Dostawca usług - MJP Investments Payne Matthew

Logo MJP Investments Payne Matthew

4.3/5 z 1605 ocen

MJP Investments Payne Matthew

Siedziba: ul. Władysława Jagiełły 2, 32-400 Myślenice

NIP: 6751195243

Liczba zrealizowanych usług : 1457Charakterystyka działalności firmy

Szkoła języków obcych McGregor Language Schools istnieje na rynku od 2006r. i z dużym powodzeniem naucza języków obcych zarówno klientów indywidualnych, jak również prowadzi profesjonalne szkolenia dla firm. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego Szkoła McGregor przeprowadziła kursy językowe dla ponad 6000 kursantów.

Szkoła McGregor prowadzi kursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych, przedsiębiorstw i instytucji z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego na wszystkich poziomach, od poczatkującego poziomu znajomości języka do wysoko zaawansowanego. 

U podstaw naszej działalności leży przekonanie, iż zadaniem firmy szkoleniowej jest nie tylko samo przeprowadzenie kursu na określonym poziomie. Naszą misją jest świadczenie kompletnych usług z uwzględnieniem wytyczenia jasnych celów kursu, porównania wyników oraz sprawdzenia rezultatów, aby odpowiedzieć na potrzeby naszych kursantów lub firmy zlecającej szkolenie.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych kursantów jak i najlepiej dostosować kursy do ich potrzeb, oferujemy zajęcia grupowe lub indywidualne z zakresu języka ogólnego, biznesowego lub przygotowujące do egzaminów językowych.

Szkoła McGregor oferuje również szeroki wachlarz kursów specjalistycznych, rozwijanych we współpracy z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami od początku naszego funkcjonowania na rynku. Kursy te obejmują  m.in.: marketing, produkcję, sprzedaż, finanse i księgowość, prawo, a także informatykę.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu cały czas doskonalimy metody nauczania oraz dostosowujemy się do zmian zachodzących w otoczeniu poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań (e-learning, online). Wszyscy kursanci otrzymują dostęp do biblioteki i medioteki, a także do platformy internetowej Szkoły, gdzie znajdą oprócz informacji na temat przerobionego materiału, dodatkowe pomoce naukowe, które pomogą im poszerzyć ich wiedzę.

Szkoła McGregor jest dumnym członkiem partnerskiego programu British Council Addvantage, od samego początku jego istnienia i obecnie przystąpiliśmy do jego 9 edycji. Przygotowujemy kursantów w pełnym zakresie do egzaminów ogólnych jak i biznesowych, a w roku 2015 uzyskaliśmy 100% zdawalność wśród wszystkich kursantów szkół McGregor, którzy podjęli się zdawania powyższych egzaminów.

Od roku 2015 Szkoła McGregor jest Akredytowanym Centrum Metody Teddie Eddie, programu nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat, którego głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Zajęcia pełne są prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest przez to co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki. 

Pierwszym celem Programu Teddy Eddie jest zachęcenie dzieci, aby polubiły naukę języka obcego, chętnie przychodziły na lekcje i pewnie czuły się w środowisku innych dzieci. Zajęcia pełne gier i zabaw sprawiają, że tematyka zajęć jest bliska dzieciom, dzięki czemu nigdy się nie nudzą.

Lekcje prowadzone są przez lektorów, którzy przechodzą specjalny cykl szkoleń i znajdują się pod stałą opieką metodyczną.

Ponadto bardzo ważnym aspektem Programu Teddy Eddie jest kontakt lektora z rodzicami, którzy mogą liczyń na: lekcje otwarte, emaile z informacjami na temat przerabianego materiału oraz propozycjami powtórek z dzieckiem w domu, cotygodniowy kontakt za pośrednictwem platformy internetowej Szkoły, regularne, ustne informacje dla rodziców ma temat postępów grupy, czy indywidualnych dzieci udzielanie po zajęciach oraz pisemne raporty o postępach dziecka (co semestr).

Dbamy również o to, aby nasza kadra wciąż podnosiła swoje umiejętności i kompetencje poprzez regularny udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych, a także udział w najważniejszych wydarzeniach branży językowej (Konferencja PASE Young Learners, Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL).

W roku 2016 Szkoła McGregor wraz z Wydawnictwem Macmillan Education zorganizowała bezpłatną konferencję dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego „1st Myślenice English Teachers’ Conference”, aby umożliwić jak największej liczbie lektorów i nauczycieli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego przygotowania i prowadzenia lekcji języka angielskiego. Konferencja, a zwłaszcza szkolenie przeprowadzone przez uznanego trenera metodycznego dr. Grzegorza Śpiewaka, okazała się wielkim sukcesem, który chcielibyśmy powtórzyć, dlatego też planujemy cyklicznie organizować podobne szkolenia.

W najbliższej przyszłości (listopad 2016) Szkoła McGregor planuje również wziąć udział w kolejnej edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego i przetestować mieszkańców Myślenic, Limanowej, Wadowic i Bochni z ich znajomości języka angielskiego.

Oprócz sukcesów z zakresu nauczania języków obcych, Szkoła McGregor może pochwalić się następującym doświadczeniem z zakresu organizacji i realizacji szkoleń dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej:


- Byliśmy podwykonawcą w dofinansowanym  projekcie dla osób bezrobotnych  (18-64 lata) przygotowanym  przez OHP w Krakowie (64 osób) i Urząd Pracy w Myślenicach (18 osób), prowadziliśmy z własnej inicjatywy bezpłatne zajęcia z język angielskiego dla osób bezrobotnych. 

