Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Możliwość dofinansowania
Logo Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
Usługa szkoleniowa / Studia podyplomowe
Liczba zrealizowanych usług: 278
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa)

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 146. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 lipca 1998 roku.

Z dniem 3.04.2023 r. w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej i wysokich ocen w 8 dyscyplinach WSB w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu zostały Uniwersytetami WSB Merito, a WSB w Warszawie zmieniła nazwę na Uczelnia WSB Merito.

Status uniwersytetu sprawił, że uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach naukowych oraz umożliwił rozszerzenie naszej oferty dydaktycznej o kierunki, które jeszcze lepiej odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy. 

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej Uczelni znajdują się wydziały:

  • Wydział Finansów i Zarządzania,

  • Wydział Ekonomiczny w Opolu Filia Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00124/2022.

Nasza misja brzmi: „Z ludźmi takimi jak Ty ucz się ciekawych rzeczy w inspirujących warunkach”. Tworzymy innowacyjne i inspirujące możliwości współpracy i rozwoju, odpowiadające wyzwaniom zmieniającego się świata oraz potrzebom naszych studentów, pracowników i partnerów. Jak to robimy?

  • przy kierunkach studiów działają Rady Biznesu, w których uczestniczą firmy i instytucje związane z daną branżą (np. logistyczną) – dzięki temu mamy dostęp do najświeższych danych rynkowych, możemy szybko reagować czy prognozować trendy i na tej podstawie budować programy studiów 
  • kładziemy nacisk na praktyczne nauczanie oraz innowacyjność – zajęcia na specjalnościach logistyki i informatyki odbywają się w laboratoriach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień w małych i dużych przedsiębiorstwach, np.: laboratorium transportowe RFID, laboratorium grafiki inżynierskiej, Microsoft IT Academy, laboratorium iMAC czy pierwsze w Polsce laboratorium SAP Next-Gen
  • wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów weryfikujemy przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających kompetencje społeczne
  • na wybranych przedmiotach jedną z form kształcenia stanowią symulacje biznesowe – ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą 

Najczęściej wybierana uczelnia na Dolnym Śląsku

W opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 Wyższe Szkoły Bankowe po raz kolejny zajęły czołowe miejsca w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. Wyniki pokazują, że Wyższa Szkoła Bankowa to marka niepublicznej uczelni, która cieszy się największym w Polsce zaufaniem kandydatów.

Ponadto Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu kolejny rok z rzędu jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku.

Ranking "Perspektywy"

W 2022 roku w ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy” znaleźliśmy się w pierwszej 3 najlepszych niepublicznych uczelni wyższych na Dolnym Śląsku. 

Sukces programu MBA

„Perspektywy” co roku oceniają również studia Master of Business Administration. W 2021 roku program Franklin University MBA (FUMBA) znalazł się na 3 miejscu na Dolnym Śląsku.

Jedna z najbardziej zaufanych uczelni w kraju

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu znalazła się w pierwszej 10. niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu Uczelnie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 przeprowadzonym na podstawie ogólnopolskiego badania przez Fundację na rzecz reputacji „Premium Brand”. Uzyskana pozycja uprawnia nas do posługiwania się tytułem Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.

Ambasador Polskiej Gospodarki 2017

Zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym tytułem Partnera Firm Zagranicznych przyznanym w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki organizowanego przez Business Centre Club.

Współpraca z biznesem

Jesteśmy uczelnią, która łączy sferę biznesową z akademicką. Współpraca z firmami pozwala nam być na bieżąco z aktualnymi trendami na rynku pracy, a jednocześnie spełniać oczekiwania studentów dotyczące przyszłej kariery.

Poznanie wymagań pracodawców umożliwia nam dopasowanie programu zajęć do zmieniających się realiów rynku, a tym samym lepsze przygotowanie naszych absolwentów do podjęcia nowych wyzwań.

Kongres Firm Rodzinnych od 5 lat we Wrocławiu

Kongres Firm Rodzinnych jest wspólnym dziełem środowiska biznesowego, samorządowego i akademickiego, jedynym i pierwszym na Dolnym Śląsku wydarzeniem o tej skali i wadze merytorycznej adresowanym do osób prowadzących firmy rodzinne, przyszłych sukcesorów oraz pracowników tych firm i wszystkich zainteresowanych tematyką firm rodzinnych.

Ideą kongresu jest dzielenie się doświadczeniami i unikalnym know how, wiedzą specjalistów reprezentujących instytucje dostarczające rozwiązania dla biznesu rodzinnego oraz inspirowanie do rozwoju firmy. Chcemy być również platformą to nawiązywania kontaktów biznesowych.

Instytut Współpracy z Biznesem

Instytut Współpracy z Biznesem od 2013 r. odpowiada za relacje z pracodawcami oraz organizacjami. Dyrektorem IWB w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu jest prof. dr hab. Marian Noga, wykładowca WSB we Wrocławiu, ekspert w Narodowym Centrum Nauki, były członek Rady Polityki Pieniężnej, komentator ekonomiczny TVN, a także ekspert Komisji Europejskiej programu Team Europe.

Studia podyplomowe

Wysoka jakość kształcenia, aktywne formy prowadzenia zajęć,  wykładowcy, którzy są specjalistami w poszczególnych branżach, oraz przyjazna organizacja studiów – to wszystko sprawia, że studia podyplomowe w WSB są ciekawe i praktyczne. Dzięki temu słuchacze  w sposób efektywny zwiększają swoją wiedzę, ucząc się tego,  jak wykorzystywać ją w życiu zawodowym. Umiejętności zdobyte na studiach podyplomowych na Uniwersytecie WSB Merito podnoszą wartość absolwentów na rynku pracy i pomagają im osiągać zamierzone cele. Dyplom Uniwersytetu WSB Merito to atut  w karierze zawodowej.

Praktyczne zajęcia

Większość zajęć na Uniwersytecie WSB Merito to warsztaty, podczas których słuchacze mogą nie tylko czerpać z wieloletniej praktyki wykładowców, ale też mają możliwość wymiany doświadczeń i opinii. Ponadto omawiane podczas zajęć konkretne przypadki biznesowe (case studies) uczą bezpośredniego zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i niejednokrotnie mogą posłużyć za pomocną wskazówkę w ich pracy zawodowej.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami