Dostawca usług - Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Logo Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.4/5 z 34 ocen

Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: al. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

NIP: 5260033660

Liczba zrealizowanych usług : 470Charakterystyka działalności firmy

Polbi - Warszawa. Kursy, szkolenia, warsztaty umiejętności, seminaria.

FIRMA

POLBI Sp. z o.o. istnieje od 1994 roku. Od początku istnienia koncentruje się na działalności edukacyjnej.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Mamy długoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów, warsztatów, szkoleń i webinariów.

OFERTA EDUKACYJNA/SZKOLENIOWA

 • dla administracji, samorządów,
 • dla branży farmaceutycznej (dystrybucja leków),
 • dla sektora ochrony zdrowia,
 • z zakresu kadr i płac, czasu pracy, ubezpieczeń społecznych, zasiłków,
 • z zakresu podatków, finansów i zarządzania,
 • dla specjalistów do spraw środków trwałych,
 • projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

KURSY DLA SPECJALISTÓW

 • certyfikowany kurs dla księgowych - KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW,
 • certyfikowany kurs dla pracowników działów kadr i płac - KURS KADROWO-PŁACOWY,
 • kurs z zakresu środków trwałych - KURS DLA SPECJALISTÓW DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO.

WARSZTATY KOMPUTEROWE

 • zastosowania programu Excel w księgowości, w kadrach i płacach oraz optymalizacji pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel,
 • zastosowania i obsługi programów finansowo-księgowych (F-K: np.: SYMFONIA),
 • sporządzania kalkulacji płacowych (lista płac),
 • z zakresu elektronicznych rozliczeń z ZUS (obsługa programu Płatnik),
 • elektroniczny system obiegu dokumentów - stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w tworzeniu dokumentacji.

SZKOLENIA Z ZAKRESU:

I. Tematyki związanej z prawem podatkowym, w tym:

 • podatku od towaru i usług - VAT (obrót krajowy i miedzynarodowy),
 • poprawnego wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (PDOF),
 • podatku dochodowego od osób prawnych CIT (PDOP),
 • zasdy prawidłowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym (deklaracje, zeznania roczne),
 • krajowych i zagranicznych podróży służbowych (delegacje pracownicze, wyjazdy szkoleniowe).

II. Tematyki z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i czas pracy, ubezpieczeń społecznych i składke ZUS, w tym:

 • ubezpieczeń społecznych,
 • świadczeń chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków macierzyńskich, zasiłków opiekuńczych,
 • prawa pracy (zatrudnianie pracowników, rodzaje umów, dokumentacja związana z zatrudnieniem),
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • urlopów pracowniczych,
 • czasu pracy (normy czasu pracy, harmonogramy czasu pracy)

III. Tematyki obejmującej zagadnienia związane z farmacją, branżą medyczną i ochroną zdrowia, w tym:

 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • prawa farmaceutycznego, produktów leczniczych i środków żywieniowych,
 • wymagań obrotu hurtowego lekami, zasady nadzoru nad systemem jakości w hurtowni farmaceutycznej, technik audytu wewnętrznego, analizy ryzyka procesów,
 • zasad prowadzenia i dokumentowania operacji magazynowych w dystrybucji i hurtowym obrocie produktami leczniczymi,
 • działalności leczniczej oraz dokumentacji medycznej,
 • obiegiem dokumentacji w podmiocie leczniczym oraz archiwizacji dokumentacji,
 • ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa projektu Okres realizacji
Profesjonalny Kadrowiec 2013-2015
Księgowość dla zaawansowanych 2013-2015
Księgowość drugą szansą 2011-2012
Księgowość OK! 2007-2011
Księgowość, Kadry i Płace 2010-2011
Księgowość atrakcyjną pracą dla współczesnej kobiety 2007-2008
Powrót do biura 2006-2007
Księgowość oraz kadry i płace 2005-2007
Powrót do księgowości 2005-2006

UCZESTNICY NASZYCH KURSÓW I SZKOLEŃ

Każdego roku uczestnikami naszych szkoleń i kursów jest kilka tysięcy osób.
 

KADRA WYKŁADOWA

Naszą kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni trenerzy znający z praktyki realia życia gospodarczego, wykwalifikowani specjaliści z dziedziny rachunkowości, finansów, prawa, zarządzania i zamówień publicznych, obsługi programów finansowo-kadrowych, PŁATNIK-a czy arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

PLACÓWKA OŚWIATOWA

Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. 

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Wszystkie szkolenia odbywają się pod nadzorem Kuratorium Oświaty.

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT

Szkolenia organizowane przez Polbi Sp. z o.o.  są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

ZAŚWIADCZENIE / CERTYFIKAT / DYPOLM

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

O NAS / KONTAKT

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

 • e-mail: biuro@polbi.pl
 • tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
 • fax 22 699 59 15 (całodobowo)
 • 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79
 • www.polbi.pl

O NAS - Zobacz więcej.             KONTAKT - Zobacz więcej.         

Polbi Sp. z o.o. posiada następujace zaświadczenia i wpisy:


EWIDENCJE SZKÓŁ

Zaświadczenie nr 13/K/03 Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2003 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 814 K


REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 29 grudnia 2004 roku o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.14/00060/2004


REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (RSPO)

Wpis z 2 października 2015 r. jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego pod numerem RSPO: 129542 


ris_-_POLBI.pdf
List_referencyjny_-_ITWL.pdf
Referencje_-_LAFARGE.jpg
List_referencyjny-TBS_WARSZAWA-POLNOC.pdf
List_referencyjny-EDEN.pdf
List_referencyjny-SCJ_KONSULTING.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@polbi.com.pl
Telefon: (+48) 226 291 318

Ciasteczka>