ODNOVA Sp. z o.o.

Możliwość dofinansowania
ODNOVA Sp. z o.o.
NIP 9532750309
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 480
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Firma realizuje usługi szkoleniowo-rozwojowe od 2018 r.

MOCNE STRONY PRZEDSIĘBIORSTWA:

 1. Rozpoznawalna marka – Centrum Szkoleń ODNOVA.
 2. Wieloletnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych.
 3. Wysoka jakość świadczonych usług –członek PIFS (z dn. 17.07.2020 r.).
 4. Bogata oferta świadczonych usług – aktualna oferta obejmuje około 80 szkoleń stacjonarnych skierowanych do fizjoterapeutów, masażytsów, położnych, lekarzy, osteopatów oraz studentów powyższych kierunków.
 5. Współpraca z wysokiej klasy specjalistami i praktykami z całego kraju i zagranicy – aktualnie współpracujemy z 32 ekspertami z różnych dziedzin fizjoterapii.
 6. Współpraca ze szpitalami, licznymi ośrodkami NZOZ, ZOZ oraz prywatnymi przedsiębiorstwami.
 7. Wysokie kwalifikacje ekspertów, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo, potwierdzone posiadanymi umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem oraz rekomendacjami.
 8. Wysoki poziom merytoryczny, organizacyjny i kultury osobistej pracowników przedsiębiorstwa.
 9. Pracownicy przedsiębiorstwa oraz współpracownicy (w tym kadra trenerska) systematycznie podnoszą poziom posiadanej wiedzy i umiejętności.
 10. Realizacja usług szkoleniowo-rozwojowych w lokalizacjach przystępnych dla uczestników, spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 11. Zindywidualizowane podejście do klienta, jego potrzeb i oczekiwań w związku z zamawianą usługą szkoleniowo-rozwojową.
 12. Kompleksowa obsługa klientów przedsiębiorstwa (np. pomoc przy wypełnianiu dokumentacji do KFS, BUR itp.).
 13. Ponadprzeciętnie dobrze zorganizowana praca przedsiębiorstwa (organizacja i obsługa usługi, ewaluacja, ochrona danych osobowych, przestrzeganie praw autorskich i intelektualnych).
 14. Wypracowane standardy reagowania na nieprzewidziane sytuacje klientów, w tym postępowania reklamacyjne.
 15. Elastyczność w realizowanych usługach – dostosowanie się do bieżącej sytuacji w kraju (kursy on-line).
 16. Systematyczne rozszerzanie oferty usług szkoleniowo-rozwojowych.
 17. Przewaga nad firmami konkurencyjnymi z branży usług szkoleniowych oraz branży usług rehabilitacyjnych – m.in. jakość świadczonych usług, rozmaitość dostępnych usług szkoleniowo-rozwojowych, współpraca z wysokiej klasy specjalistami, rozbudowany system obsługi i „zaopiekowania” się klientem, wdrożony standard jakości świadczonych usług.
 18. Restrykcyjne przestrzeganie praw autorskich i intelektualnych oraz ochrony danych osobowych klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa.
 19. Dobry wizerunek przedsiębiorstwa i opinii wśród klientów oraz kontrahentów.

Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS 2.04/0004/2021

oraz posiada Certyfikat Jakości DEKRA/SUS/000744/2

Przedsiębiorstwo może pochwalić się licznymi referencjami i pozytywną opinią na rynku szkoleniowym.

Więcej na stronie podmiotu: www.odnova.org.pl

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
szkolenia2@odnova.org.pl
Telefon
(+48) 694 225 457