Dostawca usług - Fundacja ITFF

Logo Fundacja ITFF

4.7/5 z 3632 ocen

Fundacja ITFF

Siedziba: Grzegorza Piramowicza 11/13/-, 90-254 Łódź

NIP: 9820358225

Liczba zrealizowanych usług : 544Charakterystyka działalności firmy

International Trainers and Facilitators Federation jest organizacją działającą na rynku usług rozwojowych od 2009 roku (początkowo pod nazwą 11 Muz Innowacje w Kulturze). Główną osią naszej działalności jest wspieranie, zrzeszanie i reprezentowanie trenerów oraz facylitatorów w Europie. 

Działania ITFF poświęcone są zarówno wzmacnianiu profesji szkoleniowców poprzez dostarczenie niezależnej struktury akredytacji, szkoleń, programów oraz standardów, jak i ich klientów – biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Przez lata zrealizowaliśmy ponad 80 edycji Kursu Trenerskiego I stopnia, które ukończyło ponad 750 certyfikowanych trenerów.

Jesteśmy przekonani, że do każdej zmiany potrzebne są odpowiednie narzędzia. Eksplorujemy je, sięgając do źródeł z Europy i Stanów Zjednoczonych i podajemy tym, którzy potrzebują zmiany w obszarach wiedzy, umiejętności lub postaw. Wykorzystujemy, badamy, odkrywamy i promujemy metody i techniki, które warto wykorzystywać w Polsce.

Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać działalność i swoich pracowników. Dla każdego przedsiębiorcy przygotowujemy program rozwojowy “szyty na miarę” w oparciu o badanie potrzeb.

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte podnoszące kompetencje przedsiębiorców i organizacji w kluczowych obszarach, m.in.: marketing, social media, zarządzanie, HR, mediacje i negocjacje, rozwój kompetencji managerskich i społecznych.

W 2015 roku uzyskaliśmy akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty, potwierdzającą jakość realizowanego programu kształcenia trenerów (Kurs Trenerski I stopnia).

Od 2017 roku jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, dobrymi praktykami i standardami rynku szkoleniowego.

W 2019 roku zdobyliśmy wyróżnienie w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń, kursów i projektów szkoleniowych, które spełniają międzynarodowe standardy wyznaczone przez normy. Regularne audyty potwierdziły spełnianianie przez ITFF wymagań normy. Stawia to przed nami wyzwanie ciągłego podwyższania jakości naszej pracy oraz standaryzacji obsługi klienta.

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO ISO 9001:2015 Quality management system, co oznacza, że nasza placówka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie szkoleń, kursów, doradztwa i projektów szkoleniowych.

Posiadamy akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty na Kurs Trenerski I stopnia, co oznacza, że nasza placówka zapewnia

  • odpowiednią bazę dydaktyczną,
  • bazę lokalową,
  • wykwalifikowaną kadrę, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, a praca jej jest na bieżąco oceniana,
  • ewaluację kształcenia, której wyniki służą do modyfikacji programów kursów i organizacji nauczania.

Ponadto jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz  działamy zgodnie ze standardem usługi szkoleniowej.

Referencje_KTI_-_CRIS.pdf
Referencje_KTI_-_ECOENERGIA.pdf
Referencje_KTI_-_MELLON_POLAND.pdf
Referencje_KTI_-_PUP_Mikołów.pdf
Referencje_KTI_-_Małe_Kilometry.jpg
ITFF_-_11_MUZ_-_Certyfikat_PIFS.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@itff.eu
Telefon: 422988216

Ciasteczka>