Dostawca usług - English Colours Group Sp. z o.o.

Logo English Colours Group Sp. z o.o.

4.5/5 z 467 ocen

English Colours Group Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Henryka Sienkiewicza 5/66, 15-092 Białystok

NIP: 5422959779

Liczba zrealizowanych usług : 385Charakterystyka działalności firmy

English Colours jest szkołą jezykową działającą na terenie Białegostoku od roku 2006. Szkoła zajmuje się nauczaniem ogólnego języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; przygotowaniem do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego, przygotowaniem do egzaminów państwowych: FC, CAE, CPE, TOEiC; jak również nauczaniem języka specjalistycznego (biznes, język medyczny, techniczny, informatyczny itp.). Są to usługi edukacyjne na wysokim poziomie, co potwierdza ścisła certyfikat jakości TGLS, referencje naszych klientów instytucjonalnych, ścisła współpraca z wydawnictwami: Oxford, Longman i Macmillan, zarówno w kwestii doboru odpowiednich materiałów dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli jak i konsultacji metodycznych.

Szkoła świadczy także usługi tłumaczeniowe (tłumaczenia zwykłe, przysięgłe, ustne)

 

Kadra zatrudniona w naszej szkole to osoby pełne pasji, energii, kreatywności - wyłącznie z wyższym wykształceniem filologicznym w zakresie nauczania języka obcego, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy nauczyciela, regularnie dokształcający się. Na życzenie możemy przesłać Państwu cv naszych lektorów.

Właściciel – jednocześnie dyrektor metodyczny szkoły - jest doświadczonym metodykiem (12 lat pracy w szkole publicznej oraz na kursach językowych). Posiada również kilkuletnie doświadczenie w pracy jako konsultant metodyczno-handlowy w firmie Polanglo, która jest wyłącznym dystrybutorem wydawnictwa Oxford University Press w Polsce.

 

Doświadczenie w realizacji projektów EU:

Od stycznia 2010 do grudnia 2010 szkoła była podwykonawcą (prowadzenie zajęć z języka angielskiego) w ramach projektu „Konkurencyjni na podlaskim rynku pracy” (Prior. VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Zajęcia zakończyły się testem sprawdzającym, którego średnia wyniosła 4,23. Natomiast ogólna ocena na zakończenie kursu wyniosła 4,7.

Od listopada 2010 do marca 2012r szkoła była podwykonawcą (prowadzenie zajęć z języka angielskiego) w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników - Telemarketer „ (Prior. VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Szkolenie zakończyło się w marcu 2012r. Ukończyło je 120 osób.

Od lutego 2012r do września 2013r. szkoła samodzielnie realizowała projekt „Specjalista do spraw sprzedaży – profesjonalny handlowiec” (Prior. VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Projekt objął wsparciem 40 osób w wieku 50+. We wrześniu 2013r zakończono realizację 102 godzin szkolenia z języka angielskiego dla każdej grupy. Średnia ocena to 4,9.

Od października 2012r. do listopada 2013r. samodzielnie zrealizowaliśmy projekt „„Modern marketing – angielski w promocji i reklamie” (Priorytet IX Regionalne kadry gospodarki, Działanie 9.6 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 9.6.2 Wspracie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Projekt obejmował 120 godzin zajęć z języka angielskiego dla 100 osób. Projekt zakończył się egzaminem zewnętrznym z języka angielskiego TOEiC. 

 

Firmy, w których prowadziliśmy lub prowadzimy szkolenia językowe to: Cefarm Białystok, Net sp. z o.o., Bajt sp. z o.o., Biazet S.A., Nordhus S.A, Unibep S.A., Sokółka Okna i Drzwi, Legrand, Wojewódzki Urząd Pracy, Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Sąd Rejonowy w Siemiatyczach, Biatrans, Intrum Justitia, British & American Tobacco Augustów, Kontri Sp. z o.o., Arsenal Sp. z o.o., ACT - Advanced Corporate Training, Samasz Sp. z o.o., Promostal, Lang, James Cook Languages, Ecotech, SMP, Multicco, Teknoven.

Szkoła posiada certyfikat jakości usług TGLS Quality Alliance.

Dnia 1 lutego 2015r. Szkoła została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych (poz. 368), prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

Dnia 27 listopada 2015r. Szkoła, jako instytucja szkoleniowa, została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr ewidencyjny: 2.20/00066/2015) prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Szkoła posiada certyfikaty potwierdzające współpracę ze szkołami językowymi w Europie, jak również na świecie, i świadczy usługi w zakresie organizacji:

- zagranicznych kursów językowych dla osób dorosłych i młodzieży (Wielka Brytania, Malta, USA, Kanada, Hiszpania, Kuba i inne)

- zagranicznych obozów językowych dla dzieci i młodzieży (Wielka Brytania, Malta, USA, Kanada, Hiszpania, Kuba i inne) 

Certyfikat_ETS.pdf
SKMBT_22317110314000-1.pdf
20171113174142.pdf
20171114180848.pdf
Referencje_CPiR.jpg
Samasz.jpg
Dobrzyniewo.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: ec@englishcolours.pl
Telefon: (+48) 667 665 694

Ciasteczka>