do transportu wewnątrzzakładowego prowadzonego w formie kursu "Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym" w wymiarze minimum 55 godzin,

decyzja nr 7/A Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

- kierowców przewożących towary niebezpieczne, realizowanego w formie kursów dokształcających w wymiarze 56 godzin,

- obsługi pił mechanicznych przy wykonywaniu prac leśnych, realizowanego w formie kursu "Drwal - operator pilarek" w wymiarze 150 godzin,

decyzja nr 02/A/07 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

-profesjonalna obsługa komputera z certyfikatem ECDL - realizacja w formie kursu w wymiarze minimum 400 godzin,

-przygotowanie do samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie, w tym kadry i płace, pomoc publiczna, elementy pracy w biurze rachunkowym plus blok językowy z praktyką 6-tygodniową w biurze rachunkowym - realizacja w formie kursu w wymiarze minimum 1104 godzin,

- zastosowanie komputera w działalności handlowej, obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych, etyka zawodowa i towaroznawstwa - realizacja w formie kursu w wymiarze minimum 220 godzin, 

- obsługa kadr z naliczaniem płac z przekazem elektronicznym "Płatnik" - realizacja w formie kursu w wymiarze minimum 120 godzin

decyzja nr 18/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (85 godzin),

- kurs kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych (67 godzin),

- kurs spawania blach i rur spinami pachwinowymi metoda MAG (145 godzin),

- kurs gazowego spawania blach (127 godzin),

- kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe (163 godziny),

- kurs z zakresu przedsiębiorczości (53 godziny).

 

akredytacja_OKZ_Ząbkowice.jpg
akredytacja_Wrocław_I.jpg
Grupa_PEP.jpg
KSS_Bartnica.jpg
RPK.jpg
akredytacja_OKZ_Zlotoryja.jpg
Samopomoc_Chłopska.jpg
akredytacja-Świdnica.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: dzdz@dzdz.edu.pl
Telefon: +48 71 343 46 42

Ciasteczka>