Dostawca usług - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Logo Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

4.3/5 z 127 ocen

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Siedziba: ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok

NIP: 5421721656

Liczba zrealizowanych usług : 14Charakterystyka działalności firmy

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku jest nowoczesną jednostką edukacyjną, badawczą i doradczą, działającą zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności oraz otwartą na potrzeby swojego otoczenia. Priorytetem naszej Uczelni jest kształcenie liderów biznesu. Misja Uczelni realizowana jest poprzez:

  • kształcenie kadr i prowadzenie badań,
  • przestrzeganie wartości akademickich,
  • profesjonalizm w nauczaniu i organizacji toku studiów,
  • kształtowanie kreatywnej osobowości studenta zdolnego uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku realizuje od 1996 roku studia wyższe, studia podyplomowe oraz szkolenia. Programy studiów powstają w porozumieniu z pracodawcami sa doskonalone z uwzględnieniem propozycji słuchaczy. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy WSE,  gościnnie - pracownicy współpracujących uczelni z całej Polski, ale przede wszystkim - praktycy, eksperci  w poszczególnych dziedzinach kształcenia.

Uczelnia dysponuje siedzibą w centrum Białegostoku, w pobliżu dworca PKS i PKP. W budynkach znajdują się aule, sale ćwiczeniowe, laboratoria językowe ze sprzętem audiowizualnym, pracownie komputerowe, bezprzewodowy dostęp do Internetu (WiFi). WSE posiada własną Bibliotekę wraz z czytelnią, w których dostępne są wszystkie niezbędne podręczniki oraz pomoce naukowe, czasopisma krajowe i zagraniczne (łącznie ponad 35 000 woluminów). Dysponujemy takze platformą e-learningową Moodle, wspomagającą proces kształcenia.

Uczelnia posiada pozytywną ocenę kształcenia na kierunku ekonomia I i II stopnia dokonaną przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2016 roku.
WSE jest wpisana do:

  • Rejestru instytucji szkoleniowych - nr wpisu 2.20/00040/2006,
  • Rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 376,
  • Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.

W 2017 roku został przeprowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości audyt, który potwierdził, że realizowane usługi są wykonywane z należytą jakością, starannością i spełniają określone standardy. Audyt potwierdzil także posiadany potencjał kadrowy, techniczny i ekonomiczny.

PKA.jpg
decyzja_ekonomia.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: wse@wse.edu.pl
Telefon: (+48) 608 029 009, (+48) 856 520 024

Ciasteczka>