- Zrealizowaliśmy projekt dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z powiatach limanowskim, myślenickim, krakowskim i m. Kraków z zakresu języka angielskiego i szkoleń miękkich, zakończonym uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu języka angielskiego TOEIC (Poddziałanie 8.1.1 POKL, 120 osób z 90 mikro i małych przedsiębiorstw, wartośćprojektu: 853 823,20 zł; okres realizacji 01.11.2010-31.10.2012).

- Byliśmy partnerem w projekcie ogólnopolskim (Poddziałanie 2.1.1 POKL) z zakresu szkoleń języka obcego dla pracowników spółek GMW (4 duże przedsiębiorstwa, wartość projektu 706 124,00 zł).

-  Byliśmy partnerem w projekcie dla mikro i małych przedsiębiorstw z Małopolski (Poddziałanie 8.1.1 POKL, 180 osób ze 120 mikro i małych przedsiębiorstw) z zakresu języka angielskiego i szkoleń miękkich, zakończonym uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu języka angielskiego TOEIC (wartość projektu 811 969 zł; okres realizacji. 01.11.2010-31.05.2012).

- Zrealizowaliśmy projekt dla osób bezrobotnych  po 50 r.ż. z powiatach: nowosądeckim, myślenickim i wadowickim (Poddziałanie 6.1.1 POKL, 140 osób, wartość projektu 1 520 244,54 zł; okres realizacji 01.09.2012 - 30.05.2014) z zakresu doradztwa zawodowego, języka angielskiego i kursu komputerowego ECDL, szkoleń zawodowych i praktyk zawodowych. Szkolenia zakończane uzyskaniem zewnętrznych certyfikatów.

- Zrealizowaliśmy projekt dla bezrobotnych absolwentów w wieku 15-27 lat z Małopolski (Poddziałanie 6.1.1 POKL, 240 osób, wartość projektu 2 513 468,94 zł; okres realizacji 01.09.2013 - 30.05.2015) z zakresu doradztwa zawodowego, języka angielskiego i kursu komputerowego ECDL, szkoleń zawodowych i staży zawodowych. Szkolenia zakończane uzyskaniem  zewnętrznych certyfikatów.

- Zrealizowaliśmy projekt dla osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 25-64 lata z Małopolski, z niskimi kwalifikacjami z terenów wiejskich i miast do 50 tys. z zakresu szkoleń językowych (angielski lub niemiecki) i szkoleń komputerowych ECDL Start, zakończonych uzyskaniem certyfikatów zewnętrznych i ECDL  (Poddziałanie 9.6.2 POKL, 570 osób, wartość projektu 1 324 444,37 zł, okres realizacji 02.01.2014 - 31.12.2014).

- od 2017 roku realizujemy szkolenia w ramach projektu Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa oraz ŁapSkilla

- od 2018 roku realizujemy szkolenia w ramach projektu Małopolskie Bony Szkoleniowe, nastepnie Mbony Plus, Sądeckie Bony Rozwojowe, Podhalańskie Bony, System Wczesnego Ostrzegania

Wszystkie cele i rezultaty założone w tych projektach zostały osiągnięte, a projekty rozliczone.

Szkoła McGregor jest dumnym członkiem partnerskiego programu British Council Addvantage, od samego początku jego istnienia w Polsce czyli od roku 2007. Obecnie przystąpiliśmy do jego 9 edycji. Przygotowujemy kursantów w pełnym zakresie do egzaminów ogólnych jak i biznesowych, a w roku 2015 uzyskaliśmy 100% zdawalność wśród wszystkich kursantów szkół McGregor, którzy podjęli się zdawania powyższych egzaminów.

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/szkoly-instytucje/program-addvantage

Od roku 2015 Szkoła McGregor jest Akredytowanym Centrum Metody Teddie Eddie, programu nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat, którego głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Zajęcia pełne są prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest przez to co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy, piosenki, bajki, słuchowiska, ilustracje i zabawki. 

http://teddyeddie.pl/

W roku 2016 Szkoła McGregor wraz z Wydawnictwem Macmillan Education zorganizowała bezpłatną konferencję dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego „1st Myślenice English Teachers’ Conference”, aby umożliwić jak największej liczbie lektorów i nauczycieli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego przygotowania i prowadzenia lekcji języka angielskiego. Konferencja, a zwłaszcza szkolenie przeprowadzone przez uznanego trenera metodycznego dr. Grzegorza Śpiewaka, okazała się wielkim sukcesem, który chcielibyśmy powtórzyć, dlatego też planujemy cyklicznie organizować podobne szkolenia.

W listopadzie 2016 Szkoła McGregor będzie brała udział w kolejnej edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego, ogólnopolskim teście języka angielskiego, skierowanym do wszystkich osób chcących sprawdzić swój poziom zaawansowania w nauce języka angielskiego.

Szkoła McGregor  przeprowadzi testy dla mieszkańców Myślenic, Limanowej, Wadowic i Bochni.

http://polskaznaangielski.pl/

W lutym 2017 roku szkoła McGregor otzrymała znak jakosci Małopolskich Usług Edukacyjno-Szkoleniowch MSUES. 

https://www.pociagdokariery.pl/upload/2018/CZJK/Rejestry/Rejestr_IS__2018_12_12.pdf 

Szkoła  MCGregor od 2019 roku jest Centrum EgzaminacyjnymTGLS/WCELC.

Grupa_Maspex_2015_reference.pdf
Tymbark_MWS_2015_reference.pdf
Referencje_Polplast-Polska_Sp._zo.o..pdf
Skanuj_1.pdf
Skanuj_3.pdf
Skanuj_2.pdf
Skanuj_4.pdf
Kuznia_2015_reference.pdf
Nordkalk_reference.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: office.myslenice@mcgregor.home.pl, office.limanowa@mcgregor.home.pl
Telefon: (+48) 512 993 747

Ciasteczka>