WOJCIECH KOSTECKI LANDER'S education & services

Możliwość dofinansowania
Logo WOJCIECH KOSTECKI LANDER'S education & services
ul. Sienkiewicza 7
43-100 Tychy
Usługa szkoleniowa
Liczba zrealizowanych usług: 141
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

LANDERS od 2001 roku specjlizuje się w:

1. Szkoleniach dla biznesu - specjalistyczne szkolenia językowe, szkolenia branżowe, szkolenia umiejętności "miękkich"

2. Szkoleniach dofinansowanych z Unii Europejskiej oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego

3. Kursach językowych dla dzieci i młodzieży

4. Kursach metodycznych dla nauczycieli

5. Międzynardowych kwalifikacjach językowych -  ETS Global (TOEIC, WiDaF, TFI), Pearson LCCI (Jetset)

Realizowane projekty współfinansowane przez UE
1. Przyszłość należy do Ciebie- RPO WSL 11.3- kompleksowy program rozwoju kwalifikacji w branży spedycyjno-transportowej. Liczba uczestników: 140 os. Zakres tematyczny szkoleń: prawo jazdy kat.C, kwalifikacja wstępna przyśpieszona, obsługa wózków jezdniowych, obsługa magazynu, eco-driving, defensive-driving, język angielski, język niemiecki.
2. Trampolina do sukcesu - EFS 3.3.4- opracowanie innowacyjnego programu nauczania dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Projekt obejmował stworzenie programu nauczania oraz pełnej bazy dydaktycznej obejmującej m.in: 185 scenariuszy lekcji j. angielskiego; 90 scenariuszy lekcji edukacji wczesnoszkolnej; 50 piosenek; 30 filmów, 100 szablonów, 50 plakatów. Program był wdrożony w 5 szkołach podstawowych woj. śląskiego. Produkty projektu zostały wyróżnione przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
3. Gotowe na sukces- EFS 6.1.1. - bezpłatne szkolenia dla niezatrudnionych kobiet z woj. śląskiego. Liczba uczestników: 60 os. zakres tematyczny szkoleń: język angielski i włoski ; szkolenia ogólnorozwojowe (podstawy komunikacji personalnej)
4. Droga do awansu- EFS 8.1.1 - bezpłatne szkolenia dla pracowników służby cywilnej. Liczba uczestników: 80 os. zakres tematyczny szkoleń: język angielski specjalistyczny zakończony międzynarodowym egzaminem językowym City&Guilds
5. Sukces w twoich rękach - EFS 6.1.1.- bezpłatne szkolenia dla niezatrudnionych kobiet z woj. śląskiego w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-zawodowej. Liczba uczestników: 100 os. zakres tematycznyc szkoleń: tworzenie wizerunku, komunikacja interpersonalna, język angielski i włoski.
6. Bezpieczeństwo na EUROpejskim poziomie -EFS 8.1.1 - podniesienie kwalifikacji pracowników służb mundurowych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej. Liczba uczestników: 160 os. zakres tematyczny szkoleń: komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem, autoprezentacja, język angielski branżowy dla operatorów telefonów alarmowych 112.
7. Awansuj z nami- EFS 8.1.1- podniesienie kwalifikacji pracowników służby cywilnej z woj. śląskiego. Liczba uczestników: 80 os. zakres tematyczny szkoleń:  język angielski zakończony międzynarodowym certyfikatem językowym City&Guilds.
8. Akademia trenerów języków obcych - EFS 8.1.1.- szkolenia metodyczne dla trenerów języka obcego. Liczba uczestników: 84 os. zakres tematyczny szkoleń: metodyka nauczania języka obcego, przygotowanie do egzaminu TKT(teaching knowledge test), szkolenia umiejętności trenerskich.
9. Kruszywa z jakością CE- EFS 8.1.1 - szkolenia dla 36 firm MMŚP z branż kluczowych specjalizacji technologicznych 2010-2020.  Liczba uczestników: 72 os. zakres tematyczny szkoleń: szkolenia z norm kruszyw drogowych.

 

LANDER'S posiada akredytacje Śląskiego Kuratora Oświaty, Certyfikat "Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0" (DEKRA/SUS/000183), ponadto posiada status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego ETS Global, Perason LCCI oraz City & Guilds na organizowanie międzynarodowch egzaminów z języków obcych oraz Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

LANDER'S oferuje szkolenia językowe (j. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański,polski dla obcokrajowców) oparte na autorskich programach nauczania, w szczególności: kursy językowe  - ogólne, kursy językowe  - specjalistyczne dla branż budowlanych, trasportowych, język biznesu i inne, kursy dla osób wyjeżdzających do pracy za granicę, kursy metodyczne dla nauczycieli języka obcego. W 2015 roku opracował Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej "Trampolina do sukcesu" dla klas I-III szkoły podstawowej w ramach projektu POKL, działanie 3.3.4.

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@landers.pl
Telefon
(+48) 322 277 077