EWA MUKOID INSTYTUT MUKOID KOMUNIKACJA DLA ROZWOJU

Możliwość dofinansowania
ul. Kazimierza Pużaka 3
31-316 Kraków
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 37
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju dostarcza skutecznych technik i narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego Ludzi, Projektów, Zespołów i Przedsięwzięć. Jesteśmy zespołem praktyków: coachów, trenerów, mentorów i konsultantów, pracujących nad wspólnym celem – realizacją zamierzeń naszego klienta i jego satysfakcją – przestrzegając najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.

Flagowymi produktami Instytutu Mukoid są kursy  "Praktyczne Studia Coachingu"  na poziomie podstawowym –  Level 1 oraz na poziomie zaawansowanym – Level 2, które przygotowują do wykonywania zawodu coacha oraz zdobycia międzynarodowego certyfikatu International Coach Federation. Od 2020 roku prowadzimy kursy online. Do tej pory wyszkoliliśmy ponad 500 coachów, a także menadżerów i praktyków innych obszarów, którzy kompetencje coachingowe stosują dla potrzeb swoich specjalizacji. Z naszych szkoleń w zakresie coachingu zespołowego oraz coachingu grupowego korzystają wiodące organizacje biznesowe oraz instytucje publiczne. Dostarczamy najwyżej jakości usługi coachingu indywidualnego, zespołowego i grupowego.

Współdziałamy z renomowanymi uczelniami oraz organizacjami takimi jak International Coach Federation, Izba Coachingu, Team Coaching International czy European Mentoring & Coaching Council.

Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju od 2007 roku dostarcza Osobom i Organizacjom skutecznych technik i narzędzi rozwoju poprzez komunikację, m.in. coaching, mentoring, warsztaty szkoleniowe i rozwojowe oraz zaawansowane programy w zakresie kształtowania i oceny kompetencji i zarządzania kapitałem ludzkim. Posiadamy najwyższy stopień akredytacji globalnej organizacji coachingowej International Coach Federation (Level 2), nasi współpracownicy legitymują się międzynarodowymi akredytacjami ICF na poziomie Master i Professional oraz korzystają z nowoczesnych licencjonowanych narzędzi takich jak Global Leadership Assessment, Team International Assessment, Way to Improve oraz posiadają kwalifikacje renomowanych programów takich jak WIAL Action Learning, Team Coaching HPR Grou, Corporate Coach U & Coaching Clinic, Ericson International, Opus Consultancy.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
instytut@mukoid.com
Telefon
(+48) 690 860 188