Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka

Możliwość dofinansowania
ul. Skowrończa 2/1
44-100 Gliwice
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 122
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Realizowane projekty:

1. "Kariera na start"- 08.2017 r. 12.2017 r.- Wspólpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu

- udzielenie wsparcia psychologicznego, doradczego, coachingowego dla 25 osób wchodzacych na rynek pracy- 250h

2. " Aktywna mama"- 05.2017 r. - 09.2017 r. - Wspólpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu

- udzielenie wsparcia psychologicznego, doradczego, coachingowego dla 11 kobiet wchodzacych na rynek pracy- 220 h

- szkolenie z zakresu rozwoju osobistego 184h

3. " Wypracuj marzenia"-  Wspólpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu

- udzielenie wsparcia psychologicznego, doradczego, coachingowego dla 11 kobiet wchodzacych na rynek pracy- 220 h

- szkolenie z zakresu rozwoju osobistego 168h

4. Wspólpraca z firmami w realizowaniu projektów rozojowych

-  Spectrum Katowice:

 • " Ku lepszej szychcie"- szkolenia grupowe (7 warsztatów), doradztwo indywidualne (26 godzin)
 • " Śląska Akademia Handlowca"- doradztwo indywidualne 90 oraz 120 godzin rekrutacyjnych
 • Szkolenie w ramach Usług rozwojowych- Wypalenie zawodowe i automotywacja (16godzin)
 • Spotkania coachingowe (10 spotkań)

- Tenis Arena Gliwice przeprowadzenie 400 godzin doradczych, coachingowych, szkoleniowych

- A4e Zabrze przprowadzenie 750 godzin  doradzczych, coachingowych

- Markol Katowice przeprowadzenie  2000 godzin szkoleniowych oraz 900 godzin szkolenie z zakresu rozwoju osobistego

- Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu przeprowadzenie 1700 godzin dradczych

Certyfikat Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Kwalifikację:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, kierunek doradca zawodowy

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Psychologia dla Magistrów, kierunek psychologia, specjalizacja: Psychologia rozwoju osobistego. Coaching

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, kierunek Coaching

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika  opiekuńczo – wychowawcza

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Ochroną Pracy, Wydział Zarządzania, kierunek psychologia w biznesie

Certyfikaty:

 • Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej
 • psychologia sądowa
 • mediator rodzinny
 • odporność psychiczna wraz z licencją MTQ48
 • kurs z zakresu przeprowadzania rekrutacji i selekcji
 • kurs rozwoju umiejętności trenerskich
 • kurs z kreatywnego myślenia
 • kurs pedagogiczno – metodyczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu uprawniający doprowadzenia szkoleń zawodowych
 • uprawnienia do wykonywania testu WOPZ (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych)
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
apirca.lewicka@gmail.com
Telefon
(+48) 510 897 316