Dostawca usług - Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Logo Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

4.6/5 z 46 ocen

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku

Siedziba: al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk

NIP: 5832558844

Liczba zrealizowanych usług : 236Charakterystyka działalności firmy

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni.

Od ponad 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie i  już w 2011 roku pracodawcy uznali WSB Gdańsk za najlepszą uczelnię niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”).

STUDIA PODYPLOMOWE

Już ponad 8000 osób uzyskało dyplomy ukończenia studiów podyplomowych w WSB Gdańsk, co świadczy o dopasowaniu oferty do potrzeb osób ceniących swój rozwój i o profesjonalnej realizacji tych studiów.

SZEROKA OFERTA I WYSOKA OCENA PRAKTYCZNOŚCI

Każdego roku oferta studiów podyplomowych jest modyfikowana i wzbogacana o nowe kierunki będące odpowiedzią na zapotrzebowanie i najnowsze trendy w różnych branżach i obszarach tematycznych. 

Studia podyplomowe WSB Gdańsk są laureatem Medalu Europejskiego, przyznawanego przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.  Uczelnię doceniono za konkurencyjność, wszechstronność i dostępność studiów podyplomowych oraz ich praktyczne walory przydatne na rynku pracy. Uznano również, że poprzez urozmaicenie oferty studiów podyplomowych oraz pozyskiwanie środków z funduszy unijnych WSB w Gdańsku promuje edukacyjny wymiar udziału Unii Europejskiej w rozwoju polskiej gospodarki.

W 2011 roku ofertę studiów podyplomowych w WSB Gdańsk wzbogaciły prestiżowe studia MBA (Program Master of Business Administration), prowadzone we współpracy z University of Northampton. Studia MBA w WSB zostały bardzo dobrze przyjęte, nadal ciesząc się wielką popularnością i bardzo dobrą opinią w pomorskim środowisku biznesu. Zaledwie po trzech latach od wprowadzenia studiów MBA uzyskały one kategorię Klasy profesjonalnej w rankingu programów MBA SEM Forum 2016 (http://semforum.org.pl/). W publikowanym przez „Perspektywy” rankingu najlepszych w Polsce programów MBA studia Master of Business Administration General WSB Gdańsk zajmują 9 miejsce w kategorii „Studenci” i 10 w kategorii „Cechy merytoryczne”.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe WSB Gdańsk są najczęściej wybierane spośród tego rodzaju studiów oferowanych przez uczelnie niepubliczne w województwie pomorskim. Zgodnie z zestawieniem GUS dotyczącym udziału w rynku studiów podyplomowych, WSB Gdańsk plasuje się zaraz za Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską. Każdego roku w WSB Gdańsk studiuje coraz więcej słuchaczy studiów podyplomowych. 

Każdej jesieni w WSB na studiach podyplomowych rozpoczyna naukę ponad 900 słuchaczy. Część z nich to absolwenci studiów I, II stopnia, czy nawet studiów podyplomowych – ich powtórny wybór WSB  Gdańsk jest ważnym wyróżnieniem, bo świadczy o zadowoleniu z dotychczasowej edukacji w tej uczelni.  

Osoby, które po raz pierwszy decydują się na studia w WSB Gdańsk, kierują się atrakcyjnością oferty, praktycznością i komfortem nauki, ale przede wszystkim opiniami absolwentów, pracodawców i wykładowców.

Z regularnie prowadzonych badań wynika, że aż 8 na 10 słuchaczy poleciło już studia podyplomowe w WSB Gdańsk innej osobie, a studia MBA są polecane przez 90% słuchaczy. Słuchacze bardzo wysoko ocenili przede wszystkim atrakcyjność studiów podyplomowych, dostosowanie programu studiów do wymogów pracodawców i rynku pracy, a także praktyczny charakter zajęć, w tym otwartość na dyskusję, czy wymianę doświadczenia wśród słuchaczy

PARTNERZY BIZNESOWI

Aby studia podyplomowe i szkolenia WSB Gdańsk były przydatne na rynku pracy, duża część oferty edukacyjnej powstaje we współpracy z organizacjami branżowymi i przedsiębiorstwami, np.:

 • Akademią Języka Polskiego
 • Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

 • Bałtyckim Stowarzyszeniem Tłumaczy 

 • IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.

 • E-detektywi i Analitycal Solutions Sp. z o.o.

 • Fundacją Marka Kamińskiego

 • Gdańskim Urzędem Pracy

 • Gminą Miasta Sopotu

 • PURO Hotels

 • HPR GROUP

 • Hotelem SPA Dr Irena Eris 

 • Instytutem Audtorów Wenetrznych IIA Polska

 • LeanQ Team Sp z o.o.o

 • IPMA – International Project Management Association POLSKA 

 • Life Tube Sp. z o.o. 

 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa Wybickiego 

 • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP

 • PKS Gdańsk-Oliwa SA

 • Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych

 • Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich

 • Altkom Akademia 

 • Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych

 • Solutions of Human Resources 

 • VS DATA

 

WSB w Gdańsku zrealizowała  studia podyplomowe zamawiane dla pracowników firm i instytucji państwowych takich, jak np.:

 • Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – studia z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dla kadry kierowniczej komend województwa pomorskiego, 

 • Urząd Marszałkowski – Studia Menedżerskie dla kadry kierowniczej,

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kartuzach – studia Resocjalizacja i Socjoterapia dla nauczycieli tegoż ośrodka,

 • Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach – studia z Oligofrenopedagogiki edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane dla nauczycieli z powiatu kartuskiego i powiatów ościennych,

 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku – studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego i szkolenia.

 

SZKOLENIA

20-letnie doświadczenie edukacyjne WSB Gdańsk i sukcesy w kształceniu aktywnych zawodowo osób dorosłych odzwierciedla oferta szkoleń opracowana w oparciu o najwyższe standardy wynikające z potrzeb rynku pracy

W odpowiedzi na te potrzeby realizujemy szkolenia oraz kursy otwarte, kierowane do przedsiębiorców oraz osób indywidualnych, w tym pożądane na rynku pracy szkolenia certyfikowane.


WSB Gdańsk organizuje szkolenia, wykorzystując swoje najważniejsze atuty

 • umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby rynku, 
 • zróżnicowana oferta szkoleń otwartych i zamaiwanych, 
 • duży zespół doświadczonych trenerów, dydaktyków i praktyków – ekspertów z kilkuletnim doświadczeniem w realizacji szkoleń i studiów podyplomowych
 • ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji studiów podyplomowych i szkoleń, 
 • szerokie doświadczenie w organizacji szkoleń otwartych i zamawianych,
 • kilkuletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dofinansowanych z EFS.

 

WSB Gdańsk stosuje przyjazne techniki szkoleniowe:

 • forma warsztatowa,
 • case study,
 • dyskusja,
 • symulacja sytuacji rynkowych,
 • grywalizacja.


W ofercie WSB Gdańsk znajdują się kursy językowe branżowe oraz kursy umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu, np. LCCI – WSB Gdańsk jest autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).

Wybrane szkolenia realizowane są we współpracy z zagraniczną uczelnią partnerską - Franklin University w oparciu o materiały dydaktyczne i metodologię tej amerykańskiej uczelni. Uczestnicy tych szkoleń mogą uzyskać certyfikat Franklin University.  

Tematyka szkoleń otwartych oferowanych przez WSB Gdańsk:

 • Administracja i Bezpieczeństwo
 • Finanse i Bankowość
 • Logistyka
 • Prawo i podatki
 • Pedagogika i Psychologia
 • HR/Kadry i płace
 • Kompetencje menedżerskie
 • Zarządzanie
 • Nieruchomości
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Marketing i PR
 • Informatyka
 • Szkolenia i kursy językowe
 • Rozwój osobisty
 • Zdrowie i Uroda

 

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE ZAMAWIANE

Firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami lub studiami dla większej liczby swoich pracowników mają możliwość uzyskania oferty przygotowanej zgodnie z ich potrzebami
Zajęcia, w zależności od decyzji organizacji zlecającej usługę, odbywać się mogą na terenie uczelni, w siedzibie tej organizacji lub w innym wyznaczonym miejscu, np. w hotelu.

W ramach usługi szkoleń i studiów podyplomowych zamawianych oferujemy:

 • diagnozę potrzeb poprzedzoną profesjonalną analizą (doradztwo/consulting),
 • najlepszych ekspertów z wybranych dziedzin opracowujących program kształcenia pracowników i realizujących zajęcia,
 • otwartość oraz pełną współpracę w dopracowaniu formy i zakresu realizowanego programu edukacyjnego,
 • elastyczność podczas ustalania terminów, form i miejsc realizacji zajęć (dowolne miejsce w Polsce),
 • zapewnienie rozwoju pracowników w ściśle określonym kierunku,
 • doradztwo poszkoleniowe, analizę firmy po zrealizowanym szkoleniu i ocenę efektów,
 • ustalaną indywidualnie cenę.

 

CERTYFIKATY

W ofercie wielu kierunków studiów podyplomowych i niektórych szkoleń jest możliwość zdobycia certyfikatów istotnych dla rozmaitych branż, np.:

 • WSB Gdańsk jest autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) zapewniającym każdemu możliwość przygotowania do egzaminu i uzyskania certyfikatu LCCI,
 • absolwenci kierunku Tester Oprogramowania otrzymują wiedzę pozwalającą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB Foundation Certificate in Software Testing w ramach egzaminu organizowanego przez WSB w Gdańsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych,
 • absolwenci kierunku Programista aplikacji mobilnych otrzymują wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 lub Zend Certified PHP Engineer oraz Developing ASP. NET MVC Web Applications
 • absolwenci kierunku Administrator sieci i systemów IT - Cisco Certified Network Engineer otrzymują certyfikat CCNA
 • absolwenci kierunku Zintegrowany system informatyczny SAP ERP otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia SAP wydany przez WSB Gdańsk na podstawie licencji SAP,
 • absolwenci kierunku Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw otrzymują certyfikaty SAP i ELSE
 • absolwenci kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy otrzymują certyfikat ukończenia  szkolenia Auditora wewnętrznego BHP wydany przez PRS Certyfikacja oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia Pierwszej Pomocy,
 • słuchacze wybranych kierunków podyplomowych i szkoleń mogą uzyskać certyfikaty amerykańskiej uczelni Franklin University.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku uzyskała pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która jest jedyną w Polsce prawnie umocowaną instytucją zajmującą się oceną jakości kształcenia:

Organ oceniający Treść oceny

Kierunek kształcenia

Numer oceny Data oceny
Polska Komisja Akredytacyjna Pozytywna ocena kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość  na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku          Finanse              i  rachunkowość (studia I i II stopnia)                       300/2011                       2011-05-05
Polska Komisja Akredytacyjna Pozytywna ocena programowa na kierunku Ekonomia na Wydziale   Ekonomi i Zarządzania w Gdyni          Ekonomia                       139/2014                       2014-04-03
Polska Komisja Akredytacyjna Pozytywna ocena kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Logistyka na Wydziale Finansów i Zarządzania w Gdańsku          Logistyka                       450/2015                       2015-06-25
Polska Komisja Akredytacyjna Pozytywna ocena kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Logisyka na Wydziale Ekonomi i Zarządzania w Gdyni          Logistyka                       451/2015

                      2015-06-25

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada międzynarodową akredytację wydawaną
przez International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE). Akredytacja IACBE jest swoistym certyfikatem jakości, potwierdzeniem spełnienia przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest uczestnikiem programów Oracle Academic Initiative oraz Microsoft IT Academy Advanced.

DCT.pdf
FINES.pdf
BRAND_LEADER.pdf
SP.pdf
BCC_SP.pdf
LCCI_Approval_Certificate_2015.PDF
Accreditation_IACBE_for_WSB_University_in_Gdansk.pdf
PUP_Gdynia_-_referencje.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: rur@wsb.gda.pl
Telefon: (+48) 585 227 555

Ciasteczka